„Jsme tu pro všechny, kteří mají zájem.“

 • RADKA
 • Mateřské centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Sociální centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Centrum pro mládež
 • Plavecké centrum
 • Vzdělávací centrum
 • Zahraniční spolupráce
 • RADKA Mateřské centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Centrum pro mládež Plavecké centrum Vzdělávací centrum Zahraniční spolupráce
  Chcete Nás Podpořit?

  Jak můžete podpořit činnost RADKY?

  RADKA je nestátní nezisková organizace a proto je sponzoring důležitou součástí k zajištění vlastní činnosti a cílů spolku dle jeho stanov.

  Obracíme se tímto na Vás, potencionální sponzory, kteří byste měli zájem nás pravidelně či jednorázově podpořit a zajistit tak provoz MateřskéhoPlaveckéhoDobrovolnickéhonebo Sociálního centra RADKY, (Vzdělávací centrum je financováno dotovanými projekty).

  Věcným darem nebo službou – možno využít projekt Sítě MC v ČR – SPOLU PRO MC


  Dobrovolnickou činností nebo službou


  Finančním darem – č. ú. 185923126/0300, ČSOB Kadaň.


  Internetovým nákupem přes Givt – instruktážní ukázka zde nebo video zde


  Co můžeme sponzorům nabídnout my?