„Jsme tu pro všechny, kteří mají zájem.“

 • RADKA
 • Mateřské centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Sociální centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Centrum pro mládež
 • Plavecké centrum
 • Vzdělávací centrum
 • Zahraniční spolupráce
 • RADKA Mateřské centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Centrum pro mládež Plavecké centrum Vzdělávací centrum Zahraniční spolupráce
  Dobrovolnické centrum / Přehled činností

  Většina našich programů jsou akreditované služby, které mají svá pravidla a evidenci.
  Dobrovolníkům je tak poskytováno školení, pojištění, supervize, jednotné oblečení a dle možností i pomůcky k činnosti.

  Dobrovolníci v nemocnicích

  Dobrovolníci v nemocnicích byl naším prvním programem, který probíhá v Nemocnici Kadaň s.r.o. na dětském oddělení a oddělení LDN – Léčebna dlouhodobě nemocných. Naši dobrovolníci zde působí jako společníci u lůžka či nabízí různé volnočasové aktivity.
  Metodika programu Dobrovolníci v nemocnicích

  Dobrovolníci pro seniory a osoby se zdravotním potižením

  Dobrovolníci pro seniory a osoby se zdravotním postižením je další potřebný program, v jehož rámci dobrovolníci působí v Domově pro seniory (Kadaň a Klášterec nad Ohří) a v Domovech pro osoby se zdravotním postižením v Kadani.
  Metodika programu Dobrovolníci pro seniory a osoby se zdravotním postižením

  Dobrovolníci pro volný čas

  Dobrovolníci pro volný čas je naším specifickým programem, který vznikl na míru pro vlastní činnost organizace a zlegalizoval tak velkou míru dobrovolné práce, bez které by sdružení ani nevzniklo. Přes profesionalizaci týmu zde ale neustále mají dobrovolníci své místo pro pestrou nabídku předávání svých dovedností jak dětem, tak dospělým. Kromě Mateřské centra RADKA, dobrovolníci působí i v dalších organizacích a zařízeních (Dětský domov v Mašťově, ZŠ a MŠ Začít spolu, NZDM „Do patra“, atd.).
  Metodika programu Dobrovolníci pro volný čas

  Dobrovolníci pro program Pět P

  Dobrovolníci pro program Pět P jsou lidé od 18 let, kteří se snaží individuálně pomoci ohroženým dětem. Jedná se o dobrovolnických program mentoringového charakteru.
  Metodika programu Pět P

  3G – Tři generace jedná se o dobrovolnických program mentoringového charakterukde, kde jsou dobrovolníci stařší 50ti let.

  Dobrovolníci pro školní přípravu

  Dobrovolníci pro školní přípravu je akreditovaný od roku 2013. Naši dobrovolníci doučují v Kadani a Klášterci nad Ohří děti z 1. stupně základních škol, kteří mají nejčastěji problémy s českým jazykem, matematikou a anglickým jazykem. Koordinátorka programu dále spolupracuje s rodiči a zástupci škol.
  Metodika programu Dobrovolníci pro školní přípravu

  Dobrovolníci pro nízkoprahová zařízení

  Dobrovolnický program Dobrovolníci pro nízkoprahová zařízení je určen pro organizace pracující s cílovou skupinou – osoby bez příštřeší, děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jeby, osoby závislé na návykových látkách a jejich rodinní příslušníci. Dobrovolníci se svou činnosti podílí na zlepšování sociálních podmínek cílové skupiny.

  Dobrovolníci kultura
  Pomocí realizace programu „Dobrovolníci pro kulturu“ se dobrovolníci aktivně podílí na přípravě, propagaci a pořádání veřejných akcí s cílem zlepšení a podpory kulturního, multikulturního, komunitního a společenského života v daném regionu.

  Pro všechny naše programy hledáme další aktivní dobrovolníky. Pokud Vás některý z programů oslovil, kontaktujte vedoucí DCR.