Hana Vodrážková

Hana Vodrážková

středa, 22 květen 2013 21:07

Projekt ROK PLNÝ ZÁBAVY

Projekt na podporu aktivního trávení volného času detí. Podporuje dlouhodobou činnost především mateřského a plaveckého centra, i s podporou dobrovolníků.
Je podpořen z Ústeckého kraje ve výši 30 tisíc Kč v rámci programu Volný čas. Slouží k zajištění tvořivého materiálu a potřeb, dopravy.

čtvrtek, 16 květen 2013 19:21

Průběh projektu Předškolní klub

V období březen až prosinec 2013 se díky podpoře MŠMT realizuje Předškolní klub Prunéřov určený pro děti ze sociálně vyloučených lokalit ve věku 3-6 let, které nenavštěvují předškolní zařízení. Aktivity Klubu jsou zaměřeny na práci s dětmi i rodiči.

Pro rodiče s dětmi se v pravidelných intervalech pořádají Poradny - sezení se speciální pedagožkou a logopedkou.

Pro děti jsme připravili oslavu Dne dětí, kterou si užil každý zúčastněný, ať malý či velký.

V průběhu projektu jsme se rozloučili s některými dětmi, které ve školním roce 2013/2014 nastoupili do mateřských nebo základních škol. Klubík ale prázdný nezůstal a my jsme začali pracovat s novými dětmi.

A na závěr roku, v čase adventním jsme připravili několik tématicky zaměřených výtvarných dílen a nechybělo ani pečení vánočního cukroví.

středa, 01 květen 2013 09:17

Martin Kořán

Dobrovolník pro Inkluzi
Spolupracuje od roku 2012

Znamení: váhy

Obor: sociální práce

Zájmy:

Proč jsem dobrovolníkem: 

Spolupráce ukončena v roce 2014.

 

 

 

 

 

 

 

středa, 01 květen 2013 09:08

Petr Fiala

Dobrovolník pro volný čas - práce všeho druhu
Spolupracuje od roku 2006

Znamení: býk

Obor: 

Zájmy: sport, historie, čtení

Proč jsem dobrovolníkem: Protože mám 2 malé děti, s kterými jsem chodil do MC a občas se tam najde i chlapská práce :)

 

 

 

středa, 01 květen 2013 08:50

Fáňa Bůcha

Dobrovolník pro volný čas - práce všeho druhu
Spolupracuje od roku 2004

Znamení: váhy

Obor: elektro

Zájmy: koně

Proč jsem dobrovolníkem: Protože moje manželka - provozní vedoucí sdružení pořád něco potřebuje opravit apod. :)

 

 

 

Stavba trampolíny na hřišti MC

 

 

 

pondělí, 29 duben 2013 08:27

Lenka Antolová

Dobrovolnice pro zdravotně postižené

Spolupracuje od roku 2013.

Znamení: váhy

Obor: sociální práce, veřejná správa

Zájmy: sport (rekreační), četba, ruční práce

Proč jsem dobrovolníkem: Dobrovolnická činnost v ústavu je výsledkem mého celoživotního směřování. Setkávání s lidmi, kteří jsou tam nuceni žít zásadním způsobem přispívá k formování mých životních hodnot a nepochybuji o tom, že je obohacující pro obě zúčastněné strany. V životě musíme vykonávat určité činnosti, abychom získali finanční prostředky k uspokojení některých lidských potřeb, aby zkrátka bylo z čeho „platit složenky“. Na druhé straně nám však v životě zbývá ještě dost volného času na to, abychom dělali činnosti, kterým prospíváme sobě a ostatním. Nemám jediný důvod, proč bych část svého volného času nevěnovala právě lidem, kteří mají startovní čáru jinou než většinová populace a nemají mnoho šancí, jak své životní podmínky změnit.
Dobrovolnickou činností chci přispět k tomu, aby se naši přátelé zbavili základního handicapu, kterým je život v ústavu. Ano, je to maratón, ale i ten se skládá z mnoha malých kroků.

 

sobota, 20 duben 2013 21:43

KERAMIKA

Keramika - dílny pro rodiče s dětmi nebo školní děti nebo dospělé

Pondělí 17.30 - 19.00 hodin

    Tvořivá aktivita v příjemném prostředí, která regeneruje vaší psychiku a ještě si něco hezkého odnesete domů :) Výrobky          volíme tematické vždy podle období nebo podle vlastního nápadu. Poprvné vypálený výrobek i dále zdobíme - používáme      zatírané techniky, glazury, barvítka do glazury, skleněné střípky  a další...

 

 

 

FOTOGALERIE VÝROBKŮ - ZDE

 

sobota, 20 duben 2013 19:28

Webdesign

 

 

 

 

 

 

KURZY AKREDITOVANÉ MŠMT V ČR:
Kurzy jsou určeny pro širokou veřejnost a poskytují se za úplatu.
Kapacita je 12 osob; zájemci se mohou hlásit průběžně během roku.
Kurzy zahajujeme po závazném přihlášení min. 5 zájemců.
Časy konání jednotlivých lekcí si stanovují zájemci dohodou na první schůzce.
Po domluvě je možné v průběhu lekcí zajistit hlídání dětí za úplatu.


WEBDESIGN: 

kurz v rozsahu 128 vyučovacích hodin.
Hlavní téma: tvorba a správa webových stránek. Kurz obsahuje základy HTML, CSS, vytvoření stránky v redakčním systému JOOMLA a její publikování na internetu.

sobota, 20 duben 2013 16:19

PC kurz pro pokročilé

 

 

 

 

 

 

KURZY AKREDITOVANÉ MŠMT V ČR:

Kurzy jsou určeny pro širokou veřejnost a poskytují se za úplatu.
Kapacita je 12 osob; zájemci se mohou hlásit průběžně během roku.
Kurzy zahajujeme po závazném přihlášení min. 5 zájemců.
Časy konání jednotlivých lekcí si stanovují zájemci dohodou na první schůzce.
Po domluvě je možné v průběhu lekcí zajistit hlídání dětí za úplatu.


PC PRO POKROČILÉ:

Kurz je v rozsahu 128 vyučovacích hodin.
Kurz výuky PC pro pokročilé obsahuje podrobnější seznámení účastníků s prací
v MS Word, Excel, PowerPoint a s vyhledáváním na Internetu a orientací v e-mailové schránce.
Dle pokročilosti získávají účastníci další specifické znalosti.

čtvrtek, 18 duben 2013 22:28

Ekoradka

Doposud jsme "ekoaktivity" zahrnovaly do programu Mateřského centra. Díky nově zřízené sekci vám můžeme nabídnout ucelený přehled těchto aktivit.

Tato sekce má za prvotní cíl informovat veřejnost o plánovaných a proběhlých aktivitách se zapojením enviromentálních prvků.

Jako další cíl si klademe vytvoření rubriky pro sdružování lidí, kteří jsou stejného smýšlení jako my a rádi by se zapojili do ekologických akcí, ačkoliv nemají děti nebo mají, ale už odrostlé.

Nebráníme se ani založení "ekokroužku", který by př. formou geocaschingu „přitáhl“ děti a mládež pozitivně do přírody a při tom nenásilně nejen šířil osvětu ale př. i pomohl zlepšit životní prostředí v našem okolí.

 

PRO MLÁDEŽ

JESLE KLÁŠTEREC


 

ŠKOLNÍ KLUB


 

ZŠ, MŠ a JESLE

GIVT

Asociace dobrovolnických mentoringových progamů

Rada dobrovolnických center

Návštěvnost 2018

září -  1253
říjen - 1325