Rosteme spolu

20. 8. 2014 20:55 Napsal: Hana Vodrážková

Projekt „Rosteme spolu“ (aktuální informace najdete zde)

registrační číslo 3650018

Projektem chceme poskytnout podporu dětem z cílové slupiny, aby byly dostatečně připravené na vstup do ZŠ, aby zvládly povinnou školní docházku a aby jejich rodiče měli dostatečné kompetence nezbytně potřebné k podpoře dětí ve vzdělávání a jejich zdravému vývoji.


Harmonogram projektu:
Zahájení:  1.8.2014
Doba trvání: 21 měsíců - do 30.4.2016

Kontaktní osoba:
Bc.Olga Šoltésová, koordinátorka projektu, tel:+420 734 454 480


Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je úspěch dětí z romské komunity v hlavním vzdělávacím proudu a změna rodinného prostředí tak, aby naplňování cíle nebránilo.
Cíle chceme dosáhnout vytvořením podmínek pro zdárný a všestranný rozvoj dětí, konkrétně předškolním klubíkem a školní přípravou, které chceme realizovat v Kadani a v lokalitě Prunéřov. Předškolní klubík pro děti od 3 let do 6 let, tak aby byly podchyceny ještě dříve než až předškolní třídou či přípravnou třídou ZŠ. Školní příprava pro děti od 6 do 15 let, tak aby s nimi bylo soustavně pracováno - aby zvládly povinnou školní docházku (uspěly v hlavním vzdělávacím proudu) a byly připraveni a motivovány na další vzdělávání.

Cílová skupina:
a) Cílová skupina – děti:
-V aktivitě Předškolní klubík jsou cílovou skupinou děti ve věku od 3 do 6 let. V projektu chceme oslovit 40 dětí, zapojit 20 dětí v této věkové skupině (5 Prunéřov; 15 Kadaň).
-V aktivitě školní příprava jsou cílovou skupinou děti ve věku od 6 do 15 let. V projektu chceme oslovit 70 dětí, zapojit 40 dětí v této věkové skupině (15 Prunéřov; 25 Kadaň).
b) Cílová skupina – dospělí:
Do projektu chceme zapojit i rodiče (či dospělé osoby, které mají děti svěřené do péče) sociálně vyloučených romských dětí. Předpokládáme oslovení cca 100 rodin (zapojení 50 rodičů) v Prunéřově i v Kadani

Hlavní aktivity:
1) Předškolní klubík = Aktivitami Předškolního klubíku chceme poskytnout 20 dětem a jejich rodičům z CS dostatečnou podporu pro úspěšný vstup dětí do MŠ / ZŠ.
Podpora spočívá zejména v rozvoji dovedností a schopností dětí (vč.nácviku sebeobsluhy a rozvoje řeči), ale také v práci s rodiči děti tak, aby změnili svůj postoj k předškolní výchově =  chtěli, aby se jejich děti vzdělávali v MŠ i ZŠ. Aktivitu budou zajišťovat 2 lektorky v klubíku (každá na 0,7 úvazku), dále pak s dětmi bude pracovat psycholog a logoped. Aktivity budou probíhat 5x v týdnu dopoledne; budou realizovány současně a provázaně - od Po do St v době od 9 do 12 hod budou skupinové aktivity; Čt a Pá bude určen pro individuální práci s rodinami. V projektu plánujeme 2x desetiměsíční cyklus (září 2014-červen 2015; červenec 2015-duben 2016); v každém cyklu se budeme věnovat 10 dětem a jejich rodinám
2) Školní příprava = Aktivitami Školní přípravy chceme poskytnout 40 dětem a jejich rodičům z CS dostatečnou podporu pro úspěšné zvládnutí povinné školní docházky na ZŠ. Podpora spočívá zejména v doučování dětí, ale také v práci s rodiči dětí tak, aby změnili svůj postoj ke školní docházce = chtěli, aby se jejich děti vzdělávaly na ZŠ a byli schopni jim po skončení aktivity sami poskytnout prostor a podporu při společné domácí školní přípravě. Aktivitu budou zajišťovat 2 lektorky ve školní přípravě (každá na 0,2 úvazku), dále pak s dětmi bude pracovat celkem 10 dobrovolníků. Aktivity budou probíhat 5x v týdnu odpoledne; dle aktuální domluvy s dětmi a rodiči. V projektu plánujeme 2x desetiměsíční cyklus (září 2014-červen 2015; červenec 2015-duben 2016); v každém cyklu se budeme věnovat 20 dětem a jejich rodinám. Letní prázdniny budou určeny pro děti, které budou skládat reparáty.

Pokud rodina bude spolupracovat s více subjekty najednou - budou probíhat pravidelná setkání se zástupci těchto subjektů (1x za 1-2 měsíce), kde bude diskutován společný postup při řešení situace rodiny. Také dojde k rozdělení kompetencí, aby nedocházelo k duplicitnímu poskytování některé služby nebo naopak nebylo na nějakou oblast problémů zapomenuto...

Z každého jednání bude veden záznam s podpisovou listinou, záznam bude ve složce dané rodiny.

Výstupy projektu:
1) Předškolní klubík: 12 z 20 dětíse zlepší ve svých dovednostech alespoň o 1 stupeň.
2) Školní příprava: 25 ze 40 dětíse díky školní přípravě zlepší v 1 předmětu o 1 stupeň; v 15ti rodináchse zlepší podmínky a postoj rodičů ke školní přípravě.

Spolupráce se subjekty:
-
budou osloveny Mateřské školy; Základní školy v Kadani, Pedagogicko-psychologická poradna Kadaň; Dům dětí a mládeže Šuplík; neziskové organizace v Kadani
- na základěDohody o spolupráci se zapojí celkem45 osob v rámci pravidelných setkání

Spolupracující organizace:
- Mateřská škola Olgy Havlové Kadaň, ul. Kpt. Jaroše 581, p.o.
- Základní škola, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov
- Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň
- Základní škola a mateřská škola při nemocnici
- Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, pobočka Kadaň
- Základní škola Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov
- Mateřská škola, ul. Klášterecká 1557, 432 01  Kadaň
- Základní škola, ul. Na Podlesí 1480, okr. Chomutov
- Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okr. Chomutov
- Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okr. Chomutov

 

Tento projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz
www.eeagrants.cz

 

PRO MLÁDEŽ

JESLE KLÁŠTEREC


 

ŠKOLNÍ KLUB

 

 

ZŠ, MŠ a JESLE

GIVT

Asociace dobrovolnických mentoringových progamů

Rada dobrovolnických center

Návštěvnost 2018

říjen - 1531
listopad - 1598
prosinec - 1256