Canisterapie

21. 11. 2018 8:30 Napsal: Lucie Bakalářová

Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. A o tom, že úsměv léčí není pochyb. Ale už dávno to není jen o radosti, kterou psi lidem přináší. Canisterapie může mít formu individuální nebo kolektivní. Využívá se různých druhů plemen, s průkazem původu, ale i bez něj.

Ve spolupráci s dobrovolnými canisterapeutickými týmy zajišťujeme služby canisterapie a felinoterapie v Nemocnici Kadaň s.r.o. (oddělení LDN) a v Domově pro seniory v Klášterci nad Ohří. Zároveň se věnujeme šíření informací do podvědomí široké veřejnosti - Co je canisterapie? Čemu slouží? Proč je možné i ve zdravotnickém zařízení potkat psa?

Finančně činnost canisterapeutů podporují:
2018 - Ministerstvo zdravotnictví ČR, Nadace ČEZ
2017 - Ministerstvo zdravotnictví ČR

Fotogalerie a videogalerie

Koordinátor programu: Ing. Lenka Drábková, DiS.

Další aktivity Dobrovolnického centra RADKA: propagace a rozvoj dobrovolnictví v regionu, nábor a výcvik nových dobrovolníků, vedení administrativy, supervize, sdílení zkušeností s dalšími dobrovolnickými centry a organizacemi.


 

 

TÁBORY A POBYTY

 
 
 

PRO MLÁDEŽ

JESLE KLÁŠTEREC


 

ŠKOLNÍ KLUB

 

 

ZŠ, MŠ a JESLE

GIVT

Asociace dobrovolnických mentoringových progamů

Rada dobrovolnických center

Návštěvnost 2019

leden - 1 823