Projekt UŽ UMÍME TŘÍDIT!

19. 11. 2009 23:26 Napsal: Stáňa Hamáková

Tento projekt

- týká se péče o mladé rodiny a děti v oblasti celkového zlepšení vztahu veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí
- hlavním úkolem je propagace správného postoje k životnímu prostředí a přírodě vůbec
- cílem projektu je zmapování stavu, zvýšení informovanosti a motivace veřejnosti k třídění odpadu se zaměřením na snížení jeho produkce, a to formou osvěty, výchovného příkladu a za pomoci doprovodných akcí.
- hlavní přínos projektu je rozšíření ekologické výchovy v našem městě se snahou o vytvoření návyku správného přístupu k odpadovému hospodářství u nejmladší generace
- je realizován za finanční podpory Programu rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji pro rok 2006

Mateřské centrum Kadaň rozvíjí cit pro přírodu a ochranu ŽP.

 

ŠKOLNÍ KLUB


 

JESLE KLÁŠTEREC


 
 

PRO MLÁDEŽ

GIVT

 

Asociace dobrovolnických mentoringových progamů


 

Rada dobrovolnických center

 

TÁBORY A POBYTY


 
 
 

ZŠ, MŠ a JESLE

 
 

Návštěvnost 2017

říjen - 1256
listopad - 1358
prosinec - 856