Projekt UŽ UMÍME TŘÍDIT!

19. 11. 2009 23:26 Napsal: Stáňa Hamáková

Tento projekt

- týká se péče o mladé rodiny a děti v oblasti celkového zlepšení vztahu veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí
- hlavním úkolem je propagace správného postoje k životnímu prostředí a přírodě vůbec
- cílem projektu je zmapování stavu, zvýšení informovanosti a motivace veřejnosti k třídění odpadu se zaměřením na snížení jeho produkce, a to formou osvěty, výchovného příkladu a za pomoci doprovodných akcí.
- hlavní přínos projektu je rozšíření ekologické výchovy v našem městě se snahou o vytvoření návyku správného přístupu k odpadovému hospodářství u nejmladší generace
- je realizován za finanční podpory Programu rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji pro rok 2006

Mateřské centrum Kadaň rozvíjí cit pro přírodu a ochranu ŽP.

 

PRO MLÁDEŽ

JESLE KLÁŠTEREC


 

ŠKOLNÍ KLUB

 

 

ZŠ, MŠ a JESLE

GIVT

Asociace dobrovolnických mentoringových progamů

Rada dobrovolnických center

Návštěvnost 2018

říjen - 1531
listopad - 1598
prosinec - 1256