Rozvoj dobrovolnictví a dobrovolných aktivit

15. 11. 2011 10:22 Napsal: Hana Vodrážková

Cílem projektu je vzdělávání dobrovolníků, které bude probíhat formou výjezdního školení. Je určeno jak pro nové, tak pro stávající dobrovolníky DC RADKA. Stávající dobrovolníci mohou být velkým přínosem na základním školení nových dobrovolníků jak předáváním zkušeností, tak svým pohledem na dobrovolnictví jako běžnou součást společnosti. Školení se bude účastnit jeden lektor a supervizorka DC RADKA. Pro další rozšíření našich služeb bychom dále chtěli proškolit dobrovolníky v oblasti muzikoterapie a canicsterapie. V souučasné době máme v každé oblasti proškoleného jednoho dobrovolníka, ale zájem klientů je tak veliký, že ho nestačíme pokrýt.

Po celou dobu trvání projektu bude probíhat propagace DC a Evropského roku dobrovolnictví. Bude profesionálně zpracován informační leták. Bude obsahovat základní informace o DC RADKA, dobrovolnictví a jeho přínosu spolešnosti. Letáky budou distribuovány na všech propagačních místech RADKA o.s., workshopech, středních školách při náborových přednášjých a všech větších akcích, které pořáda naše sdružení v rámci pravidelných programů mateřského centra RADKA o.s.

Projekt byl finančně podpořen Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy.

 

ŠKOLNÍ KLUB


 

JESLE KLÁŠTEREC


 
 

PRO MLÁDEŽ

GIVT

 

Asociace dobrovolnických mentoringových progamů


 

Rada dobrovolnických center

 

TÁBORY A POBYTY


 
 
 

ZŠ, MŠ a JESLE

 
 

Návštěvnost 2017

říjen - 1256
listopad - 1358
prosinec - 856