Olga Šoltésová

Olga Šoltésová

Ve školním roce 2017/2018 se neuskutečnila žádná preventivní přednáška na Základních školách. K neuskutečnění přednáškové činnosti došlo z jednoho prostého důvodu, a to že v předchozích letech se přednášky realizovaly pro 5. až 9. třídy všech základních škol v Kadani a okolních obcích. Naše přednášky jsou určeny pouze na tyto třídy (vyšší stupeň ZŠ) a tak jsme musely chvilku počkat, až nám doroste další generace dětí.

Vzdělávací kurz pro dospělé: Silní rodiče-silné děti, který nabízíme pod záštitou a metodickým vedením licenčního partnera v ČR, Dobrovolnické centrum, z. s. v Ústí nad Labem, se tentokrát konal v průběhu 1 víkendu a byl velmi intenzivní - ale velmi příjemný.

Ve dnech 9. a 10. června jsme se spolu s 16 účastníky setkali v horském hotelu Lesná, kdy jsme se věnovali potřebám dětí a vychovatelů, 

pátek, 18 květen 2018 08:30

Komunitní den v Klášterci nad Ohří

Dne 17.5.2018 se zástupci naší organizace zúčastnili akce pořádané Městem Klášterec nad Ohří s názvem "Start pro všechny". Akce se konala na asfaltovém hřišti u Základní školy Petlérská v Klášterci nad Ohří.

Jednalo se o komunitní setkání, jehož cíle bylo představit veřejnosti jednotlivé sociální a související služby, které jsou pro občany města nabízeny a poskytovány - to znamená "kdo, co, pro koho a kde dělá". Tyto služby neposkytuje jen Městský úřad - odbor sociálních věcí, 

Dne 2.5.2018 se uskutečnila poslední schůzka v rámci kurzu Silní rodiče - Silné děti® v Klášterci nad Ohří pro uživatele Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Kurz byl zahájen již 28.2.2018 a v rámci kurzu proběhlo celkem 10 setkání. Po dobu konání kurzu bylo zajištěno hlídání dětí účastníků. 

V měsíci březnu se uskutečnila čtyři setkání v rámci kurzu Silní rodiče - Silné děti® v Klášterci nad Ohří. Kurz je určen pro uživatele Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. O kurz mělo na jeho počátku zájem 11 uživatelů, v měsíci únoru jich nastoupilo 7 a v součastné době pravidelně dochází 5 uživatelů služby SAS. Všichni účastnici se při jednotlivých setkáních aktivně zapojují do probíraných témat, 

I v letošním roce jsme společně s Lesy ČR, s.p. podali pomocnou ruku malému šestiletému Martínkovi R., který má diágnózu dětské mozkové obrny (DMO Kvadruspasticita, levostranná hemiparesa),  umí se sám posadit,  leze po čtyřech (spíše hopsá), snaží se stoupat a chodit s oporou, sám se nají lžící, také více zapojovat levou ručičku. Je komunikativní, usměvavý, šikovný chlapec, 

Kurz byl určen pro rodiče stávající a budoucí, kteří mají zájem se ponořit do problematiky výchovy dětí a posilování rodičovských kompetencí a získat informace, které jim pomohou odpovědět na některé jejich otázky, které při výchově řeší.

V rámci 10 až 12 setkání jsme se věnovali následujícím tématům: potřeby a práva dětí i rodičů; 

Dne 28. 2. 2018 byl zahájen kurz Silní rodiče - Silné děti® v Klášterci nad Ohří pro uživatele Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Kurz je určen pro rodiče stávající a budoucí, kteří mají zájem se ponořit do problematiky výchovy dětí a posilování rodičovských kompetencí a získat informace, které jim pomohou odpovědět na některé jejich otázky, které při výchově řeší. 

Rodinné konference jsou inovativní metodou při práci s rodinou, kdy aktivním nositelem změny je rodina. Metodu rodinných konferencí nabízí naše organizace již od roku 2016, více informací naleznete zde. Jelikož v současné době máme stále málo koordinátorů, rozhodli jsme se je vyhledat a proškolit. Toto rozhodnutí nebylo jen planou myšlenou, ale o víkendu 27. – 28. ledna jsme společně s organizací LATA z.ú.

středa, 29 listopad 2017 00:00

První rodinná konference

Dne 8. 11. 2017 jsme měli možnost zrealizovat 1. rodinnou konferenci a to díky projektu MěÚ Kadaň s názvem Sanace rodinného prostředí v sociálně vyloučených lokalitách Kadaně, registrovaného pod číslem projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003800.

Rodinná konference je inovativní metodou, jak pomoci rodině která se nachází v „krizové/nepříznivé“ situaci. Jedná se o setkání široké rodiny a dalších osob (sousedé, přátelé, zástupci komunity) s cílem najít společné řešení (vytvořit plán) složité situace ohroženého dítěte

«ZačátekPředchozí123DalšíKonec»
Strana 1 z 3
 

TÁBORY A POBYTY

PRO MLÁDEŽ

JESLE KLÁŠTEREC


 

ŠKOLNÍ KLUB


 

ZŠ, MŠ a JESLE

GIVT

Asociace dobrovolnických mentoringových progamů

Rada dobrovolnických center

Návštěvnost 2018

duben - 1385
květen - 1256
červen - 986