„Jsme tu pro všechny, kteří mají zájem.“

 • RADKA
 • Mateřské centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Sociální centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Centrum pro mládež
 • Plavecké centrum
 • Vzdělávací centrum
 • Zahraniční spolupráce
 • RADKA Mateřské centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Centrum pro mládež Plavecké centrum Vzdělávací centrum Zahraniční spolupráce
  Projekty / POMÁHÁME HENDICAPOVANÝM – Cesta za snem 2019

  Projekt  „Cesta za snem

  Tento projekt byl napsán speciálně pro jednoho usměvavého, komunikativního 8letého chlapce s diagnózou dětské mozkové obrny. Chlapec je velmi šikovný, ale bez odborné pomoci se nebude moci dále rozvíjet – zejména v oblasti fyzických schopností.

  Protože mu chceme pomoci, rádi bychom mu díky financím z projektu umožnili účastnit se specializovaného léčebného programu „KLIM-THERAPY“ (metodou TheraSuit) v Sanatoriu v Klimkovicích, kde díky péči odborníku věříme, že dojde k celkovému zlepšení jeho zdravotního stavu.

  Tento pobyt (terapie) je velmi účinná, ale bohužel i nákladná a není hrazena zdravotní pojišťovnou. Oslovili jsme proto Lesy České republiky, s.p. o možnou podporu a k velké radosti nás všech nám bylo vyhověno! Pobyt by se měl realizovat v průběhu podzimu 2019.

  S maminkou i malým Martínkem jsme v pravidelném kontaktu a těší nás, že můžeme sledovat všechny jeho úspěchy 🙂

  Chceme tedy tímto poděkovat dárci Lesy České republiky, s.p. za poskytnutí finančního daru na zajištění speciálního léčebného programu pro vybrané dítě.