„Jsme tu pro všechny, kteří mají zájem.“

 • RADKA
 • Mateřské centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Sociální centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Centrum pro mládež
 • Plavecké centrum
 • Vzdělávací centrum
 • Zahraniční spolupráce
 • RADKA Mateřské centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Centrum pro mládež Plavecké centrum Vzdělávací centrum Zahraniční spolupráce

  KURZY AKREDITOVANÉ MŠMT V ČR:

  Kurzy jsou určeny pro širokou veřejnost a poskytují se za úplatu.
  Kapacita je 12 osob; zájemci se mohou hlásit průběžně během roku.
  Kurzy zahajujeme po závazném přihlášení min. 5 zájemců.
  Časy konání jednotlivých lekcí si stanovují zájemci dohodou na první schůzce.
  Po domluvě je možné v průběhu lekcí zajistit hlídání dětí za úplatu.

  PC PRO POKROČILÉ:

  Kurz je v rozsahu 128 vyučovacích hodin.
  Kurz výuky PC pro pokročilé obsahuje podrobnější seznámení účastníků s prací
  v MS Word, Excel, PowerPoint a s vyhledáváním na Internetu a orientací v e-mailové schránce.
  Dle pokročilosti získávají účastníci další specifické znalosti.