„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Na tomto táboře děti celý týden cestovaly a poznávaly Kadaň a okolní města. 

  V Kadani se byly podívat na Radniční věži a v Mikulovické bráně. Autobusem navštívily Žatec, kde pro ně byl připravený program ve Vědě na kouli, kterou provozuje Přírodovědné centrum a po obědě děti zdolaly vyšlap na Maják a prošly si Cestu chmelového skřítka Hopa. Další den jely děti vlakem do Teplic. Tady navštívily výstavu Harryho Pottera. Předposlední den se jelo do Chomutova do Oblastního muzea. Nakonec cestovaly do Karlových Varů na Dianu – na rozhlednu, do mini zoo a do Motýlího domu a chybět nemohla ani procházka po kolonádě. 

  Fotogalerie ZDE

  Druhým v pořadí u nás proběhl příměstský tábor Logopedický pro děti od 4 let a účastnily se ho nejen děti, kteří navštěvovaly během školního roku naší logopedickou prevenci. Pro děti byl připravený bohatý program. Hned první den si děti upekly muffiny. V další dny navštívily Městskou knihovnu na hradě, jely na výlet do Zooparku v Chomutově a navštívily spoustu hřišť. Děti se věnovaly logopedickým cvičením, výtvarným činnostem a sportovním aktivitám. Součástí tábora byly také individuální logopedické lekce. 

  Děti i my jsme si tábor moc užili. Přejeme všem krásné prázdniny a dovolené.

  Fotogalerie ZDE

  Letní prázdniny jsme v mezigeneračním centru zahájili příměstským tábor na téma Poznáváme okolí. 

  Děti si povídaly o pověstech Kadaně. Poznávali zvířátka, která můžeme v Kadani a okolí vidět. Navštívily Městskou policii v Kadani, kde pro děti byla připravená moc zajímavá exkurze. Děti se seznámily s dopravní výchovou. Ve středu navštívily Městskou knihovnu, paní knihovnice si připravila pro děti zábavně-naučný program. Další den si děti užily celodenní výlet za zvířátky do Zooparku Chomutov. Poslední den byl odpočinkový a děti ho strávily na koupališti. Celý týden bylo moc krásné počasí, a tak si děti dosytosti vyhrály na hřištích a podle ohlasů se jim na táboře moc líbilo.

  Všem přeje krásné prázdniny a třeba se s některými uvidíme na dalším táboře.  

  Fotogalerie ZDE.

  V RADCE proběhl akreditovaný Kurz keramiky, kterého se zúčastnili 4 zaměstnanci, aby si zvýšili svou kvalifikaci. Studium pro nás realizoval Ateliér ŠUM z Prahy, z něhož za námi do Kadaně jezdila lektorka Klára Pliešková. Kurz byl rozdělený do 5 celodenních setkání.

  Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č. j. MSMT-21256/2022-1-804. 

  Na kurzu jsem se seznámili s různými druhy keramických hlín a s technikami práce s nimi. Dále jsme se naučili používat keramické glazury, engoby a oxidy. 

  Vytvářeli jsme hrníčky, talířky, mističky, vázy, konvice, květináče a další keramické výrobky různými technikami, např. z hádků, kuliček, plátů, vydlabáváním, tvořením volně v ruce. Tyto výrobky jsme zdobili engobami před vypálením a glazurami po vypálení v keramické peci. Dále jsme zdobili vyškrabáváním, vyřezáváním, vymýváním, nalepováním dalších hlín atd. 

  Za celý kurz vznikla spousta krásných výrobků, u kterých jsme se neustále zdokonalovali a Při práci s keramickou hlínou můžete uplatnit vlastní invenci a výtvarné nápady. Nebo se nechat inspirovat lektorem, či nějakou zajímavou technikou keramiky, která Vám bude v průběhu keramického kurzu prozrazena.

  Kurz byl realizován v rámci projektu “Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)”, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

  Odkaz na Ateliér ŠUM.

  Fotogalerie ZDE.

   

  Na zahradě za Radkou jsme oslavili Mezinárodní den dětí. Pro děti jsme měli přichystané soutěžní úkoly, za jejichž splnění dostaly odměnu. Dále si mohly zahrát pin-pong, nechat si namalovat něco na obličej nebo  nebo třpytivé tetování. K dispozici bylo i občerstvení. Děti navštívili i známé postavičky z dětský seriálů, mořská houba Spongebob a hvězdice Patrik.

  Počasí nám přálo, děti se jejich den moc užily. 

  Akce probíhala v rámci Festivalu rodinu, což je celonárodní osvětová kampaň Sítě pro rodinu, která podporuje prevenci zdravé a funkční rodiny a podněcuje ji ke společnému trávení volného času.

  Fotogalerie ZDE.

  V pátek 19. 5. 2023 jsme oslavili Mezinárodní den rodiny a Den otevřených úlů. Touto akcí jsme se připojili k celonárodní osvětové kampani Sítě pro rodinu, která podporuje prevenci zdravé a funkční rodiny a podněcuje ji ke společnému trávení volného času.

  Pro děti byl připravený program se spoustou her, malování na obličej a třpytivého tetování. Přijel k nám i dobrovolník, který je aktivním včelařem. S sebou měl náhledový úl, medem na ochutnávku. Každý, kdo si přinesl vlastní med, si mohl nechat refraktometrem změřit obsah vody v medu. Pod mikroskopem děti i dospělý mohl pozorovat pyl a jiné.

  Fotogalerie ZDE.

   

   

  Společně s dětmi jsme dopoledne oslavili Den Země. Počasí nám nepřálo, a tak jsme museli otevření venkovního hřiště vynechat a veškeré aktivity přesunout do herny, tělocvičny a výtvarky. 

  Zábavnou formou jsme učili starat o přírodu – třídit odpad. Děti si namalovaly, vytvořily svojí planetu. 

  Fotogalerie ZDE.

  Před Velikonoci si děti s maminkami přišly do RADKY vytvořit velikonoční dekorace v podobě věnečků. Upletly jsme také pár pomlázek. Děti tato kreativní činnost moc bavila a měly opravdu krásné výrobky. 

  V neděli proběhl druhý dětský karneval Z pohádky do pohádky, tentokrát v Kulturním centru v Klášterci nad Ohří.  Program byl nabytý známými veselými písničkami. Pro děti byly připravené během písniček pohybové a herní aktivity. Mohly si také zasoutěžit ve foajé na 8 stanovištích, a po splnění všech úkolů dostaly odměnu. Přichystané bylo malování na obličej a třpytivé tetování na ruku. 

  Děkujeme Andree Hamákové, lektorce Hudební školy YAMAHA, a rodičům s dětmi, které navštěvují její kurzy, za jejich vystoupení. 

  Veliké díky patří všem, kteří se podíleli na přípravách a realizaci dětského karnevalu.

  Děti odcházely z karnevalu unavené, ale spokojené. Těšíme se na vás na dalším karnevalu nebo u nás v RADCE.

  Fotogalerie zde.   

  V RADCE proběhla beseda na téma Kouzlo pánevního dna. Celým programem nás provedla lektorka Bc. Štěpánka Vondráčková ze Školy pánevního dna.

  Bylo to velmi zajímavé povídání. Dozvěděly jsme se, jak pečovat o své pánevní dno, jak ho cvičit a používat při každodenních činnostech. Zdravé pánevní dno je zdrojem naší ženské síly, tvořivosti a vitality. Pánevním dnem procházejí naše emoce a pokud s nimi nepracujeme, může to zanechat následky v podobě mnoha nemocí. Pověděly jsme si o aktuálním tématu pro každou ženu a tím je inkontinence.

  Na tuto besedu bude navazovat kurz o 5 lekcích, který je vhodný pro všechny ženy, s potížemi i bez, zvláště pro ženy s inkontinencí, pro ženy po porodu a v menopauze. O kurzu vás budeme včas informovat na našich webových stránkách a facebooku. Předpokládaný termín bude v září 2023.

   

  Pravé menu