„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  V rámci národní kampaně Dny dobrovolnictví 2023 proběhla v Kadani mezigenerační keramická dílna. Na tu pozvání přijali klienti Domova pro seniory ve Vroutku, maminky s dětmi z Mateřského centra RADKA a dobrovolníci Dobroklubu RADKA.

  Na začátku všem účastníkům vysvětlila lektorka Katka práci s keramickou hlínou. Pro všechny to bylo něco nového a velká výzva, kterou nakonec všichni bez problémů zvládli. Pod rukama tak vznikaly nejen krásné mističky, ale také budoucí zápichy do květníků či bylinkových záhonků.

  Při společné práci jsme si povídali, pili dobrou kávu nebo ledový čaj, posilnili se buchtou a celé dopoledne jsme nakonec zakončili společným oběděm.

  Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další podobná setkání.

  Více informací ke Dnům dobrovolnictví 2023 najdete zde, tisková zpráva Dny dobrovolnictví napříč Ústeckým kraje.

  Gymnázium Žatec v rámci výuky podporuje své studenty v aktivním zapojování do podpory místní komunity. Studenti 2. ročníku a sexty ve školním roce 2022/2023 realizují šest veřejně prospěšných projektů v Žatci a okolí. Projektové aktivity se zaměřují na děti, seniory, opuštěná zvířata a zvelebování veřejného prostranství. 

  Gymnázium Žatec je jednou z partnerských škol v rámci projektu „Aktivně k občanství v Ústeckém kraji“. Ten za finanční podpory programu Active citizens fund realizuje kadaňská nezisková organizace RADKA z.s. Projekt se začátkem realizace v říjnu 2020 se blíží ke svému konci a studentské miniprojekty jsou jednou z posledních aktivit. 

  Spolupráce mezi žateckým gymnáziem a organizací RADKA z.s. vznikla v říjnu 2022, kdy vedoucí Dobrovolnického centra RADKA, Bc. Stanislava Hamáková, DiS., školu navštívila s prezentací o dobrovolnictví jako způsobu občanské angažovanosti. 

  „Přednášek na téma dobrovolnictví máme v průběhu roku v řádu desítek. Je to aktivita, jak můžeme mladé lidi oslovit a téma dobrovolnictví jim více přiblížit. Nicméně taková dlouhodobá spolupráce podporovaná školou je naše první,“ uvedla Bc. Stanislava Hamáková, DiS. 

  Cílem vzájemné spolupráce je podpořit studenty 2. ročníku a sexty, aby vytvořili menší kolektivy, které se budou věnovat přípravě a realizaci vlastního dobrovolnického projektu, tedy veřejně prospěšné aktivitě ve svém okolí. Dvě skupiny se rozhodly podpořit děti v místních mateřských školách prostřednictvím realizace dětského či sportovního dne. Další skupina své úsilí spojila s místním dobrovolnickým centrem DS Levandule a studenti navštěvují místní domov pro seniory, kde jsou vítaným zpestřením a společníky. I druhá skupina si pro svůj projekt vybrala seniory, tentokrát v rámci aktivního dne plného společenských her s možností sladkých výher. Zbývající dvě skupiny studentů se zaměřili na životní prostředí. Jedná se o jednorázový společný úklid žateckého parku a pomoc v Útulku pro opuštěná zvířata v Jimlíně. Tam studenti dochází na pravidelné venčení, krmení a úklid útulku. Zároveň se jim již podařilo uspořádat úspěšnou finanční sbírku na podporu útulku. 

  V průběhu příprav projektů se studenti dozvěděli o dobrovolnictví a nejčastějších dobrovolnických aktivitách. Na základě následujících individuálních konzultací si skupiny vybraly své téma a cílovou skupinu. Při dalším společném setkání se dozvěděli o výhodách a úskalích plánování jednorázové akce či pravidelné spolupráce, tzv. eventmanagement. Následným společným tématem byla média a možnosti propagace. Výstupem jsou tiskové zprávy, příspěvky na sociálních sítích nebo webových stránkách zapojených subjektů. V neposlední řadě je důležitým bodem i financování projektů, ať z vlastních zdrojů, prostřednictvím uspořádání veřejné sbírky, oslovení sponzorů nebo podání projektové žádosti v rámci výzev podporujících neformální skupiny mládeže. 

  Přestože některé skupiny již své aktivity realizují, jiné se teprve připravují, ve svém úsilí chce většina studentů pokračovat i po skončení „školní“ akce. 

  Kontakty: 

  Bc. Stanislava Hamáková, DiS., RADKA z.s., tel: 734468449, email: dcr@radka.info
  Mgr. Lenka Kafková, Gymnázium Žatec, tel: 415 740 592, email: zastupce@gymnaziumzatec.cz 

  Začátek roku 2022 byl ve znamení obnovování dobrovolnické činnosti v organizacích a zařízeních, jejichž činnost nejvíce omezila pandemie Covid-19 (sociální a zdravotnické služby). V některých případech došlo k ukončení dobrovolnické činnosti všech dosavadních dobrovolníků (nejčastěji v souvislosti se změnou životní situace, např. nové zaměstnání, změna zdravotního stavu, atd.) a tak jsme se zaměřili na nábor nových dobrovolníků (v r. 2022 evidováno 32 nových zájemců, z toho 24 již aktivně zapojeno, 8 čeká na zapojení). Ten probíhal prostřednictvím kampaní na sociálních sítích, přednáškami na školách a prezentací na veřejných akcích. Zároveň se nám podařilo navázat pravidelnou spolupráci s organizacemi, kterým jsme pomáhali době pandemie (DpS Podbořany a DpS Vroutek). Naše zkušené koordinátorky dobrovolníků se zapojily do šetření ke stavu dobrovolnictví ve zdravotnictví a tak jsme uzavřeli další spolupráci a to s PL Petrohrad. Do všech nově zapojených organizací se nám v průběhu podzimu 2022 podařilo zprostředkovat dobrovolníky a zajistit pravidelné dobrovolnické aktivity. 

  Ve spolupráci s Gymnáziem Žatec realizujeme 6 dobrovolnických miniprojektů (dobrovolnické aktivity řízené a realizované studenty pod vedením vedoucí DC RADKA). S dobrovolníky jsme se zapojili do podpory dalších NNO při realizaci jednorázových akcí, např. potravinová sbírka. Aktivity v domovech pro seniory jsme nově rozšířili o hipoterapii a arteterapii. Uzavřeli jsme spolupráci s org. Mezi námi o.p.s. a akreditovali jsme nový dobrovolnický program “Mezigeneračně”. V říjnu 2022 jsme se zapojili do mezinárodní kampaně ErasmusDays a uspořádali několik věřejných akcí na podporu národního a mezinárodního dobrovolnictví. V červnu 2022 se konal dobrovolnický festival EKOdobroš na téma dobrovolnictví v ekologii. V dubnu 2022 jsme uspořádali Den otevřených dveří DC RADKA k příležitosti 15. let od jeho založení. V rámci realizace mezinárodního projektu jsme vysílali koordinátory dobrovolníků z Ústeckého kraje na mezinárodní školení a stínování, ve spolupráci s Regionálním dobrovolnickým centrem ÚK jsme zrealizovali několik materiálních sbírek na pomoc Ukrajině, o svých zkušenostech hovořili např. na konferenci v rámci Dní dobrovolnictví v Plzeňském kraji. Pro dobrovolníky jsme v průběhu roku zrealizovali 2 supervizní setkání a několik společenských setkání určených ke vzájemnému sdílení.

  Činnost dobrovolníků je vždy pozitivně vnímána nejen ze strany samotných klientů/pacientů v jednotlivých organizacích, ale i samotným personálem. Dobrovolníci s sebou přináší nejen svůj čas, ale i své zkušenosti a dovednosti, které mohou nabídnout dále při realizaci pravidelných či jednorázových aktivit (např. canisterapie, hipoterapie, arteterapie, kreativní volnočasové kroužky pro děti, asistence při realizaci letních táborů, atd.). Zároveň přináší nový, někdy trochu lidský, prvek do všedních dní a to především u klientů v zařízeních se speciálním režimem nebo u klientů s omezeními (např. společnost u lůžka na LDN v Nemocnici Kadaň, společnost pacientům v PL Petrohrad, v denní místnosti K-centra, atd.). Dobrovolníci jsou však i tam, kde by je někteří nehledali, např. na dětském oddělení knihovny, v mateřských školách, aj. Dobrovolníci mohou být zároveň inspirací a vzorem, např. v rámci mentoringových programů nebo při doučování. Tak jako dobrovolnictví přirozenou součástí společnosti, jsou dobrovolníci přirozenou součástí organizací, ve kterých působí, a tím pozitivně přispívají k blahu jejich klientů, pacientů, návštěvníků, atd.

  V roce 2022 podařilo zapojit 67 dobrovolníků, kteří dobrovolnictví věnovali 1925,50 hodin svého času. Dobrovolníky jsme vysílali do 16 organizací v Ústeckém kraji. Dále jsme začali spolupracovat s mateřskými školami v Kadani a Klášterci nad Ohří v rámci mezigeneračního dobrovolnického programu.

  Rok 2022 pro nás byl v mnohém rokem začátků – obnovování činnosti po pandemii Covid-19, nábory nových dobrovolníků, navazování spolupráce s novými organizacemi v rámci širšího regionu (Podbořany, Vroutek, Petrohrad). I přes tyto překážky se nám podařilo udržet činnost dobrovolnického centra, podpořit stávající dobrovolníky a svou činností a zápalem oslovit desítky nových dobrovolníků. Naši dobrovolníci se v některých případech do “svých” organizací vraceli po několikaměsíční odmlce. Jejich přítomnost tak byla velmi vítaná nejen samotnými klienty, ale i personálem. Jedním z nejdůležitějších bodů naší činnosti nejsou jen spokojení dobrovolníci, ale i dobré vztahy s přijímajícími organizacemi, což se nám daří a během pandemie i podařilo udržet. Jako velký úspěch pak považujeme navázání spolupráce s novými organizacemi, které v minulosti s dobrovolnictví měly minimální nebo žádnou zkušenost. Dobrovolníci se stali přirozenou součástí jejich činnosti.

   
  | 17. 10. 2022 | English version follows

  Pětice žen z českých sociálních organizací strávila týden na workshopu v holandském Olde Vechte. Tato neziskovka obývající městskou okrajovou usedlost s lesem zahradou i rybníky funguje převážně na bázi dlouhodobých zahraničních dobrovolníků, kteří se o prostory starají, tak jako i o účastníky různých školení a seminářů, které zde probíhají. 

  30 lidí ze sedmi zemí (Česká republika, Lotyšsko, Francie, Rakousko, Rumunsko, Řecko a Nizozemí) s různými zkušenostmi z oblasti sociálního zahradničení a komunitní práce v přírodě si vzájemně předávali své poznatky a sami byli aktivními tvůrci programu, čímž kopírovali ideu společné aktivity na sdíleném místě. 

  “Absolvovali jsme tak lekce z projektového cyklu, zakládání zahrad na principech permakultury, vytváření veřejných akcí a praktický nácvik mediální propagace s animační technologií. Získali jsme mnoho nových informací, dovednosti, přátel a střípků z holandského životního stylu, který je fajn, ale doma je doma” říká ředitelka RADKY v Kadani Hana Vodrážková.

  Veronika Mášová ze Štětí, organizace Dobro-volně dodává: “Každopádně si přivážíme do svých pracovišť inspiraci k rozvíjení pestrých příležitostí a partnerství, energii k další aktivitě a v Ommenu jsme zanechali vlastnoručně zasázený záhon narcisů, který v květnu příštího roku mohou naši pokračovatele zkontrolovat. Děkujeme za příležitost!”

  Projekt ActiveCollective
  2021-1-NL01-KA220-ADU-000026100
  ERASMUS+ 
  Cooperation partnerships in adult education
  Realizační partner Dobrovolnické centrum, z. s.
  Kooperační partner Národní asociace dobrovolnictví, z. s. a RADKA z. s.

              


  Five women from Czech social organizations spent a week at a workshop in Olde Vechte. This Dutch non-profit organization, occupying an urban estate with a forest, garden and ponds, operates mainly on the basis of long-term international volunteers (ESC) who take care of the premises, as well as participants of various trainings and seminars that take place here.

  30 people from seven countries (Czech Republic, Latvia, France, Austria, Romania, Greece and the Netherlands) with different experiences in the field of social gardening and community work in nature shared their knowledge with each other and were active facilitators of the program, developing the idea of ​​a joint activity in a shared location.

  “We experienced lessons from the project cycle, creating gardens based on permaculture principles, developing public events and practical training in media promotion with animation technology. We also gained a lot of new information, skills, friends and bits of the Dutch lifestyle, which is nice, but home is home,” says Hana Vodrážková, director of RADKA.

  Veronika Mášová from Štětí, the Dobro-volně organization, adds: “We definitely bring inspiration to develop diverse opportunities and partnerships, and energy for further activities to our workplaces, and in Ommen we left a hand-planted bed of daffodils, which our successors can check in May next year. Thanks for the opportunity!”

  Již od roku 2006 působí v regionu Kadaň a okolí Dobrovolnické centrum RADKA. A tak v pátek 1. 4. 2022 v rámci dne otevřených dveří spolu s veřejností oslavilo své 15. narozeniny. A protože 15 let je již dlouhá doba, dobrovolnické centrum se k této příležitosti rozhodlo připravit výstavu, jejíž zahájení spojila právě se dnem otevřených dveří.

   

  Dobrovolnické centrum RADKA zahájilo svou činnost na podzim 2006 a první přijímající organizací se stala Nemocnice Kadaň s.r.o., kam dobrovolníci docházeli na dětské oddělení a LDN. Následující rok jsme již evidovali 26 aktivních dobrovolníků a 1290 dobrovolnických hodin. Po úspěšném startu v kadaňské nemocnici tak dobrovolníci začali působit v dalších třech organizacích. Zároveň vznikla potřeba společného sdílení a tak byla založena RADA dobrovolnických center regionu Severozápad. Každým dalších rokem narůstali počty dobrovolníků, dobrovolnických hodin, přijímajících organizací a dobrovolnických programů. V roce 2010 jsme činnost organizace RADKA podpořili firemním dobrovolnictvím a tak nás poprvé navštívili zaměstnanci Skupiny ČEZ. V roce 2013 došlo k personální změně na pozici vedoucí DC RADKA a činnost dobrovolnického centra se poprvé přesunula za hranice ČR. V rámci mezinárodního projektu se slovenskou organizací Platforma dobrovolnických center a organizací jsme uspořádali výměnnou stáž šesti českých a šesti slovenských dobrovolnic ve věku 50+. V roce 2015 jsme se stali místním centrem programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu a získali akreditace pro vysílání a hostování zahraničních dobrovolníků. Zároveň jsme překročili pomyslnou hranici 2500 dobrovolnických hodin ročně. Následující rok byl podpořen projekt tříletý mezinárodního sdílení s partnery z Polska a Bulharska, financovaný programem Erasmus+. Rok 2017 byl zlomový v počtu dobrovolnických hodin, kdy jsme atakovali hranici 3500 hodin za rok. Nedílnou součástí činnosti RADKA z.s. jsou mezinárodní dobrovolnické workcampy ve spolupráci s INEX-SDA. Rok 2018 byl ve znamení přípravy a absolvování kvalifikační zkoušky na koordinátora dobrovolníků, kterou úspěšně absolvovaly dvě naše pracovnice. Následující rok jsme se začali věnovat nových oblastem a aktivitách. Dobrovolníci se zapojili do jednorázových akcí jako např. Sbírka potravin, ples neziskovek, Krabice od bot a další. Činnost canisterapeutických týmů se nám díky finanční podpoře podařilo z Kadaně a Klášterce nad Ohří rozšířit i do nedalekého Žatce. Činnost DC RADKA jsme rozšířili o Dobroklub. Za poslední dva roky jsme zároveň dosáhli další mety a to evidence více jak 3500 dobrovolnických hodin za rok. Rok 2020 začal plánování mezinárodních mobilit a dalšího rozvoje. Nicméně pandemie Covid-19 dala dobrovolnických aktivitám zcela jiný směr. Většina přijímajících organizací se pro dobrovolníky (a nejen je) zcela uzavřela. Dobrovolníci začali být potřeba v terénu – nákupy, šití roušek, podpora osamělých lidí v domácím prostředí, aj. Stali jsme se tak součástí krajské platformy Krajské koordinační centrum dobrovolnické pomoci v Ústeckém kraji a pomáhali, jak a kde bylo zrovna potřeba. Vše ostatní se na několik měsíců ocitlo stranou. I přesto jsme se na podzim 2020 stali dobropointem Regionálního dobrovolnického centra pro Ústecký kraj, tedy místem, kde je možné získat informace o dobrovolnictví a dobrovolnických příležitostech po celém kraji. Rok 2021 se stále po většinu své části odehrával v pandemické době a s ní souvisejícími opatřeními. Osobní setkání nahradily online schůzky, místo šití roušek byli dobrovolníci nejvíce potřeba v pobytových zařízeních sociálních služeb a zdravotnictví a finanční podporu naší činnosti jsme sháněli po troškách a kde se dalo. V časech rozvolňování jsme se pak stali součástí národní akce „Česko jde spolu na piknik“, svou činnost jsme prezentovali v rámci Dnů dobrovolnictvím v Ústeckém kraji, Dne sociálních služeb v Podbořanech, konference „Dobrovolnictví v kultuře: staré otázky a nové výzvy“ nebo jsme se zapojili do mezinárodní kampaně Erasmusdays 2021.

  Jaké výzvy nám přinese rok 2022 je zatím stále otázkou. Pokračujeme v realizaci mezinárodní mobilit, připravuje spolupráci s organizací Mezi námi o.p.s. a zahájení dvou nových aktivit – dobrovolnického programu Přečti a partnerském programu Povídej.

  Výstavu představou v rámci dne otevřených dveří je možné shlédnout až do konce dubna 2022 v provozovně RADKA z.s.

  Děkujeme všem účastníkům a partnerům, kteří nás v rámci dne otevřených dveří přišli navštívit, zavzpomínat s námi na společnou minulost a zároveň si popovídat o plánech do budoucna. Více informací o činnosti Dobrovolnického centra naleznete na webových stránkách, facebooku a instagramu.

  Organizace RADKA z. s. v Kadani vytvořila spolu s dalšími členy RADY dobrovolnických center regionu Severozápad projektové konsorcium, jehož aktivity byly v roce 2019 podpořené programem Erasmus+, sekce vzdělávání dospělých. Cílem projektu je vysílat koordinátory dobrovolníků z partnerských organizací na zahraničí stáže do vybraných přijímajících organizací, kde získají nové zkušenosti a dovednosti, které budou moci použít ve své činnosti a zároveň vzájemně sdílet s dalšími spolupracovníky.

  První mobilita, která se ještě před vypuknutím pandemie Covid-19 podařila uskutečnit, zavedla tři účastnice do nizozemské organizace OLDE VECHTE, kde se konalo týdenní školení s mezinárodní účastí na téma prezentační dovednosti.

  Po delší pandemické přestávce, kdy bylo omezené cestování do zahraničí a většina organizací, vysílajících i přijímajících, byla ochromena, se další mobility podařilo zrealizovat na podzim 2021. A i tentokrát cesta směřovala do nizozemského OLDE VECHTE. Tentokrát se čtyři účastnice staly součástí týdenního mezinárodního koučovacího výcviku.

  Po několika změnách termínu se tři účastnice vydaly do slovenské Platformy dobrovolnických center a organizací, která je střešní organizací a hájí zájmy svých členů i v rámci legislativního a politického lobby. Měli jsme tak možnost setkat se zástupkyněmi střešní organizace, zástupkyní regionálního dobrovolnického centra i lokálních dobrovolnických center. Společnými tématy byla legislativa, lobby, financování dobrovolnictví, činnost dobrovolníků při mimořádných událostech (aktuální válka na Ukrajině a související příliš uprchlíků), propagace a veřejné kampaně na podporu dobrovolnictví, atd. Součástí mobility byla i účast na mezinárodní konferenci na téma „Dobrovolnictví jako vzdělávací příležitost.“ Kromě možnosti vzájemného sdílení zkušeností, získání nových podnětů a dovedností, se díky této mobilitě otevřel prosto pro další spolupráci.

  Další mobilita se právě teď koná a další se připravují. Dlouho odkládaná měsíční stáž ve finské organizaci KUOPION SETLEMENTTI PUIJOLA RY se započala před několika dny a od účastnice máme již první zprávy a dojmy. Jak sama řekla před svým odjezdem, asi to tak mělo být. Z původního plánu přiučit se něco nového je nyní akutní potřeba, neboť společným tématem je práce dobrovolníků a činnost NNO v souvislosti s migrační problematikou.

  Projekt se nám pomalu a jistě blíží ke svému konci. Díky možnosti prodloužení jeho realizace v souvislosti s pandemií věříme, že se nám podaří zrealizovat i poslední mobilitu do Rakouska, kde společným tématem bude komunitní dobrovolnictví a sousedská výpomoc.

  Díky realizaci projektu, vstřícnosti přijímajících organizací v zahraničí, otevřenosti a spolupráci v rámci konsorcia, se nám otevřeli nové možnosti, získali jsme nové zkušenosti a dovednosti, svou práci posunuli zase o kousek výš. Realizovat mezinárodní projekt s tolika partnery a cíli je vždy velká výzva, ale i přes všechny zádrhely, to byl neocenitelný a nepopsatelný přínos osobní i profesní.

  Dobrovolnické centrum RADKA je součástí Panelu humanitární organizací Ústeckého kraje a úzce spolupracuje s Regionálním dobrovolnickým centrem pro Ústecký kraj. Obě tyto platformy se aktivně podílí na chodu ústeckého KACPU, tedy Krajského asistenčního centra na pomoc Ukrajině. V těchto krajských centrech si ukrajinští uprchlíci mohou vyřídit všechny potřebné dokumenty, odpočinout si po dlouhé a náročné cestě, dostat najíst, zajistit si ubytování a zároveň alespoň na chvíli zapomenout na hrůzy, které zažili na vlastní kůži nebo se v jejich zemi odehrávají.

  Činnost KACPU spolu s hasiči, policisty, zdravotníky a úředníky zajišťují desítky až stovky dobrovolníků. Ať v rolích tlumočníků, kamarádů v dětských koutcích, koordinátorů zásobování materiální pomoci a jídlem nebo jako psychická podpora a vřelé objetí. 

  Dobrovolnické centrum RADKA tak v počátcích krize uspořádalo celkem 3 materiální sbírky. První sbírka byla určená na vybavení dětského koutku. Sešlo se nám takové množství hraček, stavebnic, plyšáků a školních potřeb, že jsme nevybavili jen samotný koutek, ale mnoho dětí dostali svou vlastní hračku. Další sbírka byla určená pro stravovací koutek, kde své uplatnění našli čaje, instantní polévky, dětské příkrmy, přesnídávky, sušenky i domácí buchty, které nám někteří dárci napekli. Poslední sbírkou potom byly hygienické potřeby pro ženy a děti, aby se po náročné cestě mohli vysprchovat, vyčistit si zuby, děti přebalit do čistých plenek a dopřát si i takového “luxusu” jako je třeba antiperspirant nebo krém na ruce.

  Všem dárcům děkujeme! Náš velký dík patří i dobrovolníkům, kteří na ústeckém KACPU, ale i v dalších krajských městech, pomáhají ve dne v noci. Děkujeme dobrovolníkům v Kadani a okolí, kteří se již aktivně zapojují i v našem regionu a svou činností podporují rodiny, které k nám přichází. Z médií se může zdát, že situace se uklidňuje, ale ještě tomu tak není. Teď je důležité vydržet!

   

  Ve dnech 18. a 19. března se v plzeňském DEPO2015 konají Dny dobrovolnictví Plzeňského kraje. V rámci programu páteční odborné konference se tak několikrát zmínila pomoc Ukrajině a jejím uprchlíkům. Jak pomáhají dobrovolníci v jednotlivých regionech a ve spolupráci s regionálními dobrovolnickými centry představila Bc. Stanislava Hamáková, DiS., krajská koordinátorka z Ústeckého kraje. Sotva si koordinátorky a koordinátoři zvládli odpočinout po pandemii Covid-19, dobrovolníci nabrat další síly, jsme postaveni do čela řešení další mimořádné situace.

  Dobrovolníci jsou neopomíjenou součástí jednotlivých krajských asistenčních center (KACPU). Zajišťují zde pohodlí uprchlíků, nabízí úsměv i teplou polévku, děti si k nim chodí pro objetí nebo pohrát s hračkami, které do dětských koutků darovali lidé z celé ČR. Bez dobrovolníků-tlumočníků si to ve většině krajů nedokáží ani představit. Další stovky dobrovolníků stojí v pozadí materiálních sbírek, přípravy humanitárních balíčků, přípravy občerstvení, atd.

  Prezentace “Pomoc Ukrajině – Regionální dobrovolnická centra v ČR”

  Plzeňská konference byla po celou dobu streamována a na její záznam se můžete podívat zde.

  Více než 50 dobrovolníků se od 27.2. 2022 hlásí a zapojuje do praktické pomoci lidem přijíždějícím z válkou zmítané Ukrajiny přímo v Ústí nad Labem v rámci činnosti Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU). Mnozí další dobrovolníci se hlásí v ostatních městech kraje. Nezištná pomoc dobrovolníků pomáhá zvládnout logistiku sbírek i rozvážení a vydávání materiální pomoci, pomoci se zajištěním oblečení, distribuci občerstvení, poskytování informací, orientaci uprchlíků v pro ně neznámem prostředí našich měst, rozvážku osob na potřebná místa, tlumočení do ukrajinštiny. Dobrovolníci působící v KACPU se také podílí na zajištění programu pro ukrajinské děti v dětské a školním koutku a svou přítomností též poskytují emoční podporu lidí čekajících na registraci či ubytování prostým úsměvem, či obyčejným rozhovorem. V Krajském asistenčním centru v Ústí nad Labem dobrovolníci pracují spolu s ostatními profesionály v režimu 24/7.

  Spontánní vlnu solidarity a ochotu jednotlivců zapojovat se do pomoci ukrajinským válečným uprchlíkům se v současných dnech daří měnit v soustředěnou a koordinovanou pomoc dobrovolníků tam, kde je skutečně nejvíce potřeba. V ústeckém kraji se zcela přirozeně k pomoci hlásí lidé, kteří se během posledních dvou let podíleli na zvládnutí pandemie, ale přidávají se i noví, další.  Pomoc lidí ochotných věnovat nezištně svůj čas a dovednosti je nyní velmi užitečná při zajištění koordinace uprchlíků přicházejících do ubytovacích  a registračních míst, při zajištění jejich základních potřeb souvisejících se distribucí základního občerstvení, zajištěním pitného režimu, odpočinkem, tříděním dosud shromážděné materiální pomoci a přípravou balíčků pro uprchlíky, obstaráním programu pro děti v dětském koutku. Podílí se též na převozu lidí i materiálu na potřebná místa a zajištění potřebného oblečení pro uprchlíky, poskytují informace, reagují a nejrůznější potřeby lidí z Ukrajiny, ale i profesionálů, kteří se jim věnují.

  V Ústeckém kraji se do takové pomoci průběžně zapojují lidé prakticky všech věkových skupin – studenti, zaměstnanci, senioři.  Motivace lidí hlásících se k pomoci není záhadou. Mnozí vnímají náročnost situace a jednoduše nejsou lhostejní, cítí velkou míru solidarity a svým přístupem potvrzují, že situace na Ukrajině se týká i každého jednoho z nás. Odměnou dobrovolníka zapojeného do jakékoliv aktivity jsou nově navázané kontakty a přátelství, nové zkušenosti, zážitky vlastní užitečnosti a smyslu pomáhání, ke kterému se nabídli. Mnozí z dobrovolníků považují za samozřejmé, že dělají něco navíc, pro druhé, ve volném čase – prostě dělají, co je potřeba a co dovedou. Každý dobrovolník před svým zapojením do činnosti prochází vstupním školením a je pojištěn.

  V ústeckém KACPU, které svou činnost zahájilo 3.3. 2022,  koordinuje dobrovolníky Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem. Během prvních 24 hodin jeho provozu vystřídalo cca 20 dobrovolníků. Mezi zapojenými jsou též všichni zaměstnanci ústeckého dobrovolnického centra a část pracovníků ústecké pobočky Člověk v tísni. Krátká zkušenost dobrovolníků hovoří o tom, že lidé z Ukrajiny nejvíce potřebují informace, oblečení, potraviny a třeba i zázemí pro péči o své nejmenší děti.

  Nezbytná je koordinace veškeré pomoci a realizovaných aktivit a spolupráce všech zapojených aktérů. V rámci Ústeckého kraje se proto zástupci neziskových dobrovolnických organizací účastní tzv. panelu humanitárních organizací působících v Ústeckém kraji a ředitelka ústeckého Dobrovolnického centra, Mgr. Lenka Černá, zastupuje tento panel při  jednáních krizového štábu Ústeckého kraje, které k současnému dění uvádí: “Vážím si všech, kdo chtějí pomoci a pomáhají, včetně všech kolegů ze zdejších humanitárních i jiných neziskových organizací, oceňuji vedení kraje a vedení města Ústí nad Labem za bezvadnou koordinaci a spolupráci v těchto náročných dnech. Ukazuje se, že dlouholetá spolupráce neziskového sektoru s místní samosprávou a schopnost koordinovaného postupu se opět úročí a vede k efektivnímu využití lidských i materiálních zdrojů

  Záštitu dobrovolnictví v Ústeckém kraji dlouhodobě poskytuje Krajský úřad Ústeckého kraje, který zapojuje  dobrovolnická centra do svých struktur krizového řízení dle aktuálních potřeb a vzniklých situací.

  Dobrovolnictví má v Ústeckém kraji letitou tradici. První dobrovolnické  centrum zde vzniklo v roce 1999 v Ústí nad Labem. Záhy se v dalších městech rodila lokální dobrovolnická centra, která fungují dodnes, jako například Slunečnice v Děčíně, RADKA v Kadani, dobrovolnické centrum při Diakonii ČCE v Mostě, nebo dobrovolnické centrum při organizaci ADRA v Chomutově.

  Kontakt pro média:
  Mgr. Lenka Vonka Černá
  Tel.: 606 512 905
  E-mail: lenka.cerna@dcul.eu

  Do roku 2021 jsme vkročili s pandemií, souvisejícími opatřeními a mnohými omezeními. Pro většinu dobrovolníků se jejich dobrovolnická činnost stala nedostupnou na dobu neurčitou. Uzavřené nemocnice, domovy pro seniory, ambulantní služby i volnočasové aktivity pro děti a dospělé znamenali desítky dobrovolníků, kteří nevěděli, kdy opět budou moci navštěvovat “své” seniory, doučovat další děti nebo chodit na návštěvy za pacienty nemocnice. S dobrovolníky jsme se tak potkávali při pravidelných online dobrokavárnách, kde jsme měli prostor pro společné povídání, sdílení i vymýšlení nových a nových aktivit. 

  Pandemie však znamenala také nové dobrovolnické příležitosti. Jen byly jiné, než se kterými jsme se setkávali při první vlně (jaro 2020). Místo šití roušek jsme zajišťovali nákupy, vyzvedávání léků, pomoc při zajišťování úředních záležitostí a to nejen seniorům, ale i rodičům samoživitelům nebo lidem v karanténě. Nadále jsme úzce spolupracovali s Krajským koordinačním centrem dobrovolnické pomoci v Ústeckém kraji (iniciátor Ústecký kraj). Pokračovala evidence nových dobrovolníků napříč Ústeckým krajem, jejich proškolování a zajišťování poptávky do nemocnic a pobytových sociálních služeb. 

  Prostřednictvím sociálních sítích jsme realizovali nové projekty – děti z mateřských škol kreslily obrázky, které jsme předávali v domovech pro seniory nebo v Nemocnici Kadaň na oddělení LDN. Vojáci z 41. mechanizovaného praporu “gen. Josefa Malého” za nás rozdali kytičky k příležitosti Mezinárodního dne žen na oddělení LDN kadaňské nemocnice. Spojení našich sil nám tak umožnilo rozdávat radost v této nelehké době. 

  Díky postupnému rozvolňování opatření v jarních měsících se většině dobrovolníků podařilo vrátit do “svých” organizací a navázat na své předchozí dobrovolnické aktivity. Radost a úsměv na tváři tak mohly opět vykouzlit i naše canisterapeutické týmy. Některé organizace však zůstaly pro dobrovolníky uzavřené, nebo o dobrovolnické aktivity nebyl již takový zájem. I přesto se nám v roce 2021 podařilo zapojit 81 dobrovolníků, kteří dobrovolnictví věnovali 2035,15 hodin svého času. 

  Z jednorázových akcí jsme se zapojili do regionální akce “Dny dobrovolnictví v Ústeckém kraji”, kterou na podporu dobrovolnictví pořádalo Regionální dobrovolnické centrum v Ústeckém kraji. V srpnu jsme se již druhým rokem zapojili do národního rekordu “Česko jde SPOLU na piknik”, kterou pořádala partnerská organizace SPOLU proti samotě z Teplic. Jak se nám daří, jsme prezentovali na odborné konferenci ve Zlíně nebo v rámci Dne sociálních služeb v Podbořanech. V říjnu jsme se stali součástí konference “Dobrovolnictví v kultuře: staré otázky a nové výzvy” pořádané pod záštitou NIPOS a zapojili jsme se do mezinárodní kampaně Erasmusdays. Dobrovolnické aktivity se nám podařilo zviditelnit a finančně podpořit díky účasti Dobroklubu RADKA a jeho prodejnímu stánku na pěti regionálních kulturních akcích. Adventní čas jsme se poté snažili zpříjemnit seniorům v domovech pro seniory (Podbořany a Klášterec nad Ohří) díky akci Ježíškova vnoučata, veřejné výzvě na sociálních sítích a spolupráci s mateřskými školami, které s dětmi malovali a tvořili vánoční přání a dekorace. Pro zdravotníky Nemocnice Kadaň jsme uspořádali dobrovolnické pečení dobrot, které jsme poté roznesli spolu s výrobky Dobroklubu pro radost. Poslední akcí v letošním roce byla spolupráce se ZUŠ Klementa Slavického v Kadani a vystoupení pěveckého sboru na oddělení LDN v Nemocnici Kadaň. 

  Děkujeme všem, kteří nás v našem úsilí podpořili nebo podporují. Z našich donátorů to je Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ústecký kraj, Město Kadaň, Česko-německý fond budoucnosti a další nadace. V roce 2021 to byla Nadace ČEZ (zaměstnanecký grant) a Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci programu “Vy rozhodujete, my pomáháme”.

     

  Pravé menu