„Jsme tu pro všechny, kteří mají zájem.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Sociální centrum
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Do roku 2021 jsme vkročili s pandemií, souvisejícími opatřeními a mnohými omezeními. Pro většinu dobrovolníků se jejich dobrovolnická činnost stala nedostupnou na dobu neurčitou. Uzavřené nemocnice, domovy pro seniory, ambulantní služby i volnočasové aktivity pro děti a dospělé znamenali desítky dobrovolníků, kteří nevěděli, kdy opět budou moci navštěvovat “své” seniory, doučovat další děti nebo chodit na návštěvy za pacienty nemocnice. S dobrovolníky jsme se tak potkávali při pravidelných online dobrokavárnách, kde jsme měli prostor pro společné povídání, sdílení i vymýšlení nových a nových aktivit. 

  Pandemie však znamenala také nové dobrovolnické příležitosti. Jen byly jiné, než se kterými jsme se setkávali při první vlně (jaro 2020). Místo šití roušek jsme zajišťovali nákupy, vyzvedávání léků, pomoc při zajišťování úředních záležitostí a to nejen seniorům, ale i rodičům samoživitelům nebo lidem v karanténě. Nadále jsme úzce spolupracovali s Krajským koordinačním centrem dobrovolnické pomoci v Ústeckém kraji (iniciátor Ústecký kraj). Pokračovala evidence nových dobrovolníků napříč Ústeckým krajem, jejich proškolování a zajišťování poptávky do nemocnic a pobytových sociálních služeb. 

  Prostřednictvím sociálních sítích jsme realizovali nové projekty – děti z mateřských škol kreslily obrázky, které jsme předávali v domovech pro seniory nebo v Nemocnici Kadaň na oddělení LDN. Vojáci z 41. mechanizovaného praporu “gen. Josefa Malého” za nás rozdali kytičky k příležitosti Mezinárodního dne žen na oddělení LDN kadaňské nemocnice. Spojení našich sil nám tak umožnilo rozdávat radost v této nelehké době. 

  Díky postupnému rozvolňování opatření v jarních měsících se většině dobrovolníků podařilo vrátit do “svých” organizací a navázat na své předchozí dobrovolnické aktivity. Radost a úsměv na tváři tak mohly opět vykouzlit i naše canisterapeutické týmy. Některé organizace však zůstaly pro dobrovolníky uzavřené, nebo o dobrovolnické aktivity nebyl již takový zájem. I přesto se nám v roce 2021 podařilo zapojit 81 dobrovolníků, kteří dobrovolnictví věnovali 2035,15 hodin svého času. 

  Z jednorázových akcí jsme se zapojili do regionální akce “Dny dobrovolnictví v Ústeckém kraji”, kterou na podporu dobrovolnictví pořádalo Regionální dobrovolnické centrum v Ústeckém kraji. V srpnu jsme se již druhým rokem zapojili do národního rekordu “Česko jde SPOLU na piknik”, kterou pořádala partnerská organizace SPOLU proti samotě z Teplic. Jak se nám daří, jsme prezentovali na odborné konferenci ve Zlíně nebo v rámci Dne sociálních služeb v Podbořanech. V říjnu jsme se stali součástí konference “Dobrovolnictví v kultuře: staré otázky a nové výzvy” pořádané pod záštitou NIPOS a zapojili jsme se do mezinárodní kampaně Erasmusdays. Dobrovolnické aktivity se nám podařilo zviditelnit a finančně podpořit díky účasti Dobroklubu RADKA a jeho prodejnímu stánku na pěti regionálních kulturních akcích. Adventní čas jsme se poté snažili zpříjemnit seniorům v domovech pro seniory (Podbořany a Klášterec nad Ohří) díky akci Ježíškova vnoučata, veřejné výzvě na sociálních sítích a spolupráci s mateřskými školami, které s dětmi malovali a tvořili vánoční přání a dekorace. Pro zdravotníky Nemocnice Kadaň jsme uspořádali dobrovolnické pečení dobrot, které jsme poté roznesli spolu s výrobky Dobroklubu pro radost. Poslední akcí v letošním roce byla spolupráce se ZUŠ Klementa Slavického v Kadani a vystoupení pěveckého sboru na oddělení LDN v Nemocnici Kadaň. 

  Děkujeme všem, kteří nás v našem úsilí podpořili nebo podporují. Z našich donátorů to je Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ústecký kraj, Město Kadaň, Česko-německý fond budoucnosti a další nadace. V roce 2021 to byla Nadace ČEZ (zaměstnanecký grant) a Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci programu “Vy rozhodujete, my pomáháme”.

  Nadace rozvoje občanské společnosti pořádá každoročně Hodnocení zdravého organizačního řízení v českých neziskovkých organizacích. Jde o několikaměsíční proces ve třech kolech a také o Cenu veřejnosti. 

  Jsme velmi hrdí, že jsme se z téměř 70 nominantů probojovali až do finále.  

  Nezávislé prestižní ocenění v rámci celé České republiky jsme svým postupem do první trojice již získali. Přesné umístění se dozvíme v lednu 2022 na slavnostním předání cen v Praze. Do té doby ještě stále můžeme zabodovat i v hlasování veřejnosti. 

  Ilustrace co vedení neziskovky obnáší jsme znázornili i mediálně. 

       

  Dobrovolnické centrum RADKA v Kadani, které celoročně vysílá dobrovolníky do Nemocnice Kadaň, uspořádalo ve středu 15. 12. 2021 společné pečení pro zdravotníky. “Dnešního setkání se účastnili nejen dlouhodobě aktivní dobrovolníci, ale v našem společném úsilí nás přišlo podpořit mnoho dalších lidí včetně dětí,” řekla Bc. Stanislava Hamáková, DiS., vedoucí DC RADKA. Pod rukama šikovných dobrovolník tak vznikala těsta na kokosovou buchtu, tvarohové či marmeládové muffiny, nebo výborný domácí perník. A ruku k dílu přidali i manželé z pohodlí svého domova. Jedna z dobrovolnic nám přinesla linecké cukroví, na kterém se doma podílela doslova celá rodina. Při společné práci jsme tak sdíleli své recepty, povídali si o svých plánech na Vánoce i o tom, co nám pandemie opět bere – čas trávený s pacienty v nemocnicích, klienty domovů pro seniory a mnoha dalšími.

  Všechny upečené dobroty putovaly do dárkových krabic a následující den byly předány zdravotníkům kadaňské nemocnice a záchranářům zdravotnické záchranné služby. “Návštěvu nemocnice jsem zároveň využili k předání dárečků pro pacienty na LDN. Letos jim chceme čas Vánoc zpříjemnit kreslenými přáníčky od dětí z mateřských školek v Klášterci nad Ohří a Radonicích, nebo rukodělnými výrobky Dobroklubu RADKA,” uvedla Ing. Lenka Drábková, koordinátorka dobrovolníků v Nemocnici Kadaň.

  V Kadani se však s dobrými skutku v tomto čase nekončí. V těchto dnech se DC RADKA podílí na akci Ježíškova vnoučata pro domovy seniorů v Klášterci nad Ohří a Podbořanech. Pro tamní klienty mohou lidé z širokého okolí věnovat sladkosti, kávu či čaj, drogerii a další maličkosti, o které si z domovů napsali. Se svými výtvory se do akce zapojily i místní mateřské školky a tak radost bude ještě větší.

  Videoreportáž

  Činnost Dobrovolnického centra RADKA je podpořena Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ústeckým krajem, Městem Kadaň, Nadací ČEZ a Nadací rozvoje občanské společnosti v rámci programu “Vy rozhodujte, my pomáháme.”

   

  Mikulášem nemůže být každý, dobrovolníkem ano. To by v tom byl čert!

  V neděli 5. prosince potkáme v ulicích stovky dobrovolníků v kostýmech Mikuláše, Čerta a Anděla. Ale dobrovolníků je kolem nás mnohem více, na první pohled je ani nezahlédneme. Pojďme se všemi oslavit právě v neděli Mezinárodní den dobrovolníků! Ten se slaví po celém světě již od roku 1986 rozhodnutím Organizace spojených národů.

  „Chceme za Národní asociaci dobrovolnictví vzdát čest všem lidem, kteří věnují kousek svého času, svého úsměvu a energie někomu či něčemu, kdo to potřebuje. Tito lidé nečekají žádnou odměnu. Pomáhají, kde je potřeba, pro dobrý pocit a získávají maximálně nové zážitky a zkušenosti,“ vyjadřuje poděkování místopředsedkyně Národní asociace dobrovolnictví Bohdana Břízová.

  Dobrovolník se vědomě a svobodně rozhodne věnovat část svého času, energie a schopností ve prospěch druhých a tuto činnost vykonává bezplatně. Tak zní jedna z definic. Dobrovolníky je možné nalézt ve všech oblastech společenského života. Někteří sází stromky, čistí potoky, nebo jinak pečují o životní prostředí, jiní hrají ochotnicky divadlo, pečují  o kulturní dědictví v muzeích nebo knihovnách. Dobrovolníky ve zdravotnictví nelze přehlédnout, ať už v krizových situacích, nebo v péči o malé či dospělé pacienty nemocnic. Neskutečně mnoho volnočasových aktivit stojí a padá s dobrovolníky, ať už ve skautském hnutí nebo třeba mezi dobrovolnými hasiči! Sport, vzdělávání, sociální oblast, … „Dobrovolníci jsou všude a pořád. Oni dobrovolničí neustále, ale na veřejnosti je to většinou vidět až při nějaké pohromě, např. při tornádu, povodních či pandemii,“ vysvětluje Stanislava Hamáková, členka Národní asociace dobrovolnictví a zároveň vedoucí Dobrovolnického centra RADKA Kadaň.

  V současné době se nejvíce mluví o dobrovolnictví v souvislosti s epidemií Covid-19 – v loňském i letošním roce se opakovaně zvedla obrovská vlna solidarity a vzájemné podpory. Dobrovolníci ušili a distribuovali desetitisíce roušek, zajišťovali nákupy či jiné pochůzky pro rizikové skupiny, věnovali své dobré slovo a pochopení seniorům, či doučovali děti, které nezvládaly online výuku. V současné době tito dobrovolníci ve své činnosti pokračují, nebo se vrátili ke svým dlouhodobým dobrovolnickým činnostem, např. v oblasti sociální, kdy se pravidelně dlouhodobě věnují seniorům, lidem s postižením či dětem. I za to jim patří velké uznání.

  Kontakt pro další informace:
  Bohdana Břízová
  místopředsedkyně Národní asociace dobrovolnictví, z.s.
  info@nadobrovolnictvi.cz

  | 1. listopadu 2021 | English version follows

  Kadaňská RADKA z. s. ve spolupráci s organizací INEX-SDA pořádá již několikátým rokem mezinárodní dobrovolnické workcampy. V období letních prázdnin se na příměstském a pobytovém táboře můžete potkat se zástupci několika zemí, kteří v rámci multikulturních aktivit a výuky anglického jazyka představují malým i větším dětem své země.

  “Kromě těchto pravidelných aktivit jsme otevřeni každé spolupráci, a tak jsme v letošním říjnu, i přes veškerá opatření a po dvouleté pauze, přivítali francouzské účastníky, “ řekla Kateřina Hrubá, vedoucí mezinárodních aktivit.

  Dobrovolníci měli během dvou týdnů připravený bohatý program, ale zároveň i dost času na poznávání města Kadaně a okolí.

  První aktivitou, druhý den po příjezdu do Kadaně, se francouzští dobrovolníci představili studentům kadaňských středních škol a široké veřejnosti v rámci aktivity “Živá knihovna, aneb dobrovolnické příběhy ve věži”. Povídání našich hostů ještě doplnili další zahraniční dobrovolníci, kteří se do činnosti organizace zapojují v rámci programu Evropský sbor solidarity. Jednalo se o Buraka, který nás pár dní poté opustil a vrátil se do rodného Turecka, nebo španělskou dobrovolnici Paulu, jejíž ročník pobyt v ČR teprve začíná. Kromě této akce si na závěr svého pobytu skupina francouzských dobrovolníků připravila i závěrečný společenský večer, tzv. Café Lingua. Mohli jsme tak více poznat jejich zemi, seznámit se s regionem Ardèche, nebo ochutnat výborná francouzská jídla.

  Hlavní náplní připravovaných aktivit však bylo kreativní tvoření, zvelebování okolí či samotné provozovny organizace, práce na zahradě, atd.

  A aby poznávání bylo opravdu vzájemné, dobrovolníci během svého pobytu navštívili místní památky, okolní města, navštívili některé další neziskové organizace, místní školu a o víkendu si nenechali ujít příležitost navštívit hlavní město Prahu. Našim hostům se všude dostalo milého přivítání a zacházení. A nejen to! Návštěva chomutovského gymnázia v hodině francouzštiny dala příležitost vzniknout novým přátelstvím a poznat naši kulturu i z jiného pohledu. O tom svědčí článek na školních webových stránkách.

  Poděkování patří všem spolupracujícím organizacím a školám, veřejnosti i zaměstnancům a dobrovolníkům RADKA z. s., kteří se zahraničním dobrovolníkům po celou dobu jejich pobytu v Kadani věnovali. Organizace podobného setkání, byť na několik dní, není nic jednoduchého, zabere týdny příprav, ale výsledek vždy stojí za to. Každé setkání přináší nová poznání, nové zkušenosti a nabízí jiný pohled na svět.

              


  In cooperation with the INEX-SDA organization we have been organizing an international volunteer workcamp for several years now. During the summer holidays you can meet participants from several countries at the daily camp and summer camp. They introduce kids and youngsters their countries as part of multicultural activities and teach them English by play.

  “Apart from these regular activities, we are open to any cooperation, so this October, despite all the measures and after a two-year break, we welcomed the French participants,” said Kateřina Hrubá, head of International Cooperation.

  The volunteers had a rich program prepared within two weeks, but also plenty of time to explore the city of Kadaň and its surroundings.

  As the first activity French volunteers introduced themselves to local students and the community during a public event “Living Library – Volunteering Stories”. They also had the opportunity to meet other international volunteers who are participating in our organization within the European Solidarity Corps program – Burak from Turkey and Paula from Spain.

  The main part of this workcamp were crafting activities (pottery class, porcelain painting etc.), improvement of the organization’s premises, work in the garden and next.

  The volunteers also visited other non-profit organizations, local schools and on the weekend they did not miss the opportunity to visit the capital city of Prague. Our guests received a warm welcome and treatment everywhere. And not only that! A visit to Chomutov gymnazium French class gave them the opportunity to create new friendships and get to know our culture from a different perspective.

  At the end of their activity volunteers also prepared a farewell party – our traditional Café Lingua. We had the opportunity to get to know their country and the Ardèche region better and we also tasted some excellent French food.

  Thanks to all organizations and schools participating, the public as well as the employees and volunteers of RADKA z. S., who help the French participants throughout their stay in Kadan. Organizing such an event, even for a few days, is not easy. It takes weeks of preparation but the results are always worth it. Each intercultural meeting brings new knowledge, new experiences and offers a different point of view on the world.

  Již rok realizujeme projekt Aktivně k občanství v Ústeckém kraji, který je podpořen z programu Active Citizens Fund. Přednášky na téma Dobrovolnictví, Domácí násilí byli realizovány na dvou ZŠ v Chomutově, jedné ZŠ v Děčíně a jedné SŠ v Děčíně. Spousta besed byla zrušena z důvodu Covid opatřeních – uzavření škol. Díky tomu jsme některé aktivity převedli do online podoby. Online workshop „Bez násilí“ využila jedna ZŠ v Chomutově. Interaktivní hru C´est la vie jsme si zahráli s žáky další ZŠ v Chomutově a online podobu hry Svět se Sekundou na Gymnázium v Klášterci nad Ohří. Hru Svět a Keep Cool jsme také hrály s dětmi na pobytových táborech RADKA, z.s..

  Celkem se přednášek i workshopu účastnilo 424 žáků a studentu. Interaktivních her se účastnilo 95 dětí a mládeže. Aktivity jsou určeny pro žáky a studenty ZŠ, SŠ, Gymnázií a SOU po celém Ústeckém kraji.

  V březnu jsme zrealizovat dvoudenní online školení pro pracovníky s dětmi a mládeží, kdy jsme je naučili využívat některé interaktivní hry a besedy při své práci. Další dvoudenní školení, tentokrát na Prezentační dovednosti, nás čeká v listopadu 2021. Další informace a prostor pro přihlášení najdete zde.

  Připravujeme také 1. veřejnou konferenci na téma “Občanské vzdělávání, dobrovolnictví a participace mládeže”, která se bude konat 23. 11. 2021 v Ústí nad Labem. Zájemci se mohou registrovat zde.

  Více informací o projektu naleznete zde.

  Pokud máte zájem o některou z aktivit kontaktujte koordinátorku projektu Bc. Lucii Dvořákovou, DiS.

  na tel.: 774 946 378 či emailu dcr@radka.info

   

   

  Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

  Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
  Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
  Nadace OSF: https://osf.cz/
  Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
  Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

  Organizace RADKA z. s. se v rámci realizace svého projektu “Rozvoj dobrovolnictví v regionu Severozápad” zapojila do mezinárodní kampaně Erasmusdays 2021.

  Celodenní program byl rozdělený na dvě části. Jednou z nich bylo setkání zástupců RADY dobrovolnických center regionu Severozápad, jejíž členové tvoří projektové realizační konsorcium. V rámci setkání jsme si předali informace o plánovaných i uskutečněných mobilitách. V minulém týdnu se z týdenního pobytu v nizozemské organizaci Ode Vechte vrátily čtyři koordinátorky dobrovolníků ze Štětí a Ústí nad Labem. V partnerské organizaci se zúčastnili intenzivního týdenního kurzu pro začínající kouče, skupinové leadry, atd. O své zážitky se s námi podělili prostřednictvím online spojení. Další plánované vzdělávací návštěvy proběhnou na Slovensku, v Rakousku a ve Finsku. Více informací o projektu zde.

  V průběhu celého dne zároveň probíhala prezentace dobrovolnictví v našem regionu – výstava fotografií, prodejní stánek s výrobky Dobroklubu RADKA, prezentace mezinárodních dobrovolnických příležitostí a obnovili jsme tzv. dobroprocházku – tedy plnění soutěžních úkolů, které soutěžící provedou městem Kadaň, představí dobrovolnické příležitosti a seznámí se zajímavostmi. A na každou vyluštěnou tajenku pak v provozovně RADKA čekal malý dárek.

  Celý den jsme společně zakončili tradiční Dobrokavárnou, tedy posezením u kávy a něčeho dobrého z kuchyně Dobroklubu RADKA. A tentokrát i za přítomnosti francouzských dobrovolníků, kteří do Kadaně přijeli v rámci dobrovolnického workcampu. Nechyběli tak české ani francouzské písničky a hity.

  Fotogalerie

  Ve čtvrtek 14. října se v Kadani v rámci konference „Dobrovolnictví v kultuře: staré otázky a nové výzvy“ pod záštitou NIPOS uskutečnilo setkání studentů středních škol, zástupců veřejnosti a dobrovolníků.

  V dopoledních hodinách si příběhy našich zahraničních dobrovolníků přišli poslechnou studenti 4. ročníku SPŠS a OA v Kadani. O svém ročním pobytu v Kadani jim vyprávěl turecký dobrovolník Burak, který studenty, kromě jiného, zaujal svým vzděláním. Vystudoval stavební inženýrství. Jako další jim svou cestu do Kadaně vyprávěla španělská dobrovolnice Paula, která je u nás teprve několik týdnů, ale svými znalostmi a dovednosti skvěle doplnila tým lektorek Mateřského centra RADKA. Její velkou vášní je totiž právě péče o děti, výživa, kojení, aj. Krátké představení patřilo i dobrovolníkům z Francie. Ti přijeli na skupinový workcamp ve spolupráci s organizací INEX-SDA a v Kadani se s nimi budeme moci potkávat až do konce října.

  O své organizaci pak francouzští dobrovolníci povídali při odpoledním setkání, které bylo určeno široké veřejnosti. Společně jsme protrénovali několik českých, francouzských a anglických frází.

  Fotogalerie

  V úterý 12.10.2021 vyrazily koordinátorky Dobrovolnického centra RADKA jako zástupce Regionálního dobrovolnického centra pro Ústecký kraj do hotelu Národní dům v Podbořenech, kde byly prezentovány všechny regionální sociální a související služby.

  V rámci dopoledního programu se prezentovaly např. tyto organizace: Charita Most, Světlo Kadaň z.s., Úřad práce Podbořany, Sociální centrum pro rodinu z.ú., Český červený kříž a další. Pořadateli byla 1. česká společnost z.s. a Svaz tělesně postižených Louny z.ú. Každý svou službu představil a odprezentoval, tak aby návštěvníkům a ostatním službám přiblížil čím se zabívají a jaká je jejich náplň práce.

  Děkujeme pořadatelům za pozvání a při dalším ročníku se těšíme opět na viděnou.

  Videoreportáž

  V pátek 24. září se v rámci Dnů dobrovolnictví Zlínského kraje uskutečnila konference na téma dobrovolnictví. Pozvání k aktivní účasti a prezentaci činnosti Dobrovolnického centra RADKA přijala jeho vedoucí Bc. Stanislava Hamáková, DiS. Ta se podělila o naše dobré zkušenosti se sdílením v rámci sítě Národní asociace dobrovolnictví nebo způsoby financování dobrovolnických aktivit.

  Dalšími tématy bylo seniorské dobrovolnictví prezentované ředitelkou plzeňského Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, pomoc skautů v době pandemie, dobrovolnické aktivity pro mládež v třinecké knihovně nebo prezentace zahraničního partnera z Rozvojové agentury Žilinského samosprávného kraje.

  Pravé menu