„Jsme tu pro všechny, kteří mají zájem.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Sociální centrum
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  V sobotu 28. 8. 2021 jsme se stánkem Dobroklubu zavítali do obce Vrskmaň na Chomutovsku, kde se tradičně slavily Dožínky. Všem, kteří si zakoupili drobnost v našem stánku, moc děkujeme za podporu.

  V týdnu od 9. do 13.8.2021 se uskutečnil další z našich příměstských táborů. Tento týden jsme spolu s menšími dětmi zažívali nejen pohádková dobrodružství – uspořádali jsme pohádkový karneval, na dětském oddělení městské knihovny se seznámili s příběhy Maxipsa Fíka, pozdravili se s účastníky Mírového běhu, účastnili se kreativní dílny a v letních teplotách jsme si užili i vodních radovánek.

  Dobrodružství byla skvělá a děti ještě úžasnější. Děkujeme za společné dny a těšíme se příští rok s pohádkou opět na viděnou.

  Ve středu 21.7. se dobrovolníci z Dobroklubu zúčastnili oslav 60. výročí založení DOZP Čížkovice. Na akci dorazili s prodejním stánkem Dobroklubu, plným jednak výrobky dobrovolníků, jednak výrobky, které Dobroklub obdržel darem. Kromě prodeje se dobrovolníci věnovali také klientům místního DOZP a  klientům ze spřátelených domovů , kteří se oslav zúčastnili jako hosté.

  Na začátku června jsme s žáky osmých a devátých tříd Základní školy a Mateřské školy, Chomutov, 17. listopadu 4728, příspěvková organizace, hráli vzdělávací hru C´est la vie. Hry se účastnilo 14 žáků a 3 pedagogičtí pracovníci. Žáci hráli ve dvojicích a pedagogičtí pracovníci jim pomáhali v případě potřeby.

  C´est la vie  nastiňuje mladým lidem reálný život v dospělosti. Cílem hry je zkompetentňovat mládež při různých administrativních úkonech (podat přihlášku ke vzdělávání, napsat životopis, zajistit si platnou pracovní smlouvu či nájemní smlouvu,…), a tím se snažit zvýšit jejich celkového povědomí o jednáních s úřady, kterému budou v dospělosti vystaveni. Také se v průběhu hry učí hospodařit s danou částkou peněz.

  Žáci byli snaživí a my jsme si s nimi celou hru užili. Už teď se těšíme na další spolupráci.

  Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

   

  Ve dnech 8. a 9. června 2021 se v Ústeckém kraji konaly “Dny dobrovolnictví” realizované Regionální dobrovolnickým centrem pro Ústecký kraj. Jejich cílem bylo zprostředkovat informace o dobrovolnictví v našem kraji odborné i široké veřejnosti.

  V úterý 8. června se dobrovolnictví a dobrovolnické příležitosti prezentovali v nově otevřeném klubu ENTER22 v Ústí nad Labem. V Centru služeb pro turisty ve Františkově nad Ploučnicí se pro změnu setkali zástupci dobrovolnických organizací, aby společně sdíleli zkušenosti z posledních měsíců a plánovali vzájemnou spolupráci při realizaci několika projektů. My jsme zde prezentovali naše dva projekty:

  1.Rozvoj dobrovolnictví v regionu Severozápad – předali jsme informace o plánovaných mobilitách (Finsko, Holandsko, Slovensko, Rakousko), do kterých se zaměstnanci a dobrovolníci spolupracujících Dobrovolnických center mohou zapojit. V některých státech se mohou účastnit specializovaných školeních a v jiných mohou navštívit organizaci zabývající se dobrovolnictvím a sdílet tak dobrou praxi.

  2. Aktivně k občanství v Ústeckém kraji – hovořili jsme o možnostech spolupráce při lektorování aktivit na školách v jednotlivých regionech spadajících pod konkrétní Dobrovolnická centra v Ústeckém kraji. Všem zúčastněným Dobrovolnickým centrum jsme předali letáčky s informacemi o projektu a jednotlivých aktivitách, které mohou použít při komunikaci se školami.

  Ve čtvrtek 9. června své dveře široké veřejnosti otevřelo Dobrovolnické centrum RADKA v Kadani a přivítalo tak nové zájemce o dobrovolnictví. Odpolední program nechal nahlídnout do teplické Dobrogalerie spolku SPOLU proti samotě, kde jsme předali “posbírané” hrnečky a pohádkové knihy, které budou pomáhat dál.

  Závěr dvoudenního programu patřil slavnostnímu předávání cen Křesadlo 2020 v Ústeckém kraji. Tuto cenu získávají obyčejní lidé-dobrovolníci, kteří dělají neobyčejné věci. Nominovaným děkujeme za jejich činnost, oceněným gratulujeme.

            

  Pomáháte nebo chcete pomáhat jako dobrovolník? Máme pro vás nový web dobrovolnictvi.net

  Pro koho? Pro každého! Ministerstvo vnitra spustilo web dobrovolnictvi.net pro všechny dobrovolníky, nové zájemce o dobrovolnictví, dobrovolnické organizace i pro ty, kteří se chtějí jen podívat, kdo, kde a jak pomáhá těm, kteří naši pomoc potřebují.

  Aktuální informace a novinky o dobrovolnictví z centra i všech koutů Čech, Moravy a Slezska, kalendář akcí i rady, jak a kde pomáhat, to vše nabízí nová internetová stránka Ministerstva vnitra (MV) www.dobrovolnictvi.net. Jejím cílem je pomáhat. Jak? Např. přispěním ke zvýšení dostupnosti a zkvalitnění pomoci na celém území České republiky.

  „Být dobrovolníkem se vyplatí. Proto pokračujeme ve stavění mostů mezi těmi, kteří pomoc potřebují, a těmi, kteří ji nabízejí. Naši podporu si zaslouží obě skupiny, a také proto přicházíme s novým webem dobrovolnictvi.net,“ vysvětlil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

  Na webu je možné absolvovat e-learningový dobrovolnický kurz, najít informace o všech existujících druzích dobrovolnictví i o jednotlivých oblastech, v nichž dobrovolníci pomáhají, nebo získat potřebné legislativní a metodické materiály o dobrovolnictví, včetně informací o důležitých projektech.

  Na webu dobrovolnictvi.net dává MV velký prostor i regionálním dobrovolnickým centrům, která resort vnitra spustil před rokem a která fungují jako kontaktní a koordinační místa pro dobrovolnictví v krajích. Více o centrech zde.

  Webovou stránku provozuje MV v rámci EU projektu odboru prevence kriminality „Rozvoj dobrovolnictví v ČR“ (reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724), budeme rádi za případné podněty na zlepšení či doplnění webu na e-mailu dobrovolnictvi@mvcr.cz.

  Tisková zpráva ZDE

  Jelikož v dubnu byly 2. stupně základních škol stále zavřené a žáci byli na distanční výuce, rozhodli jsme se několik aktivit, které nabízíme školám v rámci projektu Aktivně k občanství v Ústeckém kraji, překlopit do online podoby. Konkrétně se jedná o workshop na téma DOMÁCÍ NÁSILÍ s promítnutím filmu Zuřivec, přednášku na téma DOBROVOLNICTVÍ, workshop „Bez násilí“ a hru Svět.

  Jsme rádi, že tuto online nabídku využila ZŠ Hornická v Chomutově, která si vybrala workshop „Bez násilí“ pro své 8. a 9. třídy. Gymnázium v Klášterci nad Ohří si vybralo hru Svět pro třídu Sekunda.

  V měsíci květnu by se již měli 2. stupně vracet zpět do škol, nicméně výše zmíněné aktivity nabízíme stále online i offline přímo ve škole. Necháváme na každé škole, pro jakou variantu se rozhodne.

  Gymnázium v Klášterci nad Ohří se o nás zmínilo ZDE.

  I v této době se snažíme rozšířit nabídku preventivních a vzdělávacích aktivit. Pro 8. a 9. třídy ZŠ, SŠ, Gymnázia a SOU nás velmi zaujal workshop „Bez násilí“ od neziskové organizace NESEHNUTÍ. Workshop a metodiku vytvořily tři kolegyně z této organizace, Eva Colledani, Zuzana Martanovič a Eva Čivrna. Požádali jsme o proškolení v tomto workshopu a Eva se Zuzanou byly tak laskavé a zrealizovaly pro nás online proškolení, za které moc děkujeme.

  Nyní můžeme školám v Ústeckém kraji nabídnout workshop „Bez násilí“ v délce tří vyučovacích hodin nebo i kratší variantu v online provedení. Tyto aktivity probíhají v rámci projektu “Aktivně k občanství v Ústeckém kraji”.

  Organizace RADKA z.s. zahájila v říjnu 2020 realizaci projektu “Aktivně k občanství v Ústeckém kraji”, který má posílit kompetence dětí a mládeže na ZŠ a SŠ v Ústeckém kraji prostřednictvím přednášek a workshopů. Tematické aktivity se věnují dobrovolnictví, prevenci domácího násilí, udržitelnému rozvoji, občanským kompetencím, atd. 

  Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

  Další z projektových aktivit je školení lektorů, zástupců spolupracujících organizací z celého Ústeckého kraje, kteří budou moci v rámci projektu a i po jeho skončení, realizovat nabízené aktivity. Původní plán byl realizovat školení v listopadu 2020 a to v “offline” podobě, ale jelikož situace kolem pandemie Covid-19 nebyla a stále není příznivá, školení se realizovalo ve dnech 11. a 12. března 2021 v online prostředí.

  Během dvou dní se do jednotlivých bloků zapojilo 18 účastníků z celého Ústeckého kraje. Jednalo se o zástupce spolupracujících organizací, především lokálních dobrovolnických center a dalších NNO, které se v regionu věnují koordinaci dobrovolníků a zároveň zvyšování povědomí široké veřejnosti o občanské angažovanosti.

  V úvodu setkání byl představen projekt „Aktivně k občanství v Ústeckém kraji“ a díky programové koordinátorce Khrystyně Verbytské i program Active Citizens Fund a jeho aktuální grantové výzvy. “Jsme rádi, že nás Khrystyne seznámila s aktuálními i připravovanými  grantovými výzvami a zároveň nám také zodpověděla konkrétní dotazy. V současné době je financování aktivit neziskových organizací aktuálním a důležitým tématem,” uvedla Bc. Stanislava Hamáková, DiS., vedoucí DC RADKA a zástupkyně realizátora projektu.

  Následně jsme zapojené účastníky seznámili s dalšími aktivitami projektu jako jsou tematické přednášky a workshopy na témata dorovolnictví, cíle udržitelného rozvoje a domácí násilí, nebo účastnické miniprojekty dobrovolnického charakteru a interaktivní vzdělávací hra C´est la vie. Na závěr prvního dne jsme si všichni rozšířili své dovednosti v užívání různých online aplikací, které je možné využívat nejen během aktivit realizovaných na školách. “Pokud se pandemická situace nezlepší a nebudeme moci realizovat naše aktivity na školách, přemýšlíme o převedení některých aktivit do online prostředí. Pro žáky a studenty pak budou díky využívání různých online nástrojů přednášky zajímavější a atraktivnější”, k danému bloku uvedla koordinátorka projektu Bc. Lucie Dvořáková, DiS.

  Druhý den jsme zahájili zasedáním členů RADY dobrovolnických center regionu Severozápad a následně jsme se věnovali výstupům z projektu, kdy jsme účastníky seznámili s připravovanou mediální kampaní na podporu NNO, dobrovolnictví a aktivního občanství. 

  Po obědě jsme pokračovali  interaktivními vzdělávacími hrami Keep cool a Svět, které je při samotné realizaci ve škole možné doplnit o další aktivity, jako např. tvoření z recyklovatelných materiálů, apod. “Školení bylo výborně připravené, oceňuji prezentace, ke kterým se můžu vrátit, děkuji za inspiraci na dobrovolnické aktivity, které lze dělat i v tomto velmi omezujícím období”, uvedla na závěr setkání jedna z účastnic.

  Dalšími plánovanými projektovými aktivitami jsou konference na daná témata, školení vedoucích pracovníků spolupracujících organizací v oblasti fundraisingu a akreditované školení pedagogických pracovníků.

  Tak jak v roce 2020 i letos v době pandemie pomáhají dobrovolníci potřebným, především seniorům. Přijímáme požadavky o pomoc s nákupy či vyzvedávání léků, s některými seniory si “jen” povídáme po telefonu, nebo jim pomáháme zajišťovat vše potřebné (některé běžné záležitosti zkrátka z karantény nebo při extrémním náledí není snadné zařídit). Všechny tyto požadavky přijímáme telefonicky či emailem a následně je za pomoci našich dobrovolníků vyřizujeme.

  Seniorům, a nejen jim, pomáháme v Kadani, Klášterci nad Ohří a okolních obcích.

  V této nelehké době se snažíme dělat dědečkum a babičkám i radost a potěšit je alespoň maličkostí. Pomáhají nám v tom děti z MŠ Hvězdička v Kadani, MŠ U Krtečka v Radonicích, MŠ Perštějn a maminky s dětmi z Mateřského centra RADKA. Ti všichni malují krásné obrázky, vyrábí přáníčka nebo nahrávají svá umělecká vystoupení. Všechny obrázky pak po zalaminování a vydesinfikování můžeme předávat dál. Dětské výtvory putují seniorům v domácnostech, do domovů pro seniory nebo k pacientům Nemocnice Kadaň.

  Všem děkujeme za vzájemnou pomoc a spolupráci! Bez vás a podpory z programu Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové bychom to nezvládli.

  Pravé menu