×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 95

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/components/com_k2/models/item.php on line 763
Saturday, 23 March 2013 15:12

Šance pro všechny

Written by
Projekt „Podpora podnikání žen“
registrační číslo CZ.1.04/3.4.04/88.00414
 
Projekt je zaměřen na podporu 48 žen z Kadaně, Klášterce nad Ohří a okolí, které uvažují o zvýšení kvalifikace nebo zahájení podnikání jako o možném řešení své pracovní situace. situace v období vysoké nezaměstnanosti v našem regionu.
 
Obsahuje 3 hlavní aktivity na podporu účastnic:
 
1.Povinný základní blok vzdělávání  pro zahájení podnikání.
Obsahuje:
Kurz podnikatelského minima v rozsahu
Poradenství a motivaci v rozsahu
Zpracování Pracovně bilanční diagnostiky
Kurz Základy obsluhy PC
K zákl. bloku patří také uspořádání 4 workshopů vedených odborníky v oborech souvisejících s podnikáním (právník, finanční analytik, marketér, daňový poradce, pracovník z ÚP a FÚ, bankéř, podnikatel - živnostník apod.).
 
2.Volitelný blok specifického vzdělávání:
V nabídce budou buď akreditované kurzy - Administrativní pracovník, Kurzy PC pro pokročilé, Webdesign nebo výběr dalšího vhodného externího skupinového či individuálního kurzu.
 
3. Vytvoření 15 podpořených pracovních míst s důrazem na rovné příležitosti, s využitím oslovení zaměstnavatelů genderovou kampaní. Vytvoření podmínek pro zahájení podnikání pro 14 účastnic kurzu.
 
Dále mohou účastníci projektu využít doprovodných opatření jako je hlídání dětí v průběhu výuky a proplácení jízdného.
 
Kontaktními osobami pro tento projekt jsou:
Mgr.Hana Vodrážková - manager projektu,
Adéla Kašková – koordinátor projektu
 
Projekt „Šance pro všechny“
registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00304

Projekt je zaměřen na skupinu sociálně vyloučených obyvatel z Kadaně a jejího okolí (v současné době existují 2 sociálně vyloučené lokality - Prunéřov a ulice Chomutovská - s jejichž obyvateli převážně v projektu počítáme). Projektem chceme začlenit některé osoby z výše uvedené skupiny na trh práce - a to zejména osoby ve věku od 16 do 26 let, osoby straší 50ti let a také osoby z jiného sociokulturního prostředí. V projektu oslovíme celkem 150 osob a z tohoto počtu by alespoň 60 osob bylo zapojeno do třídílného vzdělávacího bloku (motivační Job klub, profesní a bilanční diagnostika; rekvalifikace). Pokud to bude možné u daného typu rekvalifikace, pak bude zajištěna v rámci rekvalifikace i odborná praxe. Absolventům budeme hledat vhodné zaměstnání a popř. domlouvat podpořené pracovní místo (22 osob po dobu projektu).

Harmonogram projektu:
Zahájení:  15.3.2013
Doba trvání: 24 měsíců - do 14.3.2015

Kontaktní osoba: Bc.Olga Šoltésová, koordinátorka projektu, tel:+420 734 454 480
V následujících dvou letech chceme osoby sociálně vyloučené zejména k práci motivovat, poskytnout jim prostor pro vzdělání (rekvalifikaci) a získání praxe a vhodného zaměstnání.

Cíle projektu:
Projektem chceme dosáhnout začlenění účastníků z řad sociálně vyloučených na trh práce. Do projektu chceme aktivně zapojit celkem 64 osob, přičemž z tohoto počtu chceme pomoci najít 22 osobám pracovní místo.
K tomuto cíli směřujeme těmito kroky:
a) motivace cíl.skupiny k hledání si práce (oslovení 150 osob v projektu)
b) vzdělání cíl.skupiny v dovednostech, které jim pomohou práci získat a udržet a zároveň se orientovat na trhu práce (účast 64 osob do vzdělávacího bloku; z čehož alespoň 40 osob jej absolvuje)
c) získání odborné praxe cíl. skupiny v rámci vzdělávání
d) jednání se zaměstnavateli - dojednávání praxí/stáží a obsazování volných pracovních míst
e) poskytnutí přímé podpory cíl.skupiny při praxích/stážích u zaměstnavatelů a poskytnutí podpory v novém zaměstnání (alespoň 22 osob)

Cílovou skupinou projektu jsou:
A) Osoby do 25 let věku a mladiství do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace
B) Etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí
C) Osoby starší 50 let

Klíčové aktivity projektu:
1.Pracovní poradenství a Pracovní asistence  – práce přímo ve vyloučených lokalitách, u zaměstnavatelů a také v provozovně RADKA o.s.
-oslovení, motivace a spolupráce s vytipovanými a vybranými účastníky projektu
-aktivní komunikace se spolupracující organizacemi; zaměstnavateli při dojednávání praxí či zaměstnání
-poskytnutí podpory účastníkům na novém pracovním místě; získání zpětné vazby od účastníků i zaměstnavatelů

2.Vzdělávací blok a Zajištění odborných praxí – je souborem několika na sebe navazujících aktivit: Job klub, rekvalifikace, pracovní a bilanční diagnostika (účastníci se budou řídit individuálním a skupinovým rozvrhem) a dále pak absolvování praxe (pokud to rekvalifikace umožňuje)
-v první části vzdělávacího bloku bude realizován Job klub; poté bude provedena pracovní a bilanční diagnostika (PBD), kdy každý účastník získá individuální hodnocení pracovních předpokladů; na základě výsledků PBD a aktuální situace na trhu práce bude zvolena vhodná rekvalifikace
-oslovení konkrétních zaměstnavatelů s volnými pracovními místy a dojednání praxe
-získání odborného osvědčení

3.Zajištění pracovních míst a podpora udržitelnosti - z výstupů bilanční a pracovní diagnostiky a z nabídky zaměstnavatelů bude pro každého účastníka vybráno buď vhodné zaměstnání nebo požadované doplnění vzdělání, které zaměstnavatel žádá
-bude zprostředkován kontakt se zaměstnavateli k obsazení či vytvoření min. 22 pracovních míst pro účastníky projektu, kterým bude poskytnut mzdový příspěvek na úhradu celkových mzdových nákladů
-nově vytvořených míst bude celkem 7 (přepočteno na plné úvazky) a 15 míst bude obsazených volných

4.Řízení projektu „Šance pro všechny“ - projektový tým zabezpečí bezpečný, ekonomicky přijatelný a efektivní průběh projektu:
-zajištění realizace všech klíčových aktivit; dodržení stanovených cílů / indikátorů projektu
-aktivní komunikace a zapojení účastníků a spolupracujících organizací do projektu
-zpracování monitorovacích zpráv; vyúčtování projektu

Smyslem a cílem celého projektu je zapojit osoby ze sociálně vyloučených lokalit do aktivit, které jim dají možnost vzdělávat se, zjistit, jakým směrem se ve svém profesním životě ubírat a získat potřebnou praxi. Společnými silami s realizátory projektu snad dosáhneme jejich začlenění na trh práce.

 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/components/com_k2/templates/default/item.php on line 248