×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 77
Friday, 12 April 2013 16:56

Projekt PŘEDŠKOLNÍ KLUB PRUNÉŘOV

Written by

Aktuální průběh najdete zde.

Projekt řeší individuální a systematickou přípravu dětí předškolního věku (3-6let) ze soc. vyloučeného prostředí, aby uspěly v hlavním vzdělávacím proudu a nepřestupovaly záhy do systému speciálního školství.

Byl podpořen z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti:Program na podporu integrace romské komunity v roce 2013 ve výši cca 365 tisíc Kč.

V následujících deseti měsících budou rodinám s dětmi ze sociálně vyloučené lokality Prunéřov nabízeny aktivity Předškolního klubu, který bude otevřen 3 dny v týdnu. Aktivitami v klubu chceme dětem i jejich rodičům poskytnout dostatečnou podporu k tomu, aby byli dostatečně připraveni na vstup do základní školy.


Aktivity projektu jsou zaměřené na osvojení základních soc. schopností a dovedností, správný nácvik reci apod.,které jsou potřebné pro úspěšný vstup dětí do MŠ a posléze na ZŠ, včetně odborné práce s rodiči a spolupráce se školskými zařízeními.Klíčové aktivity projektu:

- Rozvoj schopností a dovedností dětí – pravidelné dopolední aktivity s dětmi - individuální a skupinové povahy, které budou zaměřeny zejména na motoriku a grafomotoriku, zrakové/sluchové vnímání a paměť, vnímání prostoru a času, základní matematické představy, sociální dovednosti a hru, aktivita bude vedena pracovníky klubu, do vybraných aktivit budou zapojeni i rodiče s podporou pracovníků

- Nácvik sebeobsluhy dětí – pravidelná podpora dítěte ve zvládání samoobsluhy v oblasti hygieny a umývání formou nácviku a vysvětlování, včetně nácviku správného stolování

- Rozvoj řeči dětí tak, abychom docílili, že dítě dobře rozumí tomu, co mu říkáme; mělo dostatečnou slovní zásobu a dobré vyjadřování; mělo správnou výslovnost; užívalo slovních druhů; mluvilo ve větách; správně skloňovalo; rozlišovalo mezi jednotným a množným číslem; aby při mluvení s jinou osobou udržovalo přiměřený oční kontakt; umělo naslouchat; neskákalo do řeči a dokázalo říci svoje jméno, jména rodičů, sourozenců, svoji adresu a další.

- Podpora a rozvoj rodičovských kompetencí – rodiče se budou spolu s pracovníky podílet na každodenních aktivitách klubu, aby je mohli se svými dětmi provádět i po skončení projektu. Součástí aktivity budou i besedy s odborníky, témata budou vybírány podle zájmu rodičů a podle témat, které by jim mohly být nějakým způsobem prospěšné v jejich situaci.

- Podpora spolupráce rodin a MŠ / ZŠ - budou probíhat pravidelné schůzky pracovníků projektu s pracovníky MŠ a ZŠ, které povedou k vzájemné výměně informací, zkušeností v práci s cílovou skupinou; budou zprostředkovány "exkurze" jako "první" kontakt rodin s MŠ a ZŠ a nadále (i po vstupu dětí do zařízení) podpora rodiny v motivaci v této aktivitě pokračovat.