×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 62
Sunday, 27 September 2009 14:27

Projekt PŘÍLEŽITOST RADKA

Written by

Informace o projektu Česky
Info English
Info Deutsch

 


Popis inovativního produktu:

V rámci projektu jsmě měli možnost získat spoustu zkušeností z různých oblastí:

Péče o děti - návštěvy předškolních zařízení

Péče o děti - předávání zkušeností v rámci programu „Silní rodiče – silné děti ®“

Sociální služby

Vzdělávání

Přednášky

Slavnosti konané u zahraničních partnerů

Návštěvy zahraničních partnerů u nás


Výstupem projektu je publikace shrnující cesty, ale i přednášky a semináře pořádané v rámci projektu. Pokud máte zájem o bezplatné zaslání této publikace, napište nám svůj požadavek na e-mail radka(zavináč)kadan.cz.


Péče o děti - návštěvy předškolních zařízení

 

Ve dnech 26.-28.dubna 2010 jsme po tři dny poznávali zařízení v Belgii provozované naším partnerem Městem Halle.

Zpráva z cesty do Belgie

During three days (April, 26.-28.) we were getting to know organization running by our partner Halle City, in Belgium.
Journey report from Belgium

Vom 26. – 28. April 2010 besuchten wir drei Tage lang ein von unserer Partnerstadt Halle betriebenes Zentrum in Belgien.
Reisbericht aus Belgien

Fotogalerie - Photo gallery - Fotos


Ve dnech 3. a 4. března 2011 jsme měli možnost navštívit německou školku, prohlédnout si jejich prostorové vybavení, nahlédnout jim pod pokličku a seznámit se s probíhajícími programovými projekty. Více informací naleznete ve zprávě.

In March 3 and 4, 2011 we had the opportunity to visit German kindergarten, go through and look at their facilities and equipment, get acquainted with ongoing programme projects. Report.

Am 3. und 4. März 2011 haben wir einen deutschen Kindergarten besucht. Wir haben das Gebäude besichtigt und uns mit den  laufenden Projekten bekannt gemacht. Nähere Informationen finden Sie im Bericht.

Fotogalerie - Photo gallery - Fotos


Ve dnech 23. 5. - 25. 5. 2011 se čtyři zájemkyně jely podívat na  provoz do školky RABENNEST a do Kreativcentra v Chemnitz. Třídenní pobyt využily naplno a již se těší jak své poznatky využijí v praxi. Zprávu ze stáže si můžete přečíst zde.

From May 23 to May 25, 2011 four interested person visited kindergarten RABENNEST and creative center in Chemnitz. They took full advantage of the three-day stay and they are already looking forward to use their knowledge in practice. You can read the report from the stay here.

Von 23. 5. - 25. 5. 2011 haben vier Interessenten an einem Studienaufenthalt in Deutschland teilgenommen. Sie haben den Kindergarten RABENNEST und das Kreativzentrum in Chemnitz besucht. Sie haben die Zeit gut ausgenutzt und freuen sich schon, wie sie die Erfahrungen in der Praxis umsetzen werden. Den Bericht vom Studienaufenthalt können Sie hier lesen.

Fotogalerie - Photo gallery - Fotos

 


Zvyšování rodičovských kompetencí - předávání zkušeností v rámci programu „Silní rodiče – silné děti ®“

 

V termínu 26. - 28. března 2010 jsme absolvovali školení vedoucích rodičovských skupin pro kurz Silní rodiče - Silné děti.

Jak školení probíhalo se můžete podívat v následujícím článku.

From 26 to 28 of March 2010 we passed training for leaders of parents groups for the Strong parents – strong children course.

See details about the training in report.

Vom 26. – 28. März 2010 absolvierten wir eine Schulung für Elterngruppenleiter zum Kurs Starke Eltern – Starke Kinder.

Wie die Schulung organisiert wurde, können Sie im Bericht lesen.

Fotogalerie - Photo gallery - Fotos

 


V průběhu května 2010 jsme zahájili zážitkový kurz pro rodiče Silné rodiče - Silné děti. Jak kurz probíhal a kde všude jsme se učili se můžete podívat ve zprávě.

During May 2010, we started course for parents, Strong parents – strong children. In this report and Photo gallery, you can see info that is more detailed e.g., where the course took place.

Im Mai 2010 startete der Erlebniskurs für Eltern Starke Eltern – Starke Kinder. Im Bericht und im Teil Fotos können Sie sehen, wie und wo der Kurs verlief.

Fotogalerie - Photo gallery - Fotos


V únoru jsme zahájili druhý blok zážitkového vzdělávacího kurzu pro rodiče. Bližší informace nalezenete ve zprávě.

In February, we started second part of the experience course for parents. Report.

Im Februar hat der zweite Erlebnis- und Ausbildungskurs für die Eltern gestartet. Nähere Informationen im Bericht.

Fotogalerie - Photo gallery - Fotos

 


V květnu 2011 jsme ukončili dva zážitkové bloky Silní rodiče, Silné děti ®. O tyto kurzy byl velký zájem, další budeme opět zahajovat začátkem nového školního roku.

In May, 2011 we finished two experience blocks Strong parents, Strong children
Both courses were in great demand. Next courses will start at the beginning of the new school year.

Im Mai 2011 haben wir zwei Kurse Starke Elter – starke Kinder® beendet. Für die Kurse haben sich viele Leute interessiert, die nächsten fangen im neuen Schuljahr an.

Fotogalerie z předání osvědčení na kurzu Silní rodiče, Silné děti ® - Fotos vom Kurs Starke Elter – starke Kinder®


26. září 2011 se konala informační výběrová schůzka kurzu Silní rodiče - silné děti®.

Am 26. September findet das Informationstreffen zum Kurs Starke Eltern - Starke Kinder® statt.

 


Na podzim 2011 jsme zahájili celkem tři kurzy pro rodiče v rámci programu Silní rodiče - silné děti®. Obsah kurzu najdete zde.

Im Herbst haben drei diese Kurse für die Eltern gestartet. Insgesamt sind 37 Eltern aus Chomutov und Žatec gekommen, um etwas über die Erziehungsmethoden zu erfahren. Inhalt finden Sie hier.

In the autumn we open three courses for parents. In total, 14 parents came to Chomutov and Žatec to improve and check their educational methods. Moore info.

Fotogalerie Chomutov

Fotogalerie - Žatec


S posledním květnovým dnem 2012 skončil kurz Silní rodiče - silné děti. Článek naleznete zde.

Mit dem letzten Maitag hat unser Kurs Starke Eltern - starke Kinder beendet.

We ended a course Strong parents - strong children.

 


Sociální služby

 

Dne 18. července 2009  poprvé v rámci projektu vyjeli do zahraničí k partnerovi do FV Jugend, Kultur und Sozialzentrum Aue e.V.

In 18 of July 2009, we visited for a first time our partner FV Jugend, Kultur und Sozialzentrum Aue e.V.

Am  18.7.2009 sind wir  zum erstenmal im Rahmen des Projekts zu unserem Partner FV Jugend, Kultur und Sozialzentrum Aue e.V. ausgereist.

Zpráva z cesty do Aue
Report from the trip to Aue
Kurzzusammenfassung aus der Reise

Fotogalerie - Photo gallery - Fotos


V týdnu od 12. do 16. října 2009 jsme navštívili partnera KJF.

We visited KJF partner in the period of October 12 – 16.

In der Woche von 12.10. bis 16.10.2009 haben wir auch unseren Partner KJF.

Podrobný popis všech navštívených zařízení v Chemnitz (pdf)

Zpráva z průběhu úvodní zahraniční cesty do Chemnitz
Report from preliminary official trip to Chemnitz
Bericht über einen Ablauf des einleitenden Weges nach Chemnitz

Fotogalerie - Photo gallery - Fotos


Dne 28.října 2009 jsme navštívili partnery v Crimmitschau.

In 28 of October 2009, we visited our partners in Crimmitschau.

Am 28.10.2009 haben wir die Partner aus Crimmitschau besucht.

Zpráva z cesty do Wespennest Crimmitschau
Report from journey to Wepnnest Crimmitschau
Bericht über unsere Reise nach Wespennest Crimmitschau

Fotogalerie - Photo gallery - Fotos


V týdnu od 17. do 21. května 2010 se pět zástupců RADKA o.s. a dalších partnerských organizací zúčastnilo stáže u německého partnera KJF e.V. v Chemnitz.

Která zařízení navštívili se můžete dočíst ve zprávě.

From 17 to 21 of May 2010, five representatives of RADKA and partner organizations participated in the official trip to German partner organization KJF e.V. Chemnitz.
You can see organizations we visited in report.

In der Woche vom 17. – 21. Mai 2010 nahmen fünf Vertreter von RADKA o.s. und anderen Partnerorganisationen an einem Studienaufenthalt bei unserem deutschen Partner KJF e.V. in Chemnitz teil.
Nähere Infos können Sie im Bericht lesen.

Fotogalerie - Photo gallery - Fotos


Od 20. do 24. června 2011 se zúčastnilo 10 osob z řad zaměstnanců organizace RADKA a jejích partnerů pobytu v Belgii. Zprávu naleznete zde.

In the period from 20. to 24. June ten emploee of Radka and Radka ´s partners took part the stay in Belgium. See report here.

Von 20. bis 24. Juni haben 10 Angestellte von RADKA und der Partnerorganisationen an einem Aufenthalt in Belgien teilgenommen. Den Bericht finden Sie hier.

Fotogalerie - Photo gallery - Fotos

 


Vzdělávání

 

17. prosince 2009 jsme úspěšně zakončili první etapu motivačních kurzů s výukou Obsluhy PC. Další bezplatné kurzy proběhnou v březnu.

In 17 of December 2009, we got through with first period of motivation courses in PC basic skills. The next gratuitous course will held place in March 2010.

Am 17. 12. 2009 haben wir erfolgreich die erste Etappe der Motivationskurse vendet. Diese Kurse sind auf Computerkenntnisse gezielt. Die weitere kostenlose Motivationskurse finden im März statt. 

Stručné shrnutí z proběhlého kurzu
Course summary
Kurzzusammenfassung aus dem durchgelaufenen Kurs

Fotogalerie - Photo gallery - Fotos


Ve středu 19. května 2010 jsme předáním osvědčení ukončili druhou etapu motivačních bloků s výukou Obsluhy PC. Tohoto kurzu se zúčastnilo 11 zájemců o zvýšení svých vědomostí. Další kurz bude probíhat po prázdninách a informační schůzka proběhne 23.9.2010 v 15,00 hodin.

On Wednesday, 2010-05-19 we finished second part of motivation courses with PC basic skills lessons. Eleven participants improved their knowledge. Next course will take place after the summer holydays. Inform meeting will take place in 2010-09-23 at 3 pm.

Am Mittwoch, den 19. Mai 2010 beendeten wir mit der Übergabe des Zertifikats die zweite Etappe der Motivationskurse mit PC-Unterricht. An diesem Kurs nahmen 11 Interessenten teil. Der nächste fängt nach den Ferien an und das Informationstreffen findet am 23. 9. 2010 um 15 Uhr statt.


V únoru 2011 jsme zahájili již počtvrté motivační blok s výukou Obsluhy PC. Deset účastníků dochází na lekce motivací i výpočetní techniky. Více se o kurzu dozvíte zde.

In February 2011, we started fourth motivation block with PC skills course. Ten participants attended motivation lessons and computer courses. Report.

Im Februar 2011 haben wir schon den vierten Motivationskurs mit PC-Unterricht gestartet. An diesem Kurs nehmen 10 Interessenten teil. Nähere Informationen gibt es im Bericht.


28. dubna 2011 jsme zakončili Motivační blok s výukou PC.

Am 28. April 2011 haben wir Motivationskurs mit PC-Unterricht beendet.

In 28. April 2011, we finished motivation block with PC skills course.

Fotogalerie - Photo gallery - Fotos


V září 2011 se uskutečnil již poslední motivační blok pro maminky s výukou PC. Více o kurzu naleznete ve zprávě.

Im September haben wir den letzten Motivationskurs für 10 Mütter gestartet, mit PC-Unterricht (Umfang von 41 Stunden) und dem Motivationsteil (Umfang von 21 Stunden). Mehrere Infos finden Sie im Bericht.

In September, we have also opened the last motivation block for 10 mothers. The course included 41 hours of computer skills lessons of and motivational block for 21 hours. Every member successfully passed final exams on December 14, 2011. Also in this course we provided babysitting for a total of 8 children aged 1 to 7 years.

Fotogalerie

 


Přednášky

 

Dne  23.11. 2010 jsme na německé půdě zorganizovali ve spolupráci s organizací HUCKE PACK školení na téma - Prevence agresivního chování v předškolním věku.

On 23.11.2010 we organized training Topic in cooperation with organization HUCKEPACK. Theme was excessive tantrums prevention at pre-scholar age.

Am 23. 11. 2010 haben wir in Zusammenarbeit mit der Organisation HUCKEPACK an dem Seminar Prävention des aggressiven Verhaltens im Vorschulalter teilgenommen.

Prezentace ze semináře

Informace ze semináře


Fotogalerie - Photo gallery - Fotos


Dne 28.4.2011 nás navštívili lektoři z německého HUCKEPACKu. S těmito lektory jsme se již setkali v Chemnitzu v listopadu kdy jsme se proškolili na téma „Prevence agresivního chování v předškolním věku“.  Tentokrát si pro nás připravili přednášku na téma „Sociální a emoční kompetence v předškolním věku“.

On April 28, 2011, German lecturers from Huckepack visited us. We have already met these teachers in Chemnitz in November when we trained on the topic "Prevention of aggressive behavior in preschool age. This time they prepared for us a lecture on "Social and emotional competence in preschool age.

Am 28. 4. 2011 haben uns zwei Lektoren des deutschen HUCKEPACK besucht. Die Lektoren haben wir im November in Chemnitz kennen gelernt, wo wir an einem Vortrag mit dem Thema „Prävention des aggressiven Verhaltens im Vorschulalter“ teilgenommen haben. Diesmal war das Thema des Vortrags „Soziale und emotionale Kompetenzen im Vorschulalter“. Der Vortrag im pdf Format.

V roce 2012 proběhl další seminář - bližší informace nalezente zde.

 


Slavnosti konané u zahraničních partnerů

 

V sobotu 17.července 2010 jsme navštívili partnera FV Jugend, Kultur und Sozialzentrum Aue e.V.

Kolik osob se zúčastnilo a jak návštěva probíhala se můžete dočíst ve zprávě z cesty.

On Saturday (July 17), we visited our partner FV Jugend, Kultur und Sozialzentrum Aue e.V.

You can see details and number of participants in Journey report.

Am Samstag, den 17. Juli 2010 haben wir unseren Partner FV Jugend, Kultur und Sozialzentrum Aue e.V. besucht.
Wie viel Personen teilgenommen haben und wie der Besuch abgelaufen ist, können Sie im Reisebericht lesen.

Fotogalerie z cesty - Photo gallery - Fotos


 

První zářijovou sobotu 4. 9. 2010 jsme přijali pozvání na dětskou letní slavnost v Chemnitz, kterou pořádá naše partnerské sdružení KJF. Více informace naleznete ve zprávě.

Den ersten Samstag im September, den 4. 9. 2010, haben wir am Kindersommerfest in Chemnitz teilgenommen, das unsere Partnerorganisation KJF veranstaltet. Mehre Infos gibt es im Bericht.

Fotogalerie - Photo gallery - Fotos

Video


V sobotu 27.11.2010 jsme vyjeli na návštěvu partnera Wespennest Crimmitschau do Německa. Podrobnosti jsou k dispozici ve zprávě.

On Saturday, November 27, 2010, we visited partner Wespennest Crimmitschau in Germany. Report.

Am Samstag, den 27.11.2010 haben wir unseren Partner Wespennest Crimmitschau in Deutschland besucht. Details finden Sie im Bericht.

Fotogalerie - Photo gallery - Fotos


V sobotu 3. září 2011 se konal zájezd k německému partnerovi KJF e. V. do Chemnitz, kde jsme se rozloučili s létem v rámci Letní slavnosti. Zde je krátké shrnutí.

Am Samstag den 3. September findet die Reise nach Chemnitz zu unserem deutschen Partner KJF e. V. Wir scheiden mit dem Sommer auf dem Sommerfest. Für mehrere Infos schauen Sie hier.


V pátek 18.11.2011 jsme navštívili slavnost našeho německého partnera. Zpráva z cesty.

Am Freitag, dem 18.11.2011 haben wir das Fest unseres deutschen Partners besucht. Der Bericht aus der Reise.

On Friday 18th of November 2011, we visited the celebration organized by our German partner. Report.

Fotogalerie


Stříbrnou neděli jsme strávili v německém Aue. Jak naše cesta vypadala popisuje zpráva.

Den silbernen Adventssonntag (11.12.2011) haben wir in Deutschland in Aue verbracht. Wie hat unsere Reise gesehen, beschreibt der Bericht.

Second Advent Sunday, December 11, 2011 we spent in Aue, Germany. We were invited for the city markets full of Advent Christmas attractions and kiosks. Info.

Fotogalerie

 


Návštěvy zahraničních partnerů u nás

 

29.8.2009 přijali naše pozvání zástupci JKuSZ Aue a přijeli se podívat na provozovnu, Kadaň a také kulturní akci Císařský den.

In 29 of August 2009, colleagues from JKuSZ Aue accepted our invitation. We showed them our permanent establishment and workrooms, we showed them round the town centre and we attended the cultural action The Emperor Charles’s day.

Am 29.8.2009 haben die Verteter aus JKuSZ Aue unserer Einladung, Radka o.s. zu besuchen,  entgegengenommen und sind zu uns angekommen, um unsere Organisation und auch Stadt Kadaň mit ihrer Veranstaltung „ Der Kaisertag “  anzuschauen.

Zpráva z návštěvy partnerů z Aue
Report from the visit of Aue’s Partners
Kurzzusammenfassung aus dem Besuch

Fotogalerie - Photo gallery - Fotos


V sobotu 5. června 2010 zavítali do Kadaně naši němečtí partneři. Podrobnosti ve zprávě.

Am Samstag, den 5. Juni sind unsere deutschen Partner nach Kadaň gekommen. Nähere Informationen können Sie im Bericht lesen.

ou can see details and number of On Saturday, June 5, our German partners visited Kadaň. See detail in report.

Fotogalerie - Photo gallery - Fotos


V sobotu 28. srpna 2010 jsme opět přivítali partnery z Německa, kteří dorazili na Císařský den. Více informací nalezente ve zprávě.

On SaOn Saturday, August 28, we welcomed again our German Collaborators who visited The Emperor´s day. See more information in report.

Am Samstag den 28. August 2010 begrüßten wir wieder unsere Partner aus Deutschland. Die sind auf dem Kaisertag gekommen. Mehre Infos finden Sie im Bericht.

Fotogalerie - Photo gallery - Fotos

 


 

Závěrečné shrnutí projektu zde.

________________________________________________________________