×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 79
JUser: :_load: Unable to load user with ID: 77
JUser: :_load: Unable to load user with ID: 62
JUser: :_load: Unable to load user with ID: 123

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 421

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 435

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 826

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 957

Warning: Creating default object from empty value in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/components/com_k2/views/itemlist/view.html.php on line 539
Projekty

Projekty (55)

Sunday, 24 March 2019 06:23

Neboj se otevřít

Written by

Název projektu: Neboj se otevřít
Doba realizace projektu: 1.1.2019 - 31.12.2019

Anotace projektu:
Hlavním cílem projektu je zvýšit povědomí o základních projevech a znacích domácího násilí. Prostřednictvím prezentace filmu Zuřivec chceme dětem na ZŠ ukázat, že násilí, které se odehrává doma, není normální. Dále chceme děti seznámit z různými způsoby řešení domácího násilí. 
Naši lektoři ve svých profesích pracují s mladými lidmi nebo jsou sociálními pracovníky. Zároveň mají rozdílné zkušenosti (někteří jsou svobodní, jiní již mají své úplné či neúplné rodiny). Svými životními a pracovními zkušenostmi mohou do projektu přinášet jistou profesionalitu. Zároveň jsou cílové skupině věkově blíž. Účastí v projektu posílí své další znalosti a zkušenosti. Naučí se naslouchat, komunikovat s mladší generací, aktivně vyhledávat další pomoc. Pracovníci s mládeží se s příznaky domácího násilí mohou setkávat i mimo přednášky a aktivity na základních školách. Sociální pracovníci mohou naopak nabídnout další pomoc rodinám v případě navázání spolupráce.

Pro koho jsou přednášky určeny?
a) pro děti od 5. do 9. třídy základních škol v Kadani a Klášterci nad Ohří i okolních obcích
b) pro širokou veřejnost
Hlavním nástrojem preventivních přednášek je krátký 20 minutový animovaný film "SINNA MANN" (Zuřivec), který toto téma domácího násilí znázorňuje. Po každé projekci filmu následuje diskuze o celém tématu diváků s vyškolenými pracovnicemi naší organizace. Je zde především zdůrazněno, co domácím násilím je a co není, jaké jsou druhy násilí, co je to vykázání, jakou roli má v těchto případech Policie ČR a jakou odbor sociálních věcí Městského úřadu (OSPOD) a na koho se v případě potřeby obrátit.... Na konci přednášky mohou posluchači napsat či namalovat vzkaz pro chlapečka Bóje, hlavní postavu animovaného filmu. Důležitým posláním celého filmu je myšlenka, že pokud se něco takového ve Vašem okolí děje, tak důležité je - někomu se svěřit = nebát se otevřít. 

Průběh projektu:
- leden 2019 - seminář DZS pro podpořené projekty
- březen 2019 - školení lektorů; zaslání informačního emailu základním školám; plánování přednášek na základních školách - článek

 

Tento projekt byl finančně podpořen Evropským sborem solidarity prostřednictvím Domu zahraniční spolupráce.

Thursday, 07 February 2019 06:57

NADAČNÍ FOND ALBERT - Základy pro lepší budoucnost

Written by

Název projektu: Základy pro lepší budoucnost
Doba realizace projektu: 1.1.2019 - 31.12.2019

Anotace projektu:
Od roku 2009 pomáháme rodinám s dětmi se školní přípravou / doučováním. Zaměřujeme se na podporu a vývoj ve vzdělání, výchovy a úspěchu na základních školách, aby děti, které se nachází v rodinách se složitou ekonomickou a sociální situací měly možnost lepší budoucnosti. Projekt je určen dětem z 1. stupně ZŠ s horším prospěchem, špatnou docházkou do školy, speciálními potřebami nebo pro ty, co žijí v rodinách sociálně či ekeonomicky znevýhodněných, kde motivace ke vzdělání není prioritou výchovy. Hlavní pro dosažení cíle je vytvoření podmínek pro zdárný a všestranný rozvoj dětí z cílové skupiny.

Aktivity projektu:
1.) Doučování - pravidelná aktivita pro děti 1. stupně ZŠ, která probíhá terénní nebo ambulantní formou.
2.) Schůzky s pedagogy ZŠ - pravidelné schůzky s pedagogy doučovaných dětí, konzultace k probírané látce a školnímu prospěchu.

Kontaktní informace:
Jaroslava Volhejnová, tel: +420 734 453 684; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Článek o slavnostní předávání šeků zde.

 

Tento projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert.

Zvýšení kvalifikace pracovníků RADKY ke změnám a růstRegistrační číslo:  CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009637

Projekt reg. č.CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009637je spolufinancován  Evropským sociálním fondem EU v rámci operačního programu Zaměstnanost a také ze státních fondů prostřednictvím MPSV.

 

Harmonogram projektu:

Zahájení:  1.1.2019

Doba trvání: 36 měsíců - do 31.12.2021

Kontaktní osoba: Jana Milá

 

Tento projekt již běží třetím měsícem a tým Radky na sobě pracuje na několika úrovních. Probíhá koučing vedoucích pracovníků.

Wednesday, 06 February 2019 05:00

Zvýšení kvalifikace pracovníků RADKY ke změnám a růst

Written by

Zvýšení kvalifikace pracovníků RADKY ke změnám a růst

Registrační číslo:  CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009637

Projekt reg. č.CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009637je spolufinancován  Evropským sociálním fondem EU v rámci operačního programu Zaměstnanost a také ze státních fondů prostřednictvím MPSV.

Harmonogram projektu:
Zahájení:  1. 1. 2019
Doba trvání: 36 měsíců - do 31. 12. 2021
Kontaktní osoba: Jana Milá This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Více informací o projektu nalezenete ZDE

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci Radka, z.s. Projekt je zaměřen na zvyšování pracovních kompetencí zaměstnanců.

Klíčové aktivity koučing a mentoring
Tato klíčová aktivita je dle pracovníků i proběhlého age auditu (AA) nejdůležitější pro další personální rozvoj celé organizace. V dalších KA bude zajištěna Metodika zaškolování a proškolení zaměstnanců ve všech důležitých oblastech, nicméně pro vedoucí pracovníky je důležité vlastní sdílení, poradenství a koučing pro zlepšení efektivity jejich práce a tedy následného řízení.

V prvním období budou zajištěni 2-3 externí kouči pro 7 strategických pracovníků org. a následně dojde ke vzniku cca 3 pozic interních mentorů pro další motivaci a vedení týmu, právě z těchto vedoucích. Doporučení případného vzdělávání, pomoc s praktickými kompetencemi personálního řízení. 2x měsíčně 2 hod sezení s koučovanou osobou, po dobu 6 měsíců. Mentoři z vlastních řad proškolených vedoucích budou dále zajišťovat 1x týdně/ 1 hod sezení s mentorovanou osobou, po dobu cca 3 měsíců. Opakování pro většinu týmu cca 30 osob po dobu 30 měsíců.

Klíčové aktivita: Revize dokumentů organizace
Vedení společnosti, tedy ředitelka a 6 ved. prac. jednotl. odd. pod vedením ext. moderátora provedou kontrolu a sladění současných dok. s ohledem na AM. Jde o vnitřní předpisy a strategický plán (SP), v současném rozsahu: SP (2. verze, pětiletý do roku 2017), 14 řádů, 23 směrnic a cca 3 aktuální pokyny. Zajistí aktualizaci doplněním dle praktické znalosti provozu, případně na základě nového proškolení a konzultací v prac. týmu, i externích. Od ledna 2019 se setkává revizní skupina zaměřená na práci s dokumenty. Nová Metodika bude na posledním setkání ověřena tzv. hrou rolí na samotných vedoucích. Záznamy ze setkání budou postupně zapracovávané do interních dokumentů k finální podobě. První 4 měsíce budou věnovány tvorbě nového SP, další 3měsíce tvorbě nových dokumentů a poslední 3 měsíce revizi stávajících dokumentů právě s ohledem na zaváděný AM. Dokumenty samozřejmě budou představeny všem prac. org.

Název klíčové aktivity: Vzdělávání týmu
KA3  zajistí jak aktualizaci indiv. vzděl. plánů každého prac., tak komplexní plán org. s ohledem na AM a další potřeby personálního rozvoje a strategie organizace. Jedná se o interní sdílení zkušeností dobré praxe s oblasti AM a předávání informací z dalších vzdělávacích aktivit prac. - koučingu, externích školení, především v oblasti měkkých dovedností v souladu s AM. Dále o interní školení v oblasti AM pro všech cca 40 prac. ve formě cca 4 hod setkání s lektorem, opakovaných každé čtvrtletí. A v neposlední řadě externí školení ve formě min. 1 kurz a 6 h/os /rok pro 30 odb. pracovníků organizace.

Cílem projektu je zvýšení pracovních kompetencí zaměstnanců prostřednictvím koučingu, mentoringu a externích proškolení. Dále pak ulehčení pracovních postupů prostřednictvím aktuálních vnitřních předpisů a motivace celého týmu skrze nově vytýčené cíle Strategického plánu.

Wednesday, 02 May 2018 13:11

Síla kruhu

Written by

Projekt „Síla kruhu“
Dotační program
: MPSV Rodina, oblast II. Podpora rodin v oblasti sociálně právní ochrany dětí

Kontaktní osoby projektu:
Bc. Lucie Dvořáková, DiS.
- administrátor RK; koordinátor projektu; tel.: 774 946 378; e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bc. Olga Šoltésová- administrátor RK; statutární zástupce; tel.: 734 454 480; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hlavní aktivity:
1. Zahájení spolupráce v rámci pověření OSPOD s Odborem sociálních věcí Magistrátu Ústí nad Labem
2. Realizace Rodinných konferencí (od zadání zakázky OSPOD až po vytvoření plánu)
3. Vytvoření Sborníku dobré praxe rodinných konferencí (zkušenosti získané za realizaci projektu)

Cíl projektu:
Projektem bude zahájena spolupráci se třemi odděleními (OSPOD, Oddělení soc. prevence, Oddělení náhradní rodinné péče) Odboru sociálních věcí Magistrátu města Ústí nad Labem, kde tak zajistíme ohroženým dětem a rodinám možnost využít inovativní metodu Rodinných konferencí pro řešení své nepříznivé životní situace. Především pak rodinám ohroženým sociálním vyloučením či rodinám z vyloučených lokalit, kde je vývoj dítěte ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě nepříznivé sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez další pomoci překonat. Rodinám, kde jsou děti ohrožené dle § 6 zákona o SPOD nebo rodinám, jejichž děti jsou ohrožené sociálně patologickými jevy. Také rodinám, kde jsou děti, jimž je třeba zprostředkovat náhradní rodinnou péči.

Výstupy projektu:
Nový přístup Rodinných konferencí bude nabídnut 12 rodinám z Ústí nad Labem. Předpokládáme, že možnost RK využije 6 rodin (po krácení rozpočtu 4 rodiny). Počet účastníků jedné RK je různý, většinou to bývá 5 -20 osob.
Tedy pro 4 rodiny bude připravena Rodinná konference. Každé se zúčastní minimálně 8 účastníků ze strany rodiny (děti, zákonný zástupce dětí, další osoby ochotny nabídnout pomoci rodině), bude se tedy počet klientů (podpořených osob) rovnat 32 osobám.

Cílová skupina:
CS jsou rodiny s dětmi, na které se zaměřují pracovníci z oddělení sociálně právní ochrany dětí a to podle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. Do CS patří také rodiny, kde jsou děti ohrožené dle § 6 zákona o SPOD nebo rodiny, kde jsou děti, jimž je třeba zprostředkovat náhradní rodinnou péči.

Služba bude poskytována rodinám žijícím ve městě Ústí nad Labem a přilehlých obcí. 
 

Aktuální informace o projektu:

Dne 17. 4. 2018 nám prostřednictvím emailu přišla potěšující zpráva od MPSV, které nás informovalo o zveřejnění výsledků dotačního řízení Rodina 2018, do kterého jsme se přihlásili s projektem „Síla kruhu“ zaměřeným na Rodinné konference. Dle těchto výsledků jsme zjistili, že námi podaný projekt byl podpořen, proto jsme se hned pustili do práce a spojili jsme se s pracovníky Odboru sociálních věcí na Magistrátu v Ústí nad Labem, kteří se rozhodli zapojit do našeho projektu.
Domluvily jsme si schůzku pro zahájení spolupráce na 2.5.2018. V rámci této schůzky jsme pracovníky z oddělení SPOD, oddělení sociální prevence a oddělení náhradní rodinné péče informovali o projektu (co je jeho hlavním cílem, jaká je cílová skupina projektu, jaké jsou jednotlivé aktivitami projektu), představili jsme jim vytvořené dokumenty důležité pro projekt a realizaci RK; vysvětlili jsme jim jejich používání.
Pracovnice odboru soc. věcí Magistrátu Ústí nad Labem budou nyní nabízet možnost RK rodinám, které dle vlastního uvážení považují za vhodné rodiny, kterým by RK mohla pomoci v řešení jejích situace v případě, že některá z rodin projeví zájem o realizaci RK, kontaktují nás dle domluveného postupu.


V rámci projektu „Síla kruhu“ nám byla dne 18.5.2018 zaslána první žádost o rodinnou konferenci z Magistrátu města Ústí nad Labem Oddělení sociální prevence. Z naší strany došlo k oslovení koordinátora, který má v součastné době již za sebou první setkání s rodinnými příslušníky a snaží se co nejvíce rozšířit rodinný kruh. Očekávaný termín realizace RK je v měsíci červenci 2018.
Dále se uskutečnilo druhé setkání s pracovníky Magistrátu města Ústí nad Labem a to dne 20.6.2018, na kterém byly konzultovány rodiny, pro které by mohla být metoda rodinných konferencí vhodná. Další setkání je naplánované na 15.8.2018, kdy dojde k hodnocení první rodinné konference a případně proběhnou konzultace k žádostem o další rodinné konference.


V pořadí již třetí projektové setkání s pracovníky Magistrátu města Ústí nad Labem se uskutečnilo ve středu 15.8.2018. Na jednání byla konzultována příprava první rodinné konference, která byla pracovníky tamějšího OSPOD v květnu 2018. Realizace první rodinné konference se z důvodů rodinné situace přesunula na září.
Tématem jednání byly i o obavy pracovníků, týkajících převážně časové náročnosti realizace RK. Pracovnice potřebují dodržovat jisté termíny dané soudem a dalšími okolnostmi celého procesu práce s rodinou a tím, že není jasně dané, do kdy od zadání se RK zrealizuje, je podle jejich sdělení v součastné době výhodnější využívat nástroj Případové konference, za účasti odborníků (jsou časově rychlejší). Také jsme hovořily o obtížnosti stanovování rodin, pro které by byla RK vhodná. Někdy se stává to, že v počátcích rodinných problémů většinou rodiny neprochází agendou OSPOD (např. když matka je nemocná a otec nastupuje do VTOS) a dostanou se k nim až v okamžiku, kdy je situace alarmující a je třeba ji řešit rychle a bez průtahů.
Hovořily jsme o možnostech, jak oslovit tyto rodiny s nabídkou RK. Pracovnice nám sdělily, že mají vytvořeno několik propagačních letáků, které jsou dostupné i na veřejných místech, jako např: ordinace dětských lékařů aj.
V návaznosti na obavy pracovnic, jsme jednaly o tvorbě Sborníku dobré praxe, který bude jedním z výstupů projektu. Práce na něm budou ze strany administrátorek RK zahájeny v nejbližší době a poté jim bude pracovní verze zaslána k nahlédnutí a doplnění všech jejich obav a postřehů k rodinným konferencím.
Další pracovní setkání je plánováno na říjen 2018.


Dne 3.10.2018 se uskutečnilo na Magistrátu města Ústí nad Labem již čtvrté setkání s pracovníky Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Opět byla konzultována s pracovníky rodinná konference, která byla zadávána v květnu 2018. Realizace této rodinné konference se z důvodů rodinné situace přesunula na říjen.
Tématem jednání bylo zjištění, že rodiny nemají o rodinné konference zájem. V případě, že je tato metoda nabídnuta, rodina si raději zvolí využití nějaké návazné, zpravidla pomáhající sociální služby. Nechtějí svými problémy zatěžovat ostatní širokou rodinu. Například pěstounské rodiny chodí již na OSPOD s vlastním vymyšleným řešením dané situace a návaznosti na jiné osoby, které jim s danou situací pomohou. Což je ideální stav = zde není třeba svolávat RK. Dále jsme hovořili o možnosti nabízení rodinných konferencí přes školy nebo lékaře.
Ke konci setkání bylo hovořeno o připravovaném Sborníku dobré praxe. Bylo s pracovnicemi domluveno, že jim do 20.10.2018 pošleme pracovní verzi prostřednictvím emailu, kde se budou moci jednotlivé pracovnice vyjádřit za všechna tři oddělení Odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
Další pracovní setkání je plánováno na prosinec 2018.


Závěrečné setkání a zhodnocení projektu "Síla kruhu"

Tuesday, 10 April 2018 14:30

Aktuální informace o průběhu projektu Krok kupředu

Written by

Prosinec 2018
- miniprojekt žáků 1. ZŠ v Klášterci n/O. - Vystoupení v Domově pro seniory KlnO. a na LDN v Nemocnici Kadaň - fotogalerie
- workshop o dobrovolnictví pro žáky 1. ZŠ v Klášterci n/O.

Listopad 2018
- miniprojektu studentů SŠ v Kadani - Stezka odvahy katovou uličkou
- miniprojekt žáků ze školní družiny při 1. ZŠ v Kadani - keramická dílna pro Nemocnici Kadaň 
- aktivní účast žáků dobrovolníků na Národní potravinové sbírce

Říjen 2018
- přednáška na SOŠ sociálněprávní v Klášterci nad Ohří
- miniprojekt studentů SŠ v Kadani - Halloween

Září 2018
- přednášky a nábory do programu DofE na SŠ TGA, středisko Kadaň, a SPŠS a OA v Kadani
- oslovení základních a středních škol s možností spolupráce a pokračování projektových aktivit

Květen 2018
- přednáška na SŠ TGA, středisko Údlice
- napsali o nás v Kadaňských novinách (str. 4)

Duben 2018
- dobrovolnické ocenění "Křesadlo za Ústecký kraj" získali Michal a Tomáš Vorlovi (13 let) z Kadaně za svou dobrovolnickou činnost
- miniprojekt žáků 1. ZŠ v Kadani - sbírka pro Kočičí spolek Petronella

Březen 2018
- přednáška na ZŠ a MŠ při nemocnici

Únor 2018
- napsali o nás v Kadaňských novinách (str. 5)

Leden 2018
- zahájení projektu "Dobrovolnictví mladých - krok kupředu"
- oslovení základních a středních škol s možností spolupráce na projektu
- přednáška na SŠ TGA, středisko Kadaň

 

Thursday, 05 April 2018 10:15

Aktuální informace JESLE

Written by

AKTUÁLNÍ POČET VOLNÝCH MÍST: 4
AKTUÁLNÍ POČET DĚTÍ: 20

Od nového roku 2019 jsme třídu dovybavili novým nábytkem a hračkami pro nejmenší děti.

V lednu i v únoru jsme si úživali sněhu co to šlo. A když jsme nemohli jít zrovna ven, zpívali jsme, tancovali, cvičili i malovali.

V prosinci nás za dětmi přišel Mikuláš s andílkem a dostali spoustu dárečku, ale zdobili jsme i stromeček před 4. ZŠ.

V průběhu  podzimních měsíců jsme doplnili třídu o tvořivé pomůcky, hudební nástroje a i knihy pro nejmenší. Vyráběli jsme ozdoby na adventní stromeček, který stál před 4.ZŠ a zapojili se tak do soutěže o nejhezčí stromeček.

Během srpna a září se k nám přidalo 9 nových dětiček a téměř tak nahradili ty děti, které již byli dost velké na to, aby pokračovali do mateřské školky. Několik volných míst tedy ještě máme. 

V létě jsme pro vás opravovali a dovybavovali prostory.

Na jaře 2018 přibyly další dětičky a kapacita (max. 24 dětí v jednu dobu, ale lze využívat i sdílená př. půldenní místa) už je téměř plná.

Na podzim se skupina rozrůstala na 12 a dále na 16 dětí, které se přes zimu naučily spoustu dovedností.

Slavnostně jsme naší dětskou skupinu otevřeli 11. 9. 2017 a uvítali jsme prvních 7 dětí.

 


 

Wednesday, 04 April 2018 17:04

Aktivně v roce 2018

Written by

Projekt na podporu aktivního trávení volného času detí. Podporuje dlouhodobou činnost především mateřského a plaveckého centra, i s podporou dobrovolníků.
Je podpořen z MŠMT ve výši 259 tisíc Kč. Slouží k dovybavení, realizaci služeb, rozvoji lektorů apod.

Wednesday, 03 January 2018 10:55

Dobrovolnictví mladých - krok kupředu

Written by

Projekt "Dobrovolnictví mladých - krok kupředu" je realizován díky finanční podpoře Nadace Pangea.

Aktuální průběh projektu ZDE

Realizační období: leden - prosinec 2018

Grantová výzva: Slušný člověk - slušnější svět, s důrazem na soudržnost mezi generacemi i různými skupinami ve společnosti, na dobrovolnictví a pozitivní aktivity mladé generace.

Projektové aktivity:
1.) Přednášky o dobrovolnictví na základních školách pro žáky 1. až 9. ročníků, představení programu DofE pro žáky 8. tříd základních škol.
2.) Miniprojekty žáků základních škol.
3.) Workshopy o dobrovolnictví v našem regionu na základních školách pro žáky 3. a 5. ročníků.
4.) Přednášky o dobrovolnictví na středních školách a odborných učilištích.
5.) Nábor účastníků programu DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu).
6.) Setkání účastníků programu DofE.
7.) Podpora vzniku mládežnického parlamentu.
8.) Informační kampaň pro veřejnost.
9.) Soutěž žákovských a studentských prací na téma "Slušný člověk - slušnější svět".

Soutěž:
Do soutěže se mohou přihlásit žáci a studenti ve věku 6-19 let, kteří mají trvalé bydliště v regionu Kadaň a okolí. Práce na téma "Slušný člověk - slušnější svět" se odevzdávají do 30. 6. 2018 v elektronické podobě na e-mailovou adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., nebo výtvarné práce osobně do provozovny RADKA. Práce bude hodnotit odborná komise ze zástupců zaměstnanců RADKA z. s. a dobrovolníků. Vyhlášení soutěže proběhne v rámci dne otevřených dveří RADKA dne 7. září 2018.

Soutěžní kategorie:
1.) Žáci 1. stupně ZŠ - výtvarné práce jednotlivců, způsob zpracování volný.
2.) Žáci 2. stupně ZŠ a studenti víceletých gymnázií ve věku do 15 let - písemné zpracování tématu dle vlastního výběru (báseň, povídka, esej), minimální rozsah 1x A4.
3.) Studenti SŠ a OU ve věku 15-19 let - písemné zpracování tématu dle vlastního výběru (báseň, povídka, úvaha), min. rozsah 1x A4 (min. 4000 znaků).

 

Tuesday, 14 November 2017 14:04

Společně s rodinou se to dá zvládnout

Written by

Maminka pětiletého syna Davídka se na nás obrátila ve chvíli, kdy si myslela, že už není možné, aby její syn někdy navštěvoval Mateřskou školu. Jeho první zkušenost s Mateřskou školou nebyla zrovna pozitivní.

Page 1 of 4