×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 124

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 421

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 435

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 826

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 957

Warning: Creating default object from empty value in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/components/com_k2/views/itemlist/view.html.php on line 539

Thursday, 04 February 2016 10:07

Leden v klubíku

Zima si s námi hraje na schovávanou, ale nám v Klubíku to vůbec nevadí.

Monday, 18 January 2016 12:51

RODINNÉ KONFERENCE

Rodinné konference (rodinné setkání, rodinná rada)

Co jsou to rodinné konference:

Jedná se o setkání široké rodiny a dalších osob (sousedé, přátelé, zástupci komunity) s cílem najít společné řešení (vytvořit plán) složité situace ohroženého dítěte.

Je to jeden z možných přístupů práce s rodinou, který vychází z předpokladu že rodina má obrovský potenciál. Předává právo a zodpovědnost za řešení problému samotné rodině, posiluje rodičovské kompetence, zkvalitňuje rodinné vztahy.

Kde se vzaly rodinné konference (dále jen RK)?

Rodinné konference se zrodily před více než dvaceti lety na Novém Zélandu, kde se inspirovaly odkazem původních obyvatel – Maorů. V jejich kultuře je samozřejmostí, že se všechna důležitá rozhodnutí a obtížné situace řeší nejen se svými nejbližšími, ale s celým klanem a širší rodina a přátelé nabízí dle svých možností pomoc. Vychází z tradičních hodnot rodinné soudržnosti a je ve své přirozené podstatě a jednoduchosti blízký každému z nás.

Pro koho jsou rodinné konference určeny?

Jsou určeny pro všechny rodiny s dětmi, které aktuálně řeší nějaký problém, situaci a neví jak to vyřešit - i když by stačila pomoc rodiny.

Nejčastější situace v rodině, kdy je vhodné svolat rodinnou konfereci:

 • potřeba předání dítěte do péče jiné osoby na krátkou či delší dobu z důvodu nemoci rodiče či jiných náhlých událostí v rodině
 • porozvodové neshody, které zasahují do prospívání dítěte (příprava na školu, víkendové pobyty u rodičů...);
 • ekonomické a bytové problémy rodiny; atd.
 • závažného zanedbávání péče, týrání či zneužívání dítěte; 
 • zachování kontaktu rodiny a dítěte žijícího mimo ni; 
 • návrat dítěte z ústavní výchovy do rodiny a další...

Podmínkou svolání rodinné konference nemusí být nutně skutečnost, že rodina spolupracuje se sociálními pracovnicemi Městského úřadu, odboru sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD). Ale ve většině případů ano - OSPOD řeší situaci v rodině a rodinné konferece jsou jednou z možností řešení.

Rodinnou konferenci si může rodina svolat sama bez přítomnosti OSPOD.

Kdo všechno je v rodinných konferencích důležitý?

Důležitými osobami jsou všichni členové rodiny, blízcí přátelé, známí, sousedé...., o kterých si rodiče dětí či děti samotné myslí, že by se měli společně sejít a společně mohou pomoci vymyslet, jak problém / situaci dále řešit. 

Svolání samotné rodinné konference může trvat 14 dní až 2 měsíce.

Kdo proces rodinných konferencí zajišťuje?

Celý proces pomáhají rodině zajistit 3 lidé:

1) administrátor  RK

 • a) administrátor je prostředník mezi sociálním pracovníkem a koordinátorem
 • b) je to většinou zaměstnanec neziskové organizace (jako např.RADKA o.s.)
 • c) pomáhá soc. pracovníkovi OSPOD zjistit, zda je rodinná konference pro rodinu vhodným prostředkem; pomáhá mu s vyplněním žádost o RK
 • d) nalezne vhodného koordinátora, který dokáže řešit konkrétní přání osoby nebo rodiny, pro kterou se konference organizuje (žena, muž, jazyk, kultura)
 • e) pomáhá koordinátorovi s přípravou a realizací konference – metodicky jej vede, pomáhá řešit problémy nebo např. vyhledává odborníky na danou problematiku (pokud si rodina vyžádala odborníka na RK).

 2) koordinátor RK

 • a) koordinátor je nezávislá osoba, laik (např. řidič autobusu)
 • b) jeho úkolem je zorganizovat RK s co nejširším okruhem rodiny a blízkých (vč.stanovení data, zajištění místa konání, občerstvení apod.)
 • c) povzbuzuje rodinu k účasti na setkání (zdůrazňuje, že úkolem rodiny je najít nejlepší cestu pro dítě)
 • d) podává všem účastníkům RK dostatek stejných informací a zajišťuje jim bezpečí
 • e) koordinátor neposkytuje rady, nesděluje své názory a nenavrhuje řešení
 • f) nezáleží mu na výsledku rodinného setkání
 • g) koordinátor respektuje zvyklosti a kulturní odlišnosti každé rodiny. 
 • h) zve na RK odborníky, kteřímohou zodpovědět rodině důležité otázyk pro vyřešení situace dítěte

3) pracovník OSPOD

 • a) sociální pracovník z OSPOD nabídne rodině využít možnost vyřešit jejich situaci (problém) formou rodinné konference.
 • b) pokud rodina souhlasí, sociální pracovník vyplní Žádost o Rodinnou konferenci.
 • c) v žádosti popíše rodinnou situaci, stanoví otázku, která má být na RK řešena a také stanový podmínky, které musí plán, vytvořený rodinou, splňovat.
 • d) tuto žádost sociálnímu pracovníkovi OSPOD pomáhá vypracovat administrátor  

Jak rodinná konference probíhá?

Každá RK má celkem 3 fáze; každá z nich může trvat různě dlouhý čas - nejdelší fází je fáze č.2 (může trvat i několik hodin).

1)Fáze - Zahájení, výměna informací:

 • a) koordinátor všechny přivítá; dohodne pravidla setkání; představí otázku, kterou má rodina společně řešit; vysvětlí jim, jak vytvořit plán
 • b) všichni se představí
 • c) je zde prostor pro soc. pracovnici OSPOD, která se může vyjádřit k rodinné konferenci
 • d) koordinátor jednotlivě uvede odborníky, kteří hovoří o určité problematice
 • e) pokud rodina nepotřebuje již žádné informace, zůstává pouze rodina (blízké osoby) a ostatní odchází (pracovnice OSPOD, odborníci, koordinátor)

2)Fáze - Soukromý čas rodiny:

 • a) je to čas jen pro rodinu a blízké přátele, kteří se společně radí a vytváří svůj PLÁN, kde je jasné co, kdo, kdy a dokdy má za úkol udělat tak, aby byla zodpovězena hlavní otázka
 • b) koordinátor je v dosahu (např. v jiné místnosti), ale přímo se neúčastní. Stejně tak jako pracovník OSPOD

3)Fáze - Přijetí plánu

 • a) pokud má rodina plán hotový (všichni účastníci s ním souhlasí), oznámí tuto skutečnost Koordinátorovi
 • b) koordinátor informuje a přizve soc. pracovnici  OSPOD, aby plán odsouhlasila - pokud ho neodsouhlasí, je možné na místě dohodnout změny tak, aby byl plán přijat
 • c) koordinátor setkání uzavírá; domluví se na přepsání plánu a předání plánu; žádá o vyplnění „hodnotících dotazníků“, děkuje za účast a loučí se s rodinou

Co následuje potom?

Pokud je plán přijat, je už pouze odpovědností rodiny a jejích blízkých, aby byl naplněn.... Pokud je plán přijat pracovnicí OSPOD, pak se po nějaké (domluvené) době konají schůzky, kde se diskutuje, zda a do jaké míry byl plán naplněn. Pokud naplněn nebo naplňován není, může pracovnice OSPOD přistoupit k jiným způsobům řešení - aby dítě nebylo ohroženo na zdraví či nebyl ohrožen jeho vývoj. 

Pokud plán vytvořen nebyl či nebyl přijat pracovnicí OSPOD - je prokázáno, že i skutečnost, že se Rodinná konferece uspořádala, je pro rodinu signálem toho, že existují lidé, kterým není situace dítěte lhostejná. Většinou dojde k oživení či zlepšení rodinných vztahů.

 

Pokud Vás tato služba zaujala, neváhejte nás kontaktovat zde nebo zde.

Dne 4. 12. 2015 se naše organizace zúčastnila akce s názvem Vánoční trhy chráněných dílen v ČEZ.

Wednesday, 01 April 2015 00:00

Neboj se otevřít

 

Díky finanční podpoře Nade Žena máme možnost v roce 2015 realizovat projekt s názven "NEBOJ SE OTEVŘÍT", který pracuje s tématem domácího násilí - zejména na dětech a ženách. Celkový problém – Domácí násilí se odehrává doma, tedy „za zavřenými dveřmi“. Přitom domov by měl být místem, kde se všichni cítí bezpečně, měl by pociťovat pohodu a jistotu. Pokud domov není bezpečným místem, je něco špatně. S domácím násilím se může setkat každý, není to jev vyskytující se jen u sociálně slabších rodin, ale dotýká se všech lidí, jakéhokoliv náboženství či postavení. Být obětí domácího násilí je velmi těžké, ale stejně tak těžké je pro dítě být jeho svědkem. Neméně těžké je jistě pro matku zjištění, že její dceři / synovi někdo ubližuje – ještě o to hůř, pokud je to právě její partner (např. sexuální zneužívání). I přesto, že se v ní „pere“ role partnerky a matky, musí se odhodlat a začít tuto situaci řešit – musí chránit své děti.

Hlavním cílem projektu je zavést preventivní přednášky pro ženy v Mateřských centrech a pro děti od 5. do 9. třídy základních škol v Kadani a Klášterci nad Ohří i okolních obcích a tím především snížit předpoklad možného výskytu domácího násilí přímo v jejich rodinách či blízkém okolí.

Chceme tedy hlavně ženám a dětem tuto problematiku přiblížit, aby již pro ně nebyla takovým tabu.

Hlavním nástrojem preventivních přednášek byl animovaný film "SINNA MANN" (Zuřivec), který toto téma domácího násilí znázorňuje. Po každé projekci filmu následovala diskuze o celém tématu diváků s vyškolenými pracovnicemi naší organizace. Bylo zde především zdůrazněno, co domácím násilím je a co není, jaké jsou druhy násilí, co je to vykázání, jakou roli má v těchto případech Policie ČR a jakou odbor sociálních věcí Městského úřadu (OSPOD) a na koho se v případě potřeby obrátit.... Důležitým posláním celého filmu je myšlenka, že pokud se něco takového ve Vašem okolí děje, tak důležité je - někomu se svěřit = nebát se otevřít.

Na konci přednášky mohli posluchači napsat či namalovat vzkaz pro chlapečka Bóje, hlavní postavu animovaného filmu. Ze všech vzkazů bude vytvořen velký panel, který bude umístěn po určitou dobu na základních školách, kde přednášky již proběhly. Poté bude vystaven v organizaci Radka o.s.

Od začátku října do konce listopadu jsme uskutečnili celkem 25 přednášek pro žáky třech základních škol v Kadani, jedné základní školy v Klášterci nad Ohří a jedné základní školy v Radonicích. Přednášek se celkem účastnilo 418 žáků. Také proběhla přednáška v Mateřském centru Radka, které se zúčastnilo 8 maminek. Další školy z Klášterce nad Ohří, Kadaně a okolních obcí projevili o tyto preventivní přednášky pro své žáky velký zájem a chtějí, aby se uskutečnili na jaře 2016 (i po skončení projektu).

Od února do dubna 2016 může být na školách umístěn informační panel o projektu, aktuálně je na "Kadaňské jedničce" (1.-12.2.2016). Po jarních prázdninách bude putovat do Klášterce nad Ohří, do ZŠ Školní (22.2.-4.3.2016). Možnost umístění na dalších školách bude ještě diskutována.

"Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Nadace Žena, ČSŽ."

 

 

Wednesday, 27 August 2014 06:56

Centrum sociálních služeb Prunéřov

CSS Prunéřov

Adresa: Prunéřov 377, Kadaň

 

ČAS PO ÚT ST ČT
8:00 - 10:00 SAS Terénní práce + ambulance Prunéřov   SAS Terénní práce + ambulance Prunéřov     SAS Terénní práce + ambulance Prunéřov
10:00 - 12:30 SAS Terénní práce + ambulance Prunéřov   SAS Terénní práce + ambulance Prunéřov    SAS Terénní práce + ambulance Prunéřov
14:00 - 15:00          
15:00 - 16:00          
     
 
Thursday, 18 December 2014 00:00

Radka Kadaň SCR

Kojenci 3-6 měsíců

Adresa: Kpt. Jaroše 630, Kadaň

 

ČAS PO ÚT ST ČT
8:00 - 12:30

SAS (ambulance 630);
terénní práce; 

OSP

SAS (ambulance 630);
terénní práce; 

OSP

 

SAS (ambulance 630);
terénní práce; 

OSP
SAS (ambulance 630);
terénní práce;

OSP
SAS (ambulance 630);
terénní práce; 

OSP
10:00 - 12:30 SAS (ambulance 630);
terénní práce; 

OSP
SAS (ambulance 630);
terénní práce; 

OSP
SAS (ambulance 630);
terénní práce; 

OSP
SAS (ambulance 630);
terénní práce; 

OSP
SAS (ambulance 630);
terénní práce; 

OSP
13:00 - 15:00

SAS (ambulance 630);
terénní práce; 

OSP

 

SAS (ambulance 630);
terénní práce; 

OSP

SAS (ambulance 630);
terénní práce; 

OSP

SAS (ambulance 630);
terénní práce; 

OSP

SAS (ambulance 630);terénní práce; OSP

 

15:00 - 16:00 SAS (ambulance 630);
terénní práce; 

OSP
SAS ambulance v provozovně 630; terénní práce OSP SAS ambulance v provozovně 630 ; terénní práce; OSP SAS ambulance v provozovně 630; terénní práce; OSP SAS (ambulance 630);
terénní práce; 

OSP
     
 
 
 
Tuesday, 03 November 2009 00:00

Terénní sociální práce

Nacházíte se v nepříznivé životní situaci. Jste rodina s dětmi od 3 do 18 let z regionu Kadaň, Klášterec nad Ohří či přilehlých obcí. Nemůžete se ze zdravotních důvodů dostavit do naší provozovny, je Vám nepříjemné řešit Vaší tíživou životní situaci v prostředí, které neznáte. Nemáte dostatek finančních prostředků, abyste se dostavili k nám do provozovny RADKA z.s. Je tedy pro Vás vhodná aktivita Terénní sociální práce.

 

Naše terénní sociální pracovnice Vás navštíví ve Vaší domácnosti, věnují Vám dostatek času, aby byly schopné společně s Vámi najít vhodná řešení Vašich problémů. Jako jsou např. hospodaření s rodinným rozpočtem, problémy s bydlením, udržování domácnosti, organizace času (skloubení práce s péčí o dítě) a další.

 

Nebojte se nás telefonicky kontaktovat, rádi Vám pomůžeme!

Telefon pro Kadaň,Prunéřov a okolí : 734 453 684

Telefon pro Klášterec nad Ohří a okolí : 730 511 145

 

 

 

Wednesday, 01 July 2009 00:00

Sociálně aktivizační služby

SAS

Jste rodina s dětmi a ocitli jste se v tíživé životní situaci, se kterou si nevíte rady?

Chcete začít aktivně řešit své problémy?

Pak jste se rozhodli správně – můžete navštívit Sociální centrum RADKA a nějakou z pěti aktivit Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Tyto aktivity jsou:
- Poradenství a zprostředkování
- Šikulka
- Všeználek
- Terénní sociální práce

Veřejný závazek SAS – plné znění:

Poslání SAS pro rodiny s dětmi:
PoslánímSociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi RADKA z.s. je pomáhat při řešení problémů, které nepříznivě ovlivňují fungování rodin. Tyto problémy rodiny nejsou schopny samy vyřešit a důsledku je ohrožen vývoj dítěte. Jedná se o rodiny s dětmi ve věku od 3 do 18 let z regionu Chomutov (Kadaň, Klášterec nad Ohří, Chomutov, Vejprty a spádové obce). Pro svoji činnost využíváme individuální nebo skupinovou práci s dětmi, jejich rodinnými příslušníky a terénní práci s celou rodinou.Cíle SAS pro rodiny s dětmi:


Hlavním cílem služby je zachování nebo obnovení funkcí rodiny v jejím přirozeném prostředí.
Hlavní cíl služby je naplňován prostřednictvím těchto dílčích cílů:

 • Rozvíjet schopnosti uživatelů služeb.
 • Podpora rodin s dětmi k aktivnímu a samostatnému řešení obtíží.
 • Poskytnout často chybějící pozitivní dospělé vzory.
 • Podporovat vztahy a komunikaci v rodině uživatelů.
 • Skrze společnou činnost dítěte a dospělého podchytit, zmírnit nebo rozmělnit problémy dítěte.
 • Prostředím aktivit SAS se snažíme předejít či zastavit ohrožení vývoje dítěte.
 • Nasměrovávat ke smysluplnému využití volného času.

Okruh osob -služba je určena pro:

- rodiny s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

- uživatelé služby jsou rodiny s dětmi z Kadaně, Klášterce nad Ohří a okolních obcích - z kulturně, geograficky a socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí, děti bez dobrých podmínek pro kvalitní rozvoj osobnosti, s omezenými návyky, zájmy a příležitostmi rozvíjet se.

- Uživatelé sociální služby jsou rodiny s dětmi ve věku do 18 let, jedná se např. o:

·Rodiny v sociálně nepříznivé situaci (jako je např. dlouhodobá nezaměstnanost, nízké příjmy, závislost na sociálních dávkách, ztráta bydlení)

·Rodiny ze sociálně vyloučených lokalit či ohrožené sociálním vyloučením či sociálně patologickými jevy (jako např. gamblérství, alkoholismus, závislost na návykových látkách, prostituce, delikvence a kriminalita, záškoláctví)

·Neúplné rodiny s dětmi v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci

·Rodiny s dětmi v náročné životní situaci (jako např. rozvod, ztráta bydlení, ztráta zaměstnání, úmrtí v rodině, zátěžové situace dítěte ve škole, hospitalizace)

Rodiny s dětmi, na něž se vztahuje sociálně-právní ochrana (zákon o soc.-právní ochraně dětí č.359/1999 Sb.,; §6 odst.1; vyjma dětí, jež požívají alkohol nebo návykové látky)

 

Služba není určena pro:


Osoby, které nespadají do cílové skupiny uvedené výše (např. jednotlivce, seniory a další osoby…
Osobu, jež pomoc potřebuje, ale organizace neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá (potřeby a přání zájemce nespadají svým obsahem do služeb nabízených RADKA z.s.)

Zásady SAS pro rodiny s dětmi:
Ochrana důstojnosti a práv uživatelů - respektování ochrany osobnosti, vůle, soukromí uživatelů, případně anonymity uživatel.
Dobrovolnost - spolupráce je vykonávána na základě svobodné vůle a každý může od jejího poskytování odstoupit
Dobrovolnictví - služby poskytujeme mimo jiné i prostřednictvím proškolených dobrovolníků – laiků
Individuální přístup - ke každému přistupujeme individuálně dle jeho aktuálních potřeb
Mlčenlivost a diskrétnost - bez souhlasu uživatele nejsou poskytovány žádné informace třetím osobám. Výjimkou je poskytnutí informací ze zákona (OSPOD) či vyžádání informací orgány činnými v trestním řízení a soudy. Uživatel je o poskytnutí těchto informací vždy seznámen.
Bezplatnost –veškeré služby jsou poskytovány zdarma
Rovný přístup -na poskytování služby mají nárok všichni bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, etnické příslušnosti, víry a náboženství či sexuální orientace
Zaměření na rodinu jako celek- pracovníci se nezaměřují pouze na práci s jedním členem rodiny, vnímají rodinu jako celek, kde se jednotliví členové navzájem ovlivňují. Zajímají se o rodinné zázemí uživatele, rozpoznávají vztahy v rodině a snaží se usnadnit komunikaci mezi jednotlivými členy

Místo působení
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je realizována buď ambulantně (v kanceláři), nebo přímo v přirozeném prostředí uživatele služby (v domácnosti uživatele) na území regionu Chomutov (Kadaň, Klášterec nad Ohří, Chomutov, Vejprty a spádové obce).

 

Provozní doba

Osobní návštěvy zájemců o službu (ambulantní forma poskytování služby):                                                         

1) Provozovna RADKA z. s., Kpt.Jaroše čp.630, 432 01 Kadaň

- kanceláře SCR 3. patro            (zvonek „Sociální pracovnice“ nebo „kancelář SCR" u vchodu)

Hodiny pro ambulantní formu služby: Pondělí a Středa od 8,00 do 17,00 hodin ; Úterý a Čtvrtek od 8,00 do 15,00 hodin

Telefonický kontakt:                                           734 453 684

E-mail    :                                                              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2) Provozovna Centrum sociálních služeb Prunéřov čp.377, 432 01 Kadaň

- kancelář SAS v přízemí vlevo; číslo dveří 110 a 111

Hodiny pro ambulantní formu služby:Pondělí a středa od 9,30 do 12,00 hodin

Telefonický kontakt:                                           734 453 684

E-mail    :                                                              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3)  Provozovna Chomutovská 206, 431 51 Klášterec nad Ohří
- kancelář SAS v 1. patře; číslo dveří 315
Hodiny pro ambulantní formu služby: Úterý od 8,00 do 12,00 hoda Čtvrtek od 8,00 do 16,00 hod 
Telefonický kontakt:                                   733 748 030
E-mail:                                                          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4)Provozovna RADKA z. s., Kpt.Jaroše čp.612, 432 01 Kadaň        

-prostory v suterénu               (zvonek „Klubík" u zadního vchodu)

Hodiny pro ambulantní formu služby: od Pondělí do Pátku od 8,00 do 12,00 hodin  (zde probíhá zejména aktivita "Šikulka")

Telefonický kontakt:                                           734 503 113

E-mail    :                                                              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Osobně, telefonicky či e-mailem je možno se domluvit na schůzce v terénu. Terénní forma poskytování služby probíhá v přirozeném prostředí rodin v Kadani, Klášterci nad Ohří, Chomutově, Vejprtech a okolních obcích.

 

V Kadani a okolních obcích probíhá Pondělí a ve Středu od 8,00 do 17,00 hodin, v Úterý a ve Čtvrtek od 9,00 do 16,00 hodin (záleží na domluvě s uživatelem služby).

V Prunéřově probíhá v pondělí a ve středu od 8,00 do 9,30 a od 12,00 do 16,00 hodin (záleží na domluvě s uživatelem služby).Osobně, telefonicky či e-mailem je možno se domluvit na schůzce v terénu.

V Klášterci nad Ohří probíhá Pondělí a ve Středu od 8,00 do 17,00 hodin, v Úterý od 13,00  do 15,00 hodin a ve Čtvrtek od 8,00 do 12,00 hodin (záleží na domluvě s uživatelem služby). 

 

Kapacita služby

Okamžitá kapacita ambulantní formy při práci s jednotlivcem jsou 2 osoby; okamžitá kapacita ambulantní služby při práci se skupinou je 14 osob / 2 pracovníci.
Okamžitá kapacita terénní formy při práci s jednotlivcem 3; okamžitá kapacita terénní formy služby při práci se skupinou 30 / 5 pracovnic.

Jak služba probíhá
Služba vychází z individuálních potřeb a přání rodiny.
Službu poskytují pracovníci služby SAS.
Služba je poskytována zdarma.
Doba trvání služby je stanovená dle vzájemné dohody, zpravidla na dobu určitou.
Termíny setkání jsou předem dohodnuty.
V některých aktivitách může do rodiny docházet dobrovolník/nice.

Standardy kvality sociálních služeb ke shlédnutí zde.

 

Podpořeno Ústeckým krajem v rámci programu Podpora sociálních služeb - velký dotační program 2017, v rámci dotace města Kadaně i Klášterce nad Ohří.

Projekt je podpořen dotací z MPSV (KÚ) ve výši 126.083,- Kč pro rok 2017.

Dále je služba realizována v letech 2017 -2020 v rámci 2 projektů z OPZ: Spolu s rodinou aktivně (lokalita Kadaň a okolí) a Společně to zvládneme (lokalita Klášterec nad Ohří a okolí.

                                             

 

 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/components/com_k2/templates/default/user.php on line 260
Page 4 of 4