Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 148

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 151

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 154

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/libraries/src/User/UserHelper.php on line 636
https://radka.kadan.cz Mon, 24 Jan 2022 16:16:15 +0000 Joomla! - Open Source Content Management en-gb Zuřivec - opět nabízíme základním školám https://radka.kadan.cz/old/index.php/component/k2/item/3226-zurivec-opet-nabizime-zakladnim-skolam https://radka.kadan.cz/old/index.php/component/k2/item/3226-zurivec-opet-nabizime-zakladnim-skolam Zuřivec - opět nabízíme základním školám

Díky projektu "Neboj se otevřít", finančně podpořenému Evrospkým sborem solidarity, opět nabízíme základním školám v Kadani a Klášterci nad Ohří prezentaci filmu Zuřivec.

Hlavním nástrojem preventivních přednášek je krátký 20 minutový animovaný film "SINNA MANN" (Zuřivec), který toto téma domácího násilí znázorňuje. Po každé projekci filmu následuje diskuze o celém tématu diváků s vyškolenými pracovnicemi naší organizace. Je zde především zdůrazněno, co domácím násilím je a co není, jaké jsou druhy násilí, co je to vykázání, jakou roli má v těchto případech Policie ČR a jakou odbor sociálních věcí Městského úřadu (OSPOD) a na koho se v případě potřeby obrátit.... Na konci přednášky mohou posluchači napsat či namalovat vzkaz pro chlapečka Bóje, hlavní postavu animovaného filmu.

V pátek 22. března 2019 proběhlo školení nových lektorů. Školení vedla PhDr. Eva Klimentová, Ph.D., certifikovaná školitelka pro využití Filmu Zuřivec.  Účastníci získali základní znalosti z oblasti domácího násilí, kompetence k využití filmu Zuřivec k edukačním účelům a k promítání filmu dětem na školách.

Více informací získáte: Bc. Lucie Dvořáková, DiS., scr@radka.info, tel: 774 946 378

 

]]>
dominicekcz@live.com () Co jsme zažili Fri, 22 Mar 2019 17:13:05 +0000
Závěrečné setkání projektu "Síla kruhu" https://radka.kadan.cz/old/index.php/component/k2/item/3202-zaverecne-setkani-projektu-sila-kruhu https://radka.kadan.cz/old/index.php/component/k2/item/3202-zaverecne-setkani-projektu-sila-kruhu Závěrečné setkání projektu

V rámci projektu „Síla kruhu“ se realizovaly tři aktivity. První aktivita byla Spolupráce s Odborem sociálních věcí Magistrátu v Ústí nad Labem. Uskutečnilo se celkem 5 setkání z plánovaných 6, kdy poslední bylo realizované 5.12.2018.

Setkání se vždy účastnily 2 pracovnice projektu a průměrně 5 pracovníků za Odbor sociálních věcí. Jednání se konala v prostorách Magistrátu města Ústí nad Labem. Z každého jednání byl vyhotovený zápis.

Druhá aktivita se týkala Rodinných konferencí. Z plánovaných 6 rodinných konferencí pro 6 rodin se uskutečnila pouze jedna. Této rodinné konference se účastnilo celkem 5 osob za rodinu a její blízké, koordinátor a pracovnice Odboru sociálních věcí. Koordinátor strávil přípravou a samotnou realizací rodinné konference celkem 70 hodin (červen – listopad 2018). Další rodinné konference se neuskutečnily z důvodu nezájmu oslovených rodin.

Třetí aktivitou bylo vytvoření Sborníku dobré praxe. Administrátorky sepsaly do sborníku veškeré informace o rodinných konferencích obecně, o vlastních zkušenostech s rodinnými konferencemi a zakomponovaly tam informace z dotazníkového šetření od pracovníků Magistrátu v Ústí nad Labem.

Přínosem projektu je bezesporu zahájení spolupráce s Odborem sociálních věcí Magistrátu Ústí nad Labem. Pracovníky jsme podrobně informovali o samotné metodě a jejím průběhu. Důležitá pro nás byla hlavně zpětná vazba od pracovníků v podobě vyplněných dotazníků, která odrážela jejich názory na užití rodinných konferencí v praxi. Podle pracovnic Odboru sociálních věcí jsou nejvhodnějšími rodinami ty rodiny, kde rodiče vnímají, že musí být sami aktivní, aby se situace dítěte změnila. Rodinná konference dle jejich názoru není vhodná pro rodiny, kde je nutné akutní řešení situace. Ideální časová délka pro přípravu a samotnou realizaci vidí pracovníci do 1 měsíce. Dále uváděly, že rodiny nejsou zvyklé řešit sami své problémy, jelikož sociální systém je nyní nastavený tak, že vždy nabízí několik možností řešení a to bez nutnosti vlastní aktivity rodiny. Rodiny se spoléhají na systém. Pracovníci se zároveň domnívají, že nabídku rodinných konferencí rodinám by mohl činit někdo jiný než Odbor sociálních věcí, protože rodiny, které se dostanou do jejich péče, potřebují většinou akutní řešení své situace. Jako ideálními zadavateli rodinných konferencí by mohly být školy, dětští lékaři, pracovníci neziskových organizací a hlavně sama rodina.

 

]]>
dominicekcz@live.com () Co jsme zažili Mon, 11 Feb 2019 10:57:11 +0000
Zvýšení kvalifikace pracovníků RADKY ke změnám a růst https://radka.kadan.cz/old/index.php/component/k2/item/3199-zvyseni-kvalifikace-pracovniku-radky-ke-zmenam-a-rust https://radka.kadan.cz/old/index.php/component/k2/item/3199-zvyseni-kvalifikace-pracovniku-radky-ke-zmenam-a-rust

Zvýšení kvalifikace pracovníků RADKY ke změnám a růst

Registrační číslo:  CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009637

Projekt reg. č.CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009637je spolufinancován  Evropským sociálním fondem EU v rámci operačního programu Zaměstnanost a také ze státních fondů prostřednictvím MPSV.

Harmonogram projektu:
Zahájení:  1. 1. 2019
Doba trvání: 36 měsíců - do 31. 12. 2021
Kontaktní osoba: Jana Milá asistent.radka@gmail.com

Více informací o projektu nalezenete ZDE

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci Radka, z.s. Projekt je zaměřen na zvyšování pracovních kompetencí zaměstnanců.

Klíčové aktivity koučing a mentoring
Tato klíčová aktivita je dle pracovníků i proběhlého age auditu (AA) nejdůležitější pro další personální rozvoj celé organizace. V dalších KA bude zajištěna Metodika zaškolování a proškolení zaměstnanců ve všech důležitých oblastech, nicméně pro vedoucí pracovníky je důležité vlastní sdílení, poradenství a koučing pro zlepšení efektivity jejich práce a tedy následného řízení.

V prvním období budou zajištěni 2-3 externí kouči pro 7 strategických pracovníků org. a následně dojde ke vzniku cca 3 pozic interních mentorů pro další motivaci a vedení týmu, právě z těchto vedoucích. Doporučení případného vzdělávání, pomoc s praktickými kompetencemi personálního řízení. 2x měsíčně 2 hod sezení s koučovanou osobou, po dobu 6 měsíců. Mentoři z vlastních řad proškolených vedoucích budou dále zajišťovat 1x týdně/ 1 hod sezení s mentorovanou osobou, po dobu cca 3 měsíců. Opakování pro většinu týmu cca 30 osob po dobu 30 měsíců.

Klíčové aktivita: Revize dokumentů organizace
Vedení společnosti, tedy ředitelka a 6 ved. prac. jednotl. odd. pod vedením ext. moderátora provedou kontrolu a sladění současných dok. s ohledem na AM. Jde o vnitřní předpisy a strategický plán (SP), v současném rozsahu: SP (2. verze, pětiletý do roku 2017), 14 řádů, 23 směrnic a cca 3 aktuální pokyny. Zajistí aktualizaci doplněním dle praktické znalosti provozu, případně na základě nového proškolení a konzultací v prac. týmu, i externích. Od ledna 2019 se setkává revizní skupina zaměřená na práci s dokumenty. Nová Metodika bude na posledním setkání ověřena tzv. hrou rolí na samotných vedoucích. Záznamy ze setkání budou postupně zapracovávané do interních dokumentů k finální podobě. První 4 měsíce budou věnovány tvorbě nového SP, další 3měsíce tvorbě nových dokumentů a poslední 3 měsíce revizi stávajících dokumentů právě s ohledem na zaváděný AM. Dokumenty samozřejmě budou představeny všem prac. org.

Název klíčové aktivity: Vzdělávání týmu
KA3  zajistí jak aktualizaci indiv. vzděl. plánů každého prac., tak komplexní plán org. s ohledem na AM a další potřeby personálního rozvoje a strategie organizace. Jedná se o interní sdílení zkušeností dobré praxe s oblasti AM a předávání informací z dalších vzdělávacích aktivit prac. - koučingu, externích školení, především v oblasti měkkých dovedností v souladu s AM. Dále o interní školení v oblasti AM pro všech cca 40 prac. ve formě cca 4 hod setkání s lektorem, opakovaných každé čtvrtletí. A v neposlední řadě externí školení ve formě min. 1 kurz a 6 h/os /rok pro 30 odb. pracovníků organizace.

Cílem projektu je zvýšení pracovních kompetencí zaměstnanců prostřednictvím koučingu, mentoringu a externích proškolení. Dále pak ulehčení pracovních postupů prostřednictvím aktuálních vnitřních předpisů a motivace celého týmu skrze nově vytýčené cíle Strategického plánu.

]]>
dominicekcz@live.com () Projekty Wed, 06 Feb 2019 05:00:17 +0000
Beseda Rodiče, děti a internet podruhé https://radka.kadan.cz/old/index.php/component/k2/item/3189-beseda-rodice-deti-a-internet-podruhe https://radka.kadan.cz/old/index.php/component/k2/item/3189-beseda-rodice-deti-a-internet-podruhe Beseda Rodiče, děti a internet podruhé

O zajímavém témetu, kterým bez pochyby děti a internet jsou, jsme si přišli povídat i s návštěvnicemi Mateřského centra RADKA.

Ať se nám to líbí či ne, naše děti tráví velké množství času u různých médií a technologií (mobilní telefony, tablety, počítače a notebooku, televize, atd.). Ale jak specifikovat velké množství času? Určitě velkou roli hraje věk dítěte a k čemu tyto technologie používá. A opravdu malé díte udrží pozornost při sledování televize nebo tabletu? Proč pláče, když mu onu "věc" vezmeme? Děti by si měly hrát s bahnem a umazat se jídlem, ale zakázat jim technologie úplně také není řešení. Zkrátka je nutné najít a stanovit vlastní pravidla, hranice. Jako rodiče bychom měli jít sami příkladem. Kolik času věnujeme sociálním sítím?

Ze všech informací, otázek, doporučení a zaručených pravd by se člověku zamotala hlava. A během jednoho setkání se nestihneme věnovat všemu, ale jedním z účastníků byl i tatínek, který řekl nahlas zajímavou myšlenku. "To se týká nás všech, rodičů malých i velkých dětí, kteří by si to měli poslechnout."

Přednáška byla pořádána v rámci pověření organizace k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

]]>
dominicekcz@live.com () Co jsme zažili Thu, 10 Jan 2019 13:04:30 +0000
Zvyšujeme svou kvalifikaci https://radka.kadan.cz/old/index.php/component/k2/item/3180-zvysujeme-svou-kvalifikaci https://radka.kadan.cz/old/index.php/component/k2/item/3180-zvysujeme-svou-kvalifikaci Zvyšujeme svou kvalifikaci

Rozvoji dobrovolnictví se v našem regionu věnujeme již několik let, ale nechceme usnout na vavřínech, a dále se vzděláváme. V úterý 18.12.2018 složily naše koordinátorky Bc. Stanislava Hamáková a Ing. Lenka Drábková profesní zkoušku v oboru "Koordinátor dobrovolníků" kód 75-006-M.

]]>
dominicekcz@live.com () Co jsme zažili Fri, 21 Dec 2018 08:34:04 +0000
Vánoční koledy pro pacienty LDN https://radka.kadan.cz/old/index.php/component/k2/item/3179-vanocni-koledy-pro-pacienty-ldn https://radka.kadan.cz/old/index.php/component/k2/item/3179-vanocni-koledy-pro-pacienty-ldn Vánoční koledy pro pacienty LDN

Ve středu 19.12.2018 jsme již tradičně zpívali vánoční koledy na oddělení LDN Nemocnice Kadaň. Tentokrát nás ale svou návštěvou potěšili žáci ZŠ Krátká z Klášterce nad Ohří. A dárečky v podobě nádherných keramických andělů nám vyrobily děti ze školní družiny při 1. ZŠ v Kadani.

V dětské podání zazněly známé koledy i novější vánoční melodie. A protože se nás tentokrát na jídelně sešlo opravdu málo, navštívili jsme pacienty i na jednotlivých pokojích. Tam jsme si společně opět zazpívali a malí andílci vykouzlili úsměvy i slzy štěstí. Snad tedy štěstí a úsměv přinesou i ve dnech svátečních.

Děkujeme všem dětem, které se tímto zapojily do projektu "Dobrovolnictví mladých - krok kupředu" podpořeného Nadací Pangea.

Fotogalerie

]]>
dominicekcz@live.com () Co jsme zažili Fri, 21 Dec 2018 08:07:09 +0000
Mezigenerační Vánoce https://radka.kadan.cz/old/index.php/component/k2/item/3178-mezigeneracni-vanoce https://radka.kadan.cz/old/index.php/component/k2/item/3178-mezigeneracni-vanoce Mezigenerační Vánoce

Advent je čas, který chceme trávit se svými blízkými a rodinou. Ale ne všichni mohou. To byl i jeden z důvodů, proč jsme v pondělí 17.12.2018 vyrazili do domova pro seniory v Klášterci nad Ohří, kam nás doprovodili žáci ZŠ Krátká.

A když spojíte seniory s dětmi, výsledek je vždy zaručený. Dobrá nálada, slzičky štěstí a vydatný potlesk. A rozhodně bylo čemu tleskat. Děti si pod vedením paní učitelky Mgr. Gabriely Jedličkové připravily gymnastickou sestavu a pásmo více či méně známých koled a vánočních písní. K Vánocům patří i dárečky a tak jsme nadělovali. Děti ze školní družiny při 1. ZŠ v Kadani vyráběly keramické andílky a vánoční dekorace z přírodnin. Všechny dárečky vykouzlily úsměvy na tvářích přítomných.

Děkujeme všem, kteří tuto akci podpořili - program "3G - tři generace" financovaný MPSV ČR, projekt "Dobrovolnictví mladých - krok kupředu" podpořený Nadací Pangea, ZŠ Krátka Klášterec n/O., ŠD při 1. ZŠ v Kadani a MěÚSS Klášterec n/O.

Fotogalerie

 

 

 

]]>
dominicekcz@live.com () Co jsme zažili Wed, 19 Dec 2018 09:24:42 +0000
Beseda Rodiče, děti a internet https://radka.kadan.cz/old/index.php/component/k2/item/3171-beseda-rodice-deti-a-internet https://radka.kadan.cz/old/index.php/component/k2/item/3171-beseda-rodice-deti-a-internet Beseda Rodiče, děti a internet

V Rodinném centru v Klášterci nad Ohří se ve středu 12.12.2018 konala beseda na téma Rodiče, děti a internet.

Zajímavé témá a příjemná atmosféra v našich prostorách nalákali několik účastníků, se kterými jsme povídali o zajímavých tématech. Ať se nám to líbí nebo ne, s technologiemi se naše děti setkávají už v nejútlejším věku. Potřebují je ale opravdu tak brzy? A kdy je vlastně brzy? A mohou se děti pomocí technologií něco naučit? Co odborník, to názor, ale klíčový je přístup samotných rodičů. Rodina by se neměla řídit technologií, ale měla by si stavit pravidla jejich využívání. Technologie jsou dobrý sluha, ale špatný pán... A jak to máte doma s používáním internetu? Zakazujete? Radíte? Důvěřujete, ale prověřujete? A víte, co znamená flaming?

To a spoustu dalších informací se můžete dozvědět na stejné přednášce i Mateřském centru RADKA v Kadani, která se koná 10. ledna 2019 od 10:00 hod.

Přednáška byla pořádána v rámci pověření organizace k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

]]>
dominicekcz@live.com () Co jsme zažili Thu, 13 Dec 2018 12:48:42 +0000
ČSÚ: Hodnota dobrovolnické práce vzrostla https://radka.kadan.cz/old/index.php/component/k2/item/3140-csu-hodnota-dobrovolnicke-prace-vzrostla https://radka.kadan.cz/old/index.php/component/k2/item/3140-csu-hodnota-dobrovolnicke-prace-vzrostla ČSÚ: Hodnota dobrovolnické práce vzrostla

Počet neziskových institucí v České republice v roce 2016 vzrostl oproti předchozímu roku o 3,5 %. Mírně se snížil počet zaměstnanců těchto organizací, naopak vzrostl počet dobrovolníků, kteří odpracovali i více hodin práce.

Neziskový sektor se v roce 2016 podílel na tvorbě HDP 1,66 %. Produkce se zvýšila na 118,5 mld. Kč a téměř polovinu této produkce vytvořily veřejné vysoké školy. V roce 2016 bylo 55 % produkce poskytnuto bezplatně domácnostem a dalších 16 % za netržní ceny.

V roce 2016 působilo v České republice 137 594 neziskových institucí, což je meziroční nárůst o 3,5 %. Největší nárůst byl zaznamenán u spolků, kterých nově vzniklo přes 3,5 tisíce,“ uvádí Petr Musil, ředitel odboru vládních a finančních účtů ČSÚ. V roce 2015 u nás působilo 132 953 neziskových institucí.

Počet zaměstnanců neziskových organizací v roce 2016 vyjádřený v přepočtených úvazcích byl 104 087, což činí meziročně mírný pokles o 0,18 % oproti roku 2015, kdy se jednalo o 104 277 úvazků. Podíl na celkové zaměstnanosti České republiky v roce 2016 byl 2,0 %.

„Počet hodin odpracovaných dobrovolníky vzrostl v roce 2016 meziročně o 2,2 % na 46,1 milionu. Hodnota dobrovolnické práce činila 6,4 mld. Kč, což meziročně představuje nárůst o 7,5 %. Dobrovolnická práce však není podle mezinárodních standardů zahrnuta v HDP,“upozorňuje Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Kromě terciárního vzdělávání a výzkumu a vývoje v oblasti vzdělávání, na které vynakládají své prostředky veřejné vysoké školy, připadá největší podíl vynaložených prostředků neziskovými institucemi na rekreační a sportovní služby (15,6 %), služby sociální péče (4,8 %), kulturní služby, ostatní vzdělávání a náboženství (vše po 4,5 %) nebo zdraví (4,1 %).

Financování netržních neziskových institucí se z největší části skládá z transferů a dotací z veřejných zdrojů (33,3 %) a příjmů za netržní produkci (23,7 %). Příspěvek dobrovolníků činí 10,9 %. Firemní dárcovství přispívá na provoz neziskových institucí 5 %, domácnostmi pak

7,9 %, z čehož je 6,1 % placeno jako členské příspěvky a zbytek poskytnuto jako dary. Ze zahraničí v roce 2016 neziskové instituce získaly 3,4 % svých zdrojů.

„Nejvíce dotací ze státního rozpočtu, konkrétně 34,2 %, bylo poskytnuto organizacím z oblasti sportu. Dále pak organizacím působícím v oblastech sociálních věcí a zaměstnanosti, kde se jednalo o 29,7 % dotací. Pro oblast zaměstnanosti byla v roce 2016 určena také většina dotací z EU pro neziskové instituce,“upozorňuje Jitka Fořtová z oddělení netržní ekonomiky odboru vládních a finančních účtů ČSÚ.

Prezentace z tiskové konference

Zdroj: Český statistický úřad, tisková zpráva "Hodnota dobrovolnické práce vzrostla"

]]>
dominicekcz@live.com () Co jsme zažili Wed, 07 Nov 2018 13:52:27 +0000
Pangea podpořila Halloween https://radka.kadan.cz/old/index.php/component/k2/item/3130-pangea-podporila-halloween https://radka.kadan.cz/old/index.php/component/k2/item/3130-pangea-podporila-halloween Pangea podpořila Halloween

S dalším miniprojektem v rámci projektu "Dobrovolnictví mladých - krok kupředu", který podpořila Nadace Pangea, přišla skupinka studentů středních škol v Kadani. Zapojili se do našich aktivit a připravili opravdu strašidelnou podívanou.

Ve středu 31.10.2018 jsme navštívili pacienty dětského oddělení v Nemocnici Kadaň. Děti se masek nebáli, ale málokdo našel odvahu podívat se zblízka. Maskování vypadalo opravdu jako skutečné a studenti se již těší na nedělní Stezku odvahy Katovou uličkou, kde dostanou větší prostor pro svou kreativitu a dávku strašení.

Fotogalerie z návštěvy dětského oddělení 

V neděli 4.11.2018 se uskutečnila již tradiční Stezka odvahy Katovou uličkou, která je určená široké veřejnosti. Každoročně sháníme strašidla, oslovujeme naše dobrovolníky a letos si velice vážíme pomoci skupiny mladých studentů, kteří se sami přihlásili, doplnili řady našich strašidel a jejich masky byly opravdu povedené.

Fotogalerie ze Stezky odvahy Katovou uličkou

]]>
dominicekcz@live.com () Co jsme zažili Wed, 31 Oct 2018 21:17:27 +0000