×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 77

Deprecated: Cannot use "parent" when current class scope has no parent in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/administrator/components/com_fields/helpers/fields.php on line 608

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 421

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 435

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 826

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 957

Warning: Creating default object from empty value in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/components/com_k2/views/itemlist/view.html.php on line 539

Monday, 15 September 2014 11:01

Kalendář aktivit Sociálního centra

Radka KadaňRadka KadaňRodiče s dětmi do 3 let

Děti 3-6 let

 
 
 
 
 
 
Wednesday, 03 September 2014 12:28

Aktuální newsletter - Radka Kadaň

                                                         Dobrý den,                               

připravili jsme pro Vás několik zajímavých a osobně vyzkoušených nabídek, prosím nepřehlédněte nabídku vzdělávacích kurzů pro dospělé. Pokud již začínáte přemýšlet o létě a letních dovolených, podívejte se na naši nabídku letní ITÁLIE.


Tým RADKA

 
 
 Informace z RADKA únor rok 2016

 


KALENDÁŘ AKCÍ


Připravujme CAFE LINGUA FRANCIE
(již tento pátek). 
CAFE LINGUA ISLAND, DĚTSKÝ KARNEVAL
a mnoho dalšího zajímavého.

 


PRO TĚHOTNÉ ŽENY A KOJENCE
Máme speciální nabídku:
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ
MASÁŽE KOJENCŮ
PODPŮRNÁ SKUPINA KOJENÍ

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Nabízíme placenou službu – hlídání dětí
FINANČNÍ GRAMOTNOST
KURZ ZPÍVÁNÍ
za pomoci pravé hemisféry - konečně zpívám!
KURZ KRESLENÍ
pravou hemisférou –
pastel a uhel!

AKTIVITY PRO CELÉ RODINY

Nabídka nejrůznějších kurzů a kroužků
pro děti i dospělé.
ZAČÍNÁ NOVÉ POLOLETÍ
Keramika, Děti na startu, Paletka, Jazykové kurzy pro dospělé, Jazykové kurzy pro děti…
u nás si vybere téměř každý.

 
PLAVECKÉ CENTRUM


Zahájení nových plaveckých kurzů v druhé
polovině února.

Kontakty na jednotlivá centra

 

 

Wednesday, 27 August 2014 08:41

Novinky emailem

Wednesday, 20 August 2014 20:55

Rosteme spolu

Projekt „Rosteme spolu“ (aktuální informace najdete zde)

registrační číslo 3650018

Projektem chceme poskytnout podporu dětem z cílové slupiny, aby byly dostatečně připravené na vstup do ZŠ, aby zvládly povinnou školní docházku a aby jejich rodiče měli dostatečné kompetence nezbytně potřebné k podpoře dětí ve vzdělávání a jejich zdravému vývoji.


Harmonogram projektu:
Zahájení:  1.8.2014
Doba trvání: 21 měsíců - do 30.4.2016

Kontaktní osoba:
Bc.Olga Šoltésová, koordinátorka projektu, tel:+420 734 454 480


Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je úspěch dětí z romské komunity v hlavním vzdělávacím proudu a změna rodinného prostředí tak, aby naplňování cíle nebránilo.
Cíle chceme dosáhnout vytvořením podmínek pro zdárný a všestranný rozvoj dětí, konkrétně předškolním klubíkem a školní přípravou, které chceme realizovat v Kadani a v lokalitě Prunéřov. Předškolní klubík pro děti od 3 let do 6 let, tak aby byly podchyceny ještě dříve než až předškolní třídou či přípravnou třídou ZŠ. Školní příprava pro děti od 6 do 15 let, tak aby s nimi bylo soustavně pracováno - aby zvládly povinnou školní docházku (uspěly v hlavním vzdělávacím proudu) a byly připraveni a motivovány na další vzdělávání.

Cílová skupina:
a) Cílová skupina – děti:
-V aktivitě Předškolní klubík jsou cílovou skupinou děti ve věku od 3 do 6 let. V projektu chceme oslovit 40 dětí, zapojit 20 dětí v této věkové skupině (5 Prunéřov; 15 Kadaň).
-V aktivitě školní příprava jsou cílovou skupinou děti ve věku od 6 do 15 let. V projektu chceme oslovit 70 dětí, zapojit 40 dětí v této věkové skupině (15 Prunéřov; 25 Kadaň).
b) Cílová skupina – dospělí:
Do projektu chceme zapojit i rodiče (či dospělé osoby, které mají děti svěřené do péče) sociálně vyloučených romských dětí. Předpokládáme oslovení cca 100 rodin (zapojení 50 rodičů) v Prunéřově i v Kadani

Hlavní aktivity:
1) Předškolní klubík = Aktivitami Předškolního klubíku chceme poskytnout 20 dětem a jejich rodičům z CS dostatečnou podporu pro úspěšný vstup dětí do MŠ / ZŠ.
Podpora spočívá zejména v rozvoji dovedností a schopností dětí (vč.nácviku sebeobsluhy a rozvoje řeči), ale také v práci s rodiči děti tak, aby změnili svůj postoj k předškolní výchově =  chtěli, aby se jejich děti vzdělávali v MŠ i ZŠ. Aktivitu budou zajišťovat 2 lektorky v klubíku (každá na 0,7 úvazku), dále pak s dětmi bude pracovat psycholog a logoped. Aktivity budou probíhat 5x v týdnu dopoledne; budou realizovány současně a provázaně - od Po do St v době od 9 do 12 hod budou skupinové aktivity; Čt a Pá bude určen pro individuální práci s rodinami. V projektu plánujeme 2x desetiměsíční cyklus (září 2014-červen 2015; červenec 2015-duben 2016); v každém cyklu se budeme věnovat 10 dětem a jejich rodinám
2) Školní příprava = Aktivitami Školní přípravy chceme poskytnout 40 dětem a jejich rodičům z CS dostatečnou podporu pro úspěšné zvládnutí povinné školní docházky na ZŠ. Podpora spočívá zejména v doučování dětí, ale také v práci s rodiči dětí tak, aby změnili svůj postoj ke školní docházce = chtěli, aby se jejich děti vzdělávaly na ZŠ a byli schopni jim po skončení aktivity sami poskytnout prostor a podporu při společné domácí školní přípravě. Aktivitu budou zajišťovat 2 lektorky ve školní přípravě (každá na 0,2 úvazku), dále pak s dětmi bude pracovat celkem 10 dobrovolníků. Aktivity budou probíhat 5x v týdnu odpoledne; dle aktuální domluvy s dětmi a rodiči. V projektu plánujeme 2x desetiměsíční cyklus (září 2014-červen 2015; červenec 2015-duben 2016); v každém cyklu se budeme věnovat 20 dětem a jejich rodinám. Letní prázdniny budou určeny pro děti, které budou skládat reparáty.

Pokud rodina bude spolupracovat s více subjekty najednou - budou probíhat pravidelná setkání se zástupci těchto subjektů (1x za 1-2 měsíce), kde bude diskutován společný postup při řešení situace rodiny. Také dojde k rozdělení kompetencí, aby nedocházelo k duplicitnímu poskytování některé služby nebo naopak nebylo na nějakou oblast problémů zapomenuto...

Z každého jednání bude veden záznam s podpisovou listinou, záznam bude ve složce dané rodiny.

Výstupy projektu:
1) Předškolní klubík: 12 z 20 dětíse zlepší ve svých dovednostech alespoň o 1 stupeň.
2) Školní příprava: 25 ze 40 dětíse díky školní přípravě zlepší v 1 předmětu o 1 stupeň; v 15ti rodináchse zlepší podmínky a postoj rodičů ke školní přípravě.

Spolupráce se subjekty:
-
budou osloveny Mateřské školy; Základní školy v Kadani, Pedagogicko-psychologická poradna Kadaň; Dům dětí a mládeže Šuplík; neziskové organizace v Kadani
- na základěDohody o spolupráci se zapojí celkem45 osob v rámci pravidelných setkání

Spolupracující organizace:
- Mateřská škola Olgy Havlové Kadaň, ul. Kpt. Jaroše 581, p.o.
- Základní škola, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov
- Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň
- Základní škola a mateřská škola při nemocnici
- Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, pobočka Kadaň
- Základní škola Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov
- Mateřská škola, ul. Klášterecká 1557, 432 01  Kadaň
- Základní škola, ul. Na Podlesí 1480, okr. Chomutov
- Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okr. Chomutov
- Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okr. Chomutov

 

Tento projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz
www.eeagrants.cz

Dne 27. února se v rámci projektu „Šance pro všechny“ uskutečnil první pracovní workshop, jehož smyslem bylo nejen představení samotného projektu, ale také 20ti účastníků, kteří již absolvovali povinný vzdělávací blok projektu a jsou připraveni vstoupit na trh práce. Tito účastníci byli na workshopu přítomni a zástupcům z řad zaměstnavatelů se prezentovali prostřednictvím osobních videomedailonků. Zaměstnavatelé, kteří přijali pozvání

Wednesday, 12 February 2014 16:39

Lada Grozdanová

Poradkyně STOB, lektorka keramiky

Telefon: 604 632 268

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.stob.cz/cs/home

Obor: farmaceutická asistentka

Zájmy: rodina, zvířata, tvoření

 

 

Thursday, 30 January 2014 20:45

Grundtvig

Název projektu: Dobrovolnictví - způsob aktivit v seniorském věku
Registrační číslo projektu: 13-SVP-GRU-005
Termín realizace: 10/2013 - 7/2015

 

Projekt je grantově podpořen v rámci Programu celoživotního učení.

 

                        Organizátor: Platforma dobrovolnických center
                                           a organizací
                       
Kontaktní osoba: Soňa Tatić
                       
Kontaktní adresa: Nám. SNP 25, Bratislava
                       
Tel: +421 904 368 693

                            

      Partner: Rodiče a děti Kadaně, o.s.
     
Kontaktní osoba: Stanislava Hamáková, DiS.
      Kontaktní adresa: Kpt. Jaroše 630, Kadaň
      Tel: +420 734 468 449

 

Stále více lidí starších 50ti let doslova čeká před úřady práce na předčasné důchody. Přestože tito lidé namejí závazky, mají zkušenosti a bývají ke svým zaměstnavatelům loajální, často jsou mezi prvními, kteří jsou z řad zaměstnanců propouštěni z různích důvodů. V rámci projektu "Dobrovolnictví - způsob aktivit v seniorském věku" chceme právě těnto lidem ukázat cestu novým směrem. Díky dobrovolnické výměně, kterou dobrovolníci z České republiky stráví u našich sousedů na Slovensku, mohou účastníci projektu získat cenné pracovní zkušenosti, které po návratu domů mohou nabídnout potencionálním zaměstnavatelům ze sociální, zdravotní a jinak příbuzné oblasti. Jako potvrzení o účasti slouží certifikát a hodnocení dobrovolníka od organizace, kde dobrovolnou činnost vykonával.

Výměnný 4týdenní pobyt šesti českých a šesti slovenských dobrovolníků proběhne ve dvou etapách. Nejprve vycestují čeští dobrovolníci na Slovensko, poté nás na oplátku navštíví dobrovolníci ze Slovenska. Dobrovolníci svou činnost budou vykonávat v předem určených organizacích, které působí v sociální, zdravotní či jinak příbuzné oblasti.

Harmonogram projektu:
1/2014 - první setkání realizačního týmu v Bratislavě
2-4/2014 - nábor dobrovolníků v ČR
5/2014 - přípravný seminář pro dobrovolníky z ČR
26.5. - 23.6.2014 - výměnný pobyt českých dobrovolníků na Slovensku
6-8/2014 - nábor dobrovolníků na Slovensku
6/2014 - druhé setkání realizačního týmu v Kadani
9/2014 - přípravný seminář pro dobrovolníky ze Slovenska
22.9. - 20.10.2014 - výměnný pobyt slovenských dobrovolníků v Čechách

Další informace o průběhu projektu budou průběžně zveřejňovány v sekci Co jsme zažili:
- První setkání realizačního týmu v Bratislavě
- První veřejná prezentace projektu
- Prezentace projektu na U3V
- Výměnný pobyt českých dobrovolnic na Slovensku
- Zahájení výměnného pobytu slovenských dobrovolnic v Čechách
- Setkání v polovině pobytu
- Společný výlet do Karlových Varů
- Tisková konferenkce k projektu
- Teambuilding a rozloučení s dobrovolnicemi

Aktuální informace z pobytu českých dobrovolnic na Slovensku najdete na BLOGU, který vedou samy dobrovolnice...

 

V roce 2014 vstoupil v platnost nový zákon, díky kterému se všechny sdružení transformují na nové, tranparentnější formy existence veřejně prospěšných organizací. My prozatím volíme formu zapsaného spolku (proces probíhá až 3 roky) a proto z naší propagace a dokumentace mizí označení "občanské sdružení" a zkratka o.s. O dalším vývoji vás budeme informovat.

Saturday, 02 February 2019 00:00

Výtvarná činnost - VEVERKY

Výtvarné tvoření - VEVERKY

Dopoledne při kterém vyrábíme, malujeme, tvoříme, lepíme ..... Používáme různé výtvarné techniky. Při Veverkách si děti rozvíjí jemnou motoriku, učí se rozlišovat barvy, rozvíjí svou fantazii aj.

Každé z dětí si vždy odnese svůj výrobek domů. Téma výrobku se snažíme přizpůsobit ročnímu období nebo nadcházejícímu svátku. Děti do tvorby nikdy nenutíme a pokud nastane situace,  že se dítě nechce zapojit do aktivity, může se s rodičem přesunout do herny.

 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/components/com_k2/templates/default/user.php on line 260
Page 9 of 24