×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 77

Deprecated: Cannot use "parent" when current class scope has no parent in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/administrator/components/com_fields/helpers/fields.php on line 608

Warning: Creating default object from empty value in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/components/com_k2/views/itemlist/view.html.php on line 539

Thursday, 07 November 2013 12:32

Bicanová Anna

Dobrovolnice pro volný čas

Znamení: kozoroh

Obor: Gymnázium - zaměstnání jako asistentka

Zájmy: moje děti, když zbyde čas tak šití, pletení, háčkování, malování, šperkařství, origamy, grafologie a tvoření všeho druhu

Proč jsem dobrovolníkem: Protože když můžu, ráda pomůžu.

 

 

 

 

 

 

 

Monday, 21 October 2013 20:25

Michaela Hirtová

Dobrovolnice v nemocnici

Znamení: beran

Obor studia: 4. ročník pozemního stavitelství, SPŠS a OA Kadaň

Zájmy: zvířata, příroda, focení

Proč jsem dobrovolníkem: z vlastní zkušenosti

Spolupráce ukončena 11/2014.

Wednesday, 11 September 2013 20:36

Průběh projektu Školní klub

Dne 12. září 2013 proběhla první plánovaná akce v rámci Školního klubu – tvoření z krepového papíru, podrobnější informace o aktivitě naleznete zde.

Po týdnu, 19. září 2013 se konalo druhé setkání Školního klubu na kterém probíhala práce s keramickou hlínou. Podrobnější informace i ukázky výrobků naleznete zde

24. září 2013 jsme se společně s dětmi a rodiči Mateřského centra vydali hledat poklad skřítka Kadaníčka. Více informací a fotografie ze skvěle prožitého odpoledne naleznete zde

Aktuální leták k nahlédnutí zde

 

 

 

 

 

Tuesday, 10 September 2013 21:42

Marek Kratochvíl

Lektor PC a volnočasových aktivit
Vzdělání: ISŠE Chomutov - elektromechanic
Zájmy: sport ( kolo,fitness ), PC hry,horska turistika, příroda
Znamení: Lev

Monday, 09 September 2013 19:38

Projekt ŠKOLNÍ KLUB

V roce 2014 na tento projekt navazují obdobné aktivity pro školní děti díky dotaci Ústeckého kraje (30.000,- Kč) pod názvem Rok plný úsměvů.

Harmonogram obsahuje:

Aktivita bude probíhat 4x do měsíce, vždy 1x v týdnu od 15:00 do 17:00h v Kadani (ve čtvrtek) a v Prunéřově (v pátek).

  • 2x do měsíce bude výtvarná dílna - malování, výroba, keramika, apod.

  • 1x za 3 měsíce bude společná akce - např. návštěva lesoparku, lanového centra, aquaparku, apod.

 

Průběh projektu naleznete zde.

Smyslem a cílemcelého projektu je vytvoření podmínek pro všestranný rozvoj dětí v rámci Školního klubu, ve kterém děti z Kadaně a okolí dostanou prostor pro rozvoj svých schopností a dovedností.


2013 - Název poskytovatele dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Název programuMimořádné dotace - Podpora práce s dětmi a mládeží ohrožených sociálním vyloučením
Název projektu: Užijme si volný čas („Školní klub“)
Evidenční číslo projektu:  0063/10/2013

Projekt je podpořen dotací ve výši 110.000,- Kč, která bude sloužit k realizaci služeb, podpoře dobrovolníků a dovybavení prostor.

Harmonogram projektu:
Zahájení:  1. 6. 2013                             Doba trvání: 7 měsíců - do 31. 12. 2013
Kontaktní osoba: Bc. Olga Šoltésová, realizátor projektu, tel:+420 734 454 480

Dětem a mládeži nejen ze sociálně slabých rodin či z vyloučených lokalit byly nabízeny každý týden volnočasové aktivity Školního klubu – v podobě skupinových akcí i individuálních setkání.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je navázat a udržovat vztah s dětmi a mládeží, budovat vzájemnou důvěru, zvyšovat jejich schopnosti i dovednosti a předcházet u nich chování, které by mohlo vést ke vzniku patologie.

Specifické cíle:

1.Sdružit děti a mládež z lokality Prunéřov s dětmi v Kadani a tím přispět k jejich začleňování do běžného života
2.Vyplnění volného času dětí
3.Rozvíjení schopnosti komunikace a empatie mezi dětmi navzájem
4.Rozšíření týmu o nové dobrovolníky

Cílovou skupinou projektu jsou:

A)    Děti ve věku 6 – 15 let z lokality Kadaň, Prunéřov(celkem bude zapojeno 12 dětí)
B)    Dobrovolníci (celkem bude zapojeno 5 nových dobrovolníků)

Klíčové aktivity projektu:

1.Společné aktivity pro děti a mládež: chceme oslovit celkem 30 dětí ohroženýc

h sociálně patologickými jevy a věříme, že se pravidelně bude aktivit projektu zúčastňovat 12 dětí; do aktivit se mohou zapojit i rodiče dětí

-volnočasovými aktivitami bude u dětí nenásilnou formou budován pocit sounáležitosti, tolerance, smysl pro spolupráci; dětem budou prostřednictvím pracovníků předkládány žádoucí pozitivní vzory
-skupinové aktivity budou probíhat 4x do měsíce, vždy 1x v týdnu v úterý nebo ve čtvrtek od 15:00 do 17:00 (dle aktuálního rozvrhu); maximální kapacita je 20 dětí
-individuální aktivity budou probíhat dle domluvy mezi dítětem a dobrovolníkem

2.Nábor a výcvik dobrovolníků– jednou z metod práce s cílovou skupinou je zapojení dětí do programu Pět P. Zde s dětmi pracují i dobrovolníci – a proto bychom chtěli rozšířit jejich počet v programu 5P a dále pak i v programu pro školní přípravu. V projektu plánujeme oslovení a nábor nejméně 5ti dobrovolníků, kteří se budou účastnit společných aktivit či se samostatně věnovat 1 dítěti.

Thursday, 08 August 2013 19:58

Nábor do nových plaveckých kurzů

XXX

Wednesday, 22 May 2013 21:07

Projekt ROK PLNÝ ZÁBAVY

Projekt na podporu aktivního trávení volného času detí. Podporuje dlouhodobou činnost především mateřského a plaveckého centra, i s podporou dobrovolníků.
Je podpořen z Ústeckého kraje ve výši 30 tisíc Kč v rámci programu Volný čas. Slouží k zajištění tvořivého materiálu a potřeb, dopravy.

Thursday, 16 May 2013 19:21

Průběh projektu Předškolní klub

V období březen až prosinec 2013 se díky podpoře MŠMT realizuje Předškolní klub Prunéřov určený pro děti ze sociálně vyloučených lokalit ve věku 3-6 let, které nenavštěvují předškolní zařízení. Aktivity Klubu jsou zaměřeny na práci s dětmi i rodiči.

Pro rodiče s dětmi se v pravidelných intervalech pořádají Poradny - sezení se speciální pedagožkou a logopedkou.

Pro děti jsme připravili oslavu Dne dětí, kterou si užil každý zúčastněný, ať malý či velký.

V průběhu projektu jsme se rozloučili s některými dětmi, které ve školním roce 2013/2014 nastoupili do mateřských nebo základních škol. Klubík ale prázdný nezůstal a my jsme začali pracovat s novými dětmi.

A na závěr roku, v čase adventním jsme připravili několik tématicky zaměřených výtvarných dílen a nechybělo ani pečení vánočního cukroví.

Wednesday, 01 May 2013 09:17

Martin Kořán

Dobrovolník pro Inkluzi
Spolupracuje od roku 2012

Znamení: váhy

Obor: sociální práce

Zájmy:

Proč jsem dobrovolníkem: 

Spolupráce ukončena v roce 2014.

 

 

 

 

 

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/components/com_k2/templates/default/user.php on line 260
Page 10 of 24