×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 77

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 421

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 435

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 826

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 957

Warning: Creating default object from empty value in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/components/com_k2/views/itemlist/view.html.php on line 539

Monday, 18 February 2019 12:20

Renáta Stašková

Vedoucí International coopertaion

Telefon: 776 534 136

Vzdělání: Pedagogická fakulta

Znamení: Panna

Zájmy: čínská medicína, pečení, pobyt v přírodě, sport - jóga, plavání, procházky

 

 

Název projektu: Základy pro lepší budoucnost
Doba realizace projektu: 1.1.2019 - 31.12.2019

Anotace projektu:
Od roku 2009 pomáháme rodinám s dětmi se školní přípravou / doučováním. Zaměřujeme se na podporu a vývoj ve vzdělání, výchovy a úspěchu na základních školách, aby děti, které se nachází v rodinách se složitou ekonomickou a sociální situací měly možnost lepší budoucnosti. Projekt je určen dětem z 1. stupně ZŠ s horším prospěchem, špatnou docházkou do školy, speciálními potřebami nebo pro ty, co žijí v rodinách sociálně či ekeonomicky znevýhodněných, kde motivace ke vzdělání není prioritou výchovy. Hlavní pro dosažení cíle je vytvoření podmínek pro zdárný a všestranný rozvoj dětí z cílové skupiny.

Aktivity projektu:
1.) Doučování - pravidelná aktivita pro děti 1. stupně ZŠ, která probíhá terénní nebo ambulantní formou.
2.) Schůzky s pedagogy ZŠ - pravidelné schůzky s pedagogy doučovaných dětí, konzultace k probírané látce a školnímu prospěchu.

Kontaktní informace:
Jaroslava Volhejnová, tel: +420 734 453 684; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Článek o slavnostní předávání šeků zde.

 

Tento projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert.

Thursday, 03 January 2019 18:49

První ceremonie DofE

V krásném adventním odpoledni jsme se zúčastnili s naším prvním účastníkem programu DofE naší první ceremonie předávání ocenění, zde konkrétně stříbrného.
V nádherném Brožíkově sále staroměstské radnice v Praze byla připravena velmi důstojná akce pro všechny mladé účastníky, moderována

Thursday, 03 January 2019 18:46

DofE Kadaň

První účastníci v roce 2017-2018 pro vás napsali pár svých postřehů

Náš první účastník na ceremonii.

Sunday, 30 December 2018 14:13

Opravdová inkluze

Plných 6 školících dní na téma inkluze jsem s dalšími 30 účastníky z 10 zemí Evropy prožila na konci listopadu v klasickém staroanglickém městě (jak místní zkracují) W´uster. Sdíleli jsme praktické problémy různě vyloučených lidí z rovných příležitostí, zde především mladých v rámci zapojení do programů Evropských sborů solidarity. Našli jsme zajímavé rozdíly v různých zemích a hledali společné řešení. 

Tuesday, 04 December 2018 17:07

Školní klub RADKA

 

 


Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt probíhá od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020, kapacita klubu je 20 dětí (+ sdílená místa).
ŠKOLNÍ KLUB je určen pro děti 1. - 5. třída z Kadaně i okolí.
PROVOZNÍ DOBA: pondělí - pátek 12 - 19 hodin, denně ve dnech školního vyučování + táborový program v době školního volna a prázdnin.
ZAJIŠTĚNÍ DOPROVODŮ na další zámové aktivity ve městě, 3x týdně zdarma, následně za 50,- Kč.

Cílem projektu je zvýšit v regionu zaměstnanost rodičů s malými dětmi, především žen, prostřednictvím komplexního zařízení péče o jejich děti v mimoškolní době a pomoci tak rodinám sladit pracovní a rodinné povinnosti. Dalším cílem je zvýšit rovnost žen v pracovní oblasti, pomoc při zlepšení jejich postavení na trhu práce a postupně tak přispět i k případnému snížení jejich diskriminace v rámci finančního hodnocení či možnosti kariérního postupu.

POTŘEBUJETE ZAJISTIT DOPROVOD?- zájemci vyplňte prosím dotazník.

KONTAKT: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aktuální informace o průběhu projektu - ZDE

ZÁJEMCI o službu musí doložit potvrzení o zaměstnání či studiu či aktivní evidenci na ÚP a vyplnit přihlášku, dále budou vyzváni k osobnímu jednání - podpisu dohody o poskytování služby.

Důležité dokumenty: (pouze potvrzení od zaměstnavatele potřebujeme přinést vyplněné od obou rodičů, pokud žijí ve společné domácnosti!)

přihláška do školního klubu
potvrzení o pracovněprávním vztahu (povinný dokument pro zaměstnané, pracující na DPP nebo DPČ)
potvrzení o studiu či účasti na rekvalifikaci (povinný dokument pro studující či osoby získávající kvalifikaci v rekvalifikačním kurzu)
potvrzení o vedení v evidenci na úřadu práce (povinný dokument pro osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání)
vzor potvrzení pro OSVČ

smlouva školní klub
monitorovací list

KONTAKTY:
Ing. Ivana Mertová - koordintároka, 730 894 154, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Štěpánka Benešová - vychovatelka ŠK, 734 144 189, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tuesday, 02 October 2018 18:28

Ocenění žen regionu

V úterý 2. 10. 2018 jsem se zúčastnila ocenění žen regionu Ústeckého kraje a děkuji pořadatelům i ostatním kandidátkám za pěkný zážitek a silné příběhy.
Především pak děkuji všem lidem, kteří mou nominaci a umístění podpořili a vnímám to jako ocenění práce celého týmu naší RADKY .

Monday, 01 October 2018 13:53

Vyjádření k SOFIRA s.r.o.

V reakci na nařčení mé osoby, které běhá po síti a které pochází od kandidátů ODS:

Vážení spoluobčané, mrzí mě, že vás zatěžuji delším čtením v této předvolební době, kdy už asi máte všech propagací dost, ale pokud vám není občanská společnost lhostejná, tak prosím o přečtení.

Tehdejší RADKA o. s. (jejíž jsem jedním ze tří statutárních zástupců) založila sociální firmu SOFIRA s.r.o. v roce 2009 a byla jejím společníkem do 11. 3. 2013. Já osobně jsem byla jmenována jednatelkou firmy.

Provozovali jsme restauraci Slunce, s dětskou sekcí a rozvozem obědů 15 měsíců částečně z dotačních zdrojů a dalších 19 měsíců byla samofinancovatelná. Poskytla práci cca 6 lidem s určitým znevýhodněním a celkem zaměstnávala desítku osob.

Po temné době krachujících restaurací v objektu radnice a asi dvouletém období ZAVŘENO, jsme měli nápad a energii udělat dobrý počin. Byla to svého druhu první a jediná sociální firma ve městě, do které se jezdili inspirovat další sociální podnikatelé a byla oceněna i různými cenami. Bohužel v místě nikdy žádnou oficiální podporu (ani morální) neměla (tak jako třeba jiné, v blízkém okolí např. kavárna v městské knihovně Louny, které si zdejší Město váží a pravidelně jí i finančně podporuje, protože sociální firma není o zisku, ale o jiných hodnotách, což na naší radnici bohužel zřejmě nikdo dodnes nechápe). Přesto měla restaurace své spokojené zákazníky a i pro realizační tým byla přínosnou životní zkušeností.

Důvody uzavření:

Od podzimu 2012 se situace v hostinské oblasti zhoršovala obecně a přidaly se také personální změny ve firmě SOFIRA (přetažení provozního vedoucího a hlavního kuchaře do konkurenční komerční firmy – U Karla, provozované místní stavební firmou, z dotací EU) a začala se projevovat ztrátovost firmy.

Obratem jsme jednali s Městem i pronajímatelem (JAMPL PSV s.r.o.) o úpravě provozních nákladů (energie a nájem činili v té době přes 50%), které jsme po celou dobu řešili, a snižovali sami ze svých finančních zdrojů. Bohužel k významné dohodě nedošlo a i přes dvouměsíční maximální nasazení se nám nepodařilo situaci zlepšit.

Konkrétně jsme žádali Město Kadaň – pana starostu Jiřího Kulhánka o alespoň malé snížení nájmu (prostřednictvím pronájemce, který si zde již cca 5 let „odbydloval“ stavební investici) z tehdejších 45 tisíc Kč měsíčně!  Nešlo to L.
Za pár měsíců byla restaurace celkem dlouhou dobu opakovaně nabízena městem k pronájmu a po roce ji získal nájemce za 5 tisíc Kč měsíčně!!!

V období, kdy by pokračování provozu nadále zhoršovalo celkovou ekonomickou situaci společnosti, byla restaurace uzavřena a tato skutečnost byla neprodleně oznámena všem zainteresovaným subjektům i veřejnosti.

Tehdejší zástupce pronajímatele vyvíjel na společnost a její statutární orgány nátlak a jeho manipulativní jednání nás dovedlo ke spolupráci s právní kanceláří, ve snaze zajištění legálnosti a transparentnosti našeho řešení.

Jako nejefektivnější (vzhledem k časové i odborné náročnosti následné likvidace) se nabízel prodej obchodního podílu společnosti SOFIRA Kadaň s.r.o. novému zájemci, který o účast ve jmenované společnosti projevil zájem a přislíbil její likvidaci zrealizovat a případné pohledávky řešit na základě svých zkušeností.
Jeho další jednání nám nepřísluší hodnotit, nicméně jsme nespáchali žádný trestný čin, což dokázalo i vyšetřování policie ČR, které vyvolal pronajímatel.

Pronajímatel naopak zneužil zadržovací právo k movitým věcem, které byly v pronajatých prostorech společnosti umístěny. Například šlo o bar a další vybavení v hodnotě cca 300 tisíc Kč, které mělo sloužit k pokrytí případných pohledávek nebo zařízení kuchyně v hodnotě cca 750 tisíc Kč, které si firma JAMPL PSV s.r.o. nechala podle našich informací vlastně 3x zaplatit (poprvé při dohodě s Městem o investici do budovy, podruhé od SOFIRA s.r.o., když tvrdila, že ho musíme odkoupit a potřetí když „zmizelo“ a nikdo nepátral kam L).

Město Kadaň dostalo naše podrobné vyjádření, situace byla projednána i v Radě a na Zastupitelstvu v roce 2013 a nečekala bych tedy, že jí kandidát „vládnoucí“ ODS takto manipulativně zneužije 5 let po té v předvolební kampani.

Celou situaci RADKA z.s. samozřejmě vnímala jako „nevydařený“ projekt, podrobně jsme jí zanalyzovali a byla pro nás cenným poučením pro další ekonomické působení našeho spolku a vybírání strategických místních partnerů.

V té době to byl za 7 let působení spolku 1 z 9 projektů v celkové výši 35 mil Kč pro region.
V současnosti jsme již za 15 let existence zrealizovali celkem 18 „úspěšných“ obdobně velkých projektů v celkovém objemu 75 mil Kč.

Včetně všech i těch menších je to pak na 220 projektů v hodnotě 120 mil Kč pro místní občany. 

Náš tým má již několik let přes 30 zaměstnanců a přes 70 dobrovolníků, přes 1 tisíc klientů s roční návštěvností cca 16 tisíc lidí a roční obrat 10 mil Kč, které si získáváme a vyděláváme sami.
Veškeré naše dotace od Města Kadaň jsou v hodnotě cca 150 tisíc Kč ročně a Město nám poskytuje symbolický nájem v provozovně na Kpt. Jaroše 630 (provozní náklady – energie, revize, opravy atd. si hradíme samy – ve výši cca 500 tisíc Kč ročně).
Nestěžujeme si – dle citace jednoho z radních - „jsme holky šikovný a vždycky to nějak zvládneme“.
Zvládáme a jsme šťastné, že děláme práci, která má smysl a nejsme na nikom závislé a jsme svobodné.
A doufáme, že to tak bude i nadále a že zde téměř 30 let po sametové revoluci vládne demokracie a totalitou či divokým kapitalismem 90. let zkažená morálka je na ústupu?!

Věříme, že pro město a jeho občany vykonáváme práci - v oblastech: péče o rodinu, sociální služby, dobrovolnictví a práce s mladými, vzdělávání i mezinárodní spolupráce, která je dobře vidět!?

A ještě něco osobního na závěr:

Proč jsem do soCiálního podnikání šla? - samozřejmě - nemusela jsem,
ale chtěla jsem udělat něco dobrého pro lidi, město, společnost
.

Naučila jsem se mnoho - hlavně o lidech, městu a společnosti a na dlouhou dobu jsem si řekla, že už nikdy žádný sociální podnik -  minimálně ne ve spolupráci s místní radnicí.

Přešel nějaký čas, dozrála jsem a přišla doba, kdybych opět chtěla udělat něco dobrého pro lidi, město, společnost. Proto kandidují do místního zastupitelstva.

Kandiduji pod vlajkou České pirátské strany, protože je to za dobu mé politické angažovanosti jediná strana (na rozdíl od „klasických“ a té „firemní“), která ctí zásadní hodnoty svobody, demokracie, posílené transparentností a otevřeností, jež znemožňují její selhání (tak jako u mnoha předchozích).

Chci se podílet na rozvoji mého rodného města a dokázat všem, že se i politika dá dělat čestně (tak jak už to dokázali jiní př. v Mariánských Lázních, Praze 7) a na rozdíl od toho co tu místní prorostlá koalice provádí: http://www.nfpk.cz/_userfiles/soubory/tiskovky/fondy_eu_podrobne_komplet.pdf

Nehraju si na hrdinku a vím, že to bude dlouhá cesta, ale hodně jsem toho už dokázala a nejsem sama a mám velkou výhodu - čistý štít! 

A nakonec upřesnění: já nekandiduji na starostu ani místostarostu, jsem na svém místě v RADCE spokojená, ale chci se podílet na samosprávě v aktivním zastupitelstvu z (doufám) čestných voleb s větší účastí voličů než minulých 30 % L. Děkuji vám, že volíte!  

Tuesday, 04 September 2018 12:17

Deny Dlouhých

International cooperation coordinator

Telefon: 739 677 608

Vzdělání: Střední s maturitou

Znamení: Poslední kozoroh, nebo první vodnář

Zájmy: cestování, knihy, Marvel

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/components/com_k2/templates/default/user.php on line 260
Page 1 of 24