×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 77

Deprecated: Cannot use "parent" when current class scope has no parent in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/administrator/components/com_fields/helpers/fields.php on line 608

Warning: Creating default object from empty value in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/components/com_k2/views/itemlist/view.html.php on line 539

Sunday, 08 February 2015 18:20

Lyžák Yetti 2. den

Dnes v neděli jsme poprvé lyžovali a všechny děti nás překvapily, jak jsou šikovné. Přes noc napadl čerstvý prašan a přes den nám svítilo sluníčko,
takže jsme si to na svahu pěkně užili dopoledne i odpoledne. Po obědech a večeřích se jen zaprášilo a po večerních hrách jsme si udělali kino a skoukli pohádku Tři bratři.

Zdravíme rodiče z Nových Hamrů. Cesta i ubytování proběhlo v pohodě. Před večeří jsme se byli podívat na sjezdovku, kde budeme už zítra lyžovat. Moc se těšíme. K večeři jsme měli ovocný knedlíky a všichni si pochutnali (nezbyly žádné zbytky).
Právě hrajeme seznamovací hry, za chvíli se rozdělíme do oddílů a budeme plnit první úkol celotáborové hry.
Zítra se můžete těšit na další zprávy ;)

V úterý 10. 2. 2015 proběhla v prostorách organizace RADKA o.s.  informační a výběrová schůzka projektu ÚP ČR „Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje“, na kterou se dostavilo celkem 20 zájemců, které doporučil Úřad práce a z nichž bylo 15 vybráno do dalšího průběhu projektu. Tohoto projektu se v lokalitě Kadaň zúčastnilo již 42 účastníků, z nichž jich bylo 18 úspěšně zaměstnáno

Tuesday, 25 November 2014 10:28

Lola Motruničova

Lektorka RJ

Rodilá mluvčí

 

Znamení: Lev

Vzdělání: Strojní inženýr

Zájmy: Běžky

 

 

Tuesday, 11 November 2014 20:51

Základní škola Island

Základní škola Austurbæjarskóli - odkaz na webové stránky ZŠ

Adresa: Reykjavík, Barónsstígur 32

Škola byla založena v roce 1930, zrekonstruovaná v roce 2000 kvůli zvýšení plochy – nyní 6717 m2. V současné době má škola kolem 500 studentů ve věku od 6 do 15 roky v 21 třídách (na Islandu je povinných deset tříd školní docházky).

Austurbæjarskóli je multikulturní škola, kde je 20% studentů cizího původu, 30 různých národností. Škola si zakládá na dodržování rovnoprávnosti - každý by měl mít rovný přístup ke vzdělání bez ohledu na pohlaví, původ, třídu, stav a vyznání.
Austurbæjarskóli znamená začlenění, a to zde znamená, že učení je přizpůsobeno potřebám všech studentů.
Škola klade důraz na různorodost lidí a odráží se to ve všech třídách. Děti jsou jiné rasy, pocházejí z různých rodin, mají různé názory, různé zájmy a různé talenty.
Cílem multikulturní výuky je, aby se studenti učili respektovat rozmanitost a využívali jí v pozitivním smyslu.
K dosažení těchto cílů škola rozvíjí výukové metody, které se zaměřují na spolupráci studentů. Každý student má své vlastní silné stránky, takže každý je respektován za vlastních podmínek a využívá se tak talent všech ze skupiny. Učitelé by měli tyto rozlišnosti využívat a nastavit různé metody výuky s cílem, aby studenti byli ve třídě aktivní a rozvíjeli svůj talent.

Zajímavosti: Děti cizího původu z blízkých ročníků (př. 5.-7. třída) chodí na hodiny islandštiny (zahrnující i prvky zeměpisu a dějepisu) společně, 4x – 6x týdně.  Známkování je ve škole procentuálním způsobem, tzn. že 10 je nejlepší (pochopení 100% látky), ale děti se dozvídají "pouze" slovní hodnocení a nedochází tak k "segregaci". Rodiče v elektronickém systému vidí známky svého dítěte ve vztahu k průměru třídy.
Zkoušení je pouze písemné - děti nejsou vystavovány zbytečnému stresu  před tabulí. Prezentovat se učí ve skupinách a důraz je kladen na spolupráci a pomoci silnějších slabším. Na Islandu neexistuje opakování ročníku, každé dítě i s „1“ postupuje dál.
Výzkumy prokázaly, že snížené sebevědomí dítěte má větší následky v budoucnu než třída dětí s rozdílným stupněm znalostí. Mluvíme o ZŠ, kterou všichni absolvují od 1. do 10. třídy. Rozlišení znalostí dětí probíhá až na středním stupni vzdělávání - nadané a chytré děti nemají problém se naplno rozvíjet až v tomto věku.

Škola má mnoho preventivních programů:

Boj proti šikaně Olweusar  - www.olweus.is
Škola zavedla Olweus jako vzdělávací systém v letech 2002-2004. Škola je aktivním účastníkem programu a používá metodiku Olweusar v prevenci a řešení případů šikany.
Program je založený na mnoha letech rozsáhlého výzkumu ve Švédsku a Norsku. Za ním stojí skupina odborníků pod vedením Dana Olweuse - psychologa a profesora na univerzitě v Bergenu. Program byl testován na několika školách, včetně Spojených států, kde byl vybrán jako jeden z deseti nejlepších ze 400 podobných programů.   

Olweus v Austurbæjarskóli
Akční plán je v podstatě systém, který byl realizován ve škole v období od listopadu 2002 do května 2004. Přijetí plánu znamenalo rekvalifikace a aktivní účast všech zaměstnanců školy. Dva průzkumy byly prezentovány studentům ve čtvrté až desáté třídě k identifikaci šikany ve škole. Po roce se snížilo obtěžování (šikana) o třetinu z více než 9,9% na 6,6%.  Od té doby jsou předkládány průzkumy ročně. V roce 2012 bylo obětí šikany 4,5% a v roce 2013 již jen 2,1% studentů 4. až 10. třídy.
 
Program je především o konstatním tématickém vzdělávání. Všichni zaměstnanci školy obdrží informace o tom, co je to šikana, jak vzniká a jak reagovat při setkání s ní.
Pilíře systému jsou pravidla třídy a otevřená diskuse.

Výsledkem desetileté práce je školní prostředí, které se vyznačuje:
-  vřelá a otevřená atmosféra
-  aktivní účast studentů při setkání se šikanou
-  zapojení dospělých při dozoru na školních prostorách
-  pevné meze nepřijatelného chování
-  jasné sankce za porušení pravidel

Multikulturní výchova - CLIM
V sedmdesátých letech se prosazovala vzdělávací politika zdůrazňující migrující kulturu – tzn. odložit vše co patří k původu přistěhovalců. Tato se ukázala jako špatná a začala se podporovat multikultura.

Multikulturní výchova se stále vyvíjí. Je zaměřena na respektu rozmanitosti lidí. Děti jsou jiné národnosti, pocházejí z různých rodin, mají různé postoje a zkušenosti, zájmy a talenty.
Multikulturní výchova se předává dále prostřednictvím všech oblastí výuky v každém věku. Snaží se učit děti vypořádat se s rozmanitostí v prostředí, respektovat ji a uvědomit si její funkčnost.

Multikulturní výchova předpokládá šest hlavních zásad:  
Studenti:
• Naučte se vypořádat se s rozmanitostí
• Naučte se empatii a spolupráci
• Buďte solidární
• Naučte se uznávat a respektovat jiné kultury
• Rozpoznat vznikající fanatismus nacionalismus
• Pochopit nebezpečí fanatismu a předsudků a rasismu
Prostřednictvím výuky, která se zaměřuje na spolupráci a komunikaci, se děti učí, že takto lze dosáhnout více a výsledky budou lepší, než když pracují v samostatně. Důležité je hledat to co děti a třídu spojuje a nezdůrazňovat rozdíly, aneb „nikdo neumí všechno, ale každý umí něco“

Učitelé:
• respekt jiných kultur
• opatrnost proti rasismu
• pozor na stereotypy
• nepovyšovat vlastní kulturu na úkor jiných
• zdůrazňovat význam tolerance a soucitu
• důraz na spolupráci a komunikaci studentů

Výsledky multikulturní výuky s kooperativním učením jako metodou výuky:
• Lepší výkon v předmětu
• Studenti se učí vypořádat se s rozmanitostí v prostředí obecně
• Studenti se naučí řešit kulturní rozdílnosti v komunitě

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

 

Tuesday, 11 November 2014 20:49

Mateřská škola - Island

Mateřská škola Sólborg - odkaz na stránky MŠ

Adresa: Reykjavik, Vesturhlíd 1

Škola byla otevřena v červenci 1994 a v roce 2011 prošla rekonstrukcí kvůli zvýšení kapacity. V současné době má zařízení 97 dětí v pěti třídách ve věku od 1 do 6 let.
Vedle běžných tříd jsou zde „odborné“ třídy, kam děti dochází vždy jednou týdně do každé – tvořivá třída, tělocvična, jazyková, stavebnice,  atd…

Jedinečnost školy spočívá v kolektivní výchově a vzdělávání dětí se zdravotním postižením a bez postižení – filozofie INKLUZE. Škola se zavazuje uznávat a respektovat rozmanitost dětí a práce s ohledem na jejich různé potřeby.
Největší podíl dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsou děti sluchově postižené. Jejich cílem je používat dva jazyky islandský a islandský znakový jazyk. Kromě toho všechny děti v Solborgu mají příležitost k podpoře jazyka a kultury neslyšících. 

Solborg je specializovaná školka a poskytuje konzultace také ostatním MŠ pro výuku a učení v prostředí neslyšících dětí.

Školka je otevřena od 7:30 – 17:00 hodin.
Zaměstnanci jsou z řad sluchově postižených i bez postižení, ale všichni musí ovládat zankovou řeč. Všechny děti se učí znakovou řeč, jednotlivé znaky provázejí také pravidla a hesla zdobící stěny.
Z důvodu zařazení sluchově postižených dětí mají v zařízení určitá opatření – např. pro klidné tiché prostředí jsou stoly opatřeny pogumovanou vrstvou, stejně tak nohy židliček, které jsou navlečeny na tenisáky.   

Školkou nás provedla paní ředitelka – Gudrún Jöna Thorarensen.
Zajímavosti: všechny informace pro rodiče jsou uvedeny v jazycích, které jsou zastoupeny v zařízení.

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Tuesday, 11 November 2014 20:48

Cesta na Island

Zpráva ze zahraniční cesty v rámci projektu „JINÝ POHLED“

od úterý 21. 10. 2014 do neděle 26. 10. 2014 

Spolu s dalšími třemi kolegyněmi z RADKY a se zástupkyní spolku Čeština na Islandu jsme navštívily prorodinná zařízení a organizace. Společenské klima na Islandu je velmi příznivé, všichni k nám byli otevření, milí a podělili se o své zkušenosti a zaběhlou praxi.

Po rozkliknutí odkazů níže se dozvíte blíže k jednotlivým organizacím.

Navštívená zařízení:

1.     Mateřská škola Sólborg

2.     Základní škola Austurbaejarskóli

3.     Knihovna a Cafe Lingua

4.     Město Reykjavík

5.     Modurmal (spolek pro mateřský jazyk) a Čeština na Islandu

 

Celková zpráva ke stažení ve formátu pdf.

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Thursday, 06 November 2014 09:51

Lenka Kuncová

Dobrovolnice v nemocnici

Znamení: Beran

Obor studia: Gymnásium Kadaň

Zájmy: Sport - atletika, četba, cestování

Proč jsem dobrovolníkem: Chtěla bych pomáhat druhým lidem.

Wednesday, 05 November 2014 09:58

Průběh projektu Rosteme spolu

Prosinec 2015 - duben 2016

Projekt končí 30.4.2016, ale i poslední dekáda projektu byla opět nabitá prací v obou hlavních klíčových aktivitách:

Přeškolní klubík - shrnutí

V rámci aktivity jsme se zaměřili na cílovou skupinu dětí ve věku 3 – 6 let a rodičů ze sociálně vyloučených lokalit v Kadani a Prunéřově. Klášterecké rodiny o tuto aktivitu měly zájem - ale pouze v případě, že by probíhala přímo v Klášterci nad Ohří (nedostatek financí na dojíždění, obtížnost skloubení s péčí o další děti staršího věku). Do klubíku mohou být uživatelé přijati na základě dobrovolnosti (sami se do aktivity přihlásí) nebo budou osloveni na základě doporučení terénních pracovníků či jiných subjektů (MěÚ OSPOD Kadaň; PPP Kadaň).

V projektu jsme měli v plánu spolupracovat s celkem 20 osobami (15 Kadaň; 5 Prunéřov).

V rámci individuální i skupinové práce bylo pracováno s celkem 24 dětmi a s jejich rodiči z celkem 20 rodin z Kadaně. Celkem 4 děti se účastnily aktivity ve 2 školních letech; o jejich účasti bylo rozhodnuto na poradě týmu - kdy bylo konstatováno, že jejich příchod v březnu nemohl významně přispět ke splnění hlavního cíle projektu.

Výjimečně také byly do aktivity přijímány děti mladší 3 let věku, a to zejména z důvodu návštěvy klubík staršího sourozence či s ohledem na jeho potřebu rozvoje ve schopnostech s dovednostech odpovídajícím jeho věku. V Prunéřově v době realizace nebyla žádná rodina s dětmi v požadovaném věku.

Z celkového počtu bylo celkem16dětí zapsáno do Mateřských škol a 3děti do ZŠ.

Ke zlepšení došlo u 51% všech individuálních plánů, což se příliš neliší od naší plánované hodnoty 60%.

Věříme, že jsme dosáhli celkového cíle projektu - a to že děti díky získaným dovednostem i rozvinutým schopnostem a nástupu na Mateřské školy budou mít děti větší šanci uspět v hlavním vzdělávacím proudu. A zároveň věříme, že aktivitami Předškolního klubíku jsme motivovali rodiče dětí ke změně pohledu na vzdělání svých dětí - zejména pak na důležitost předškolního vzdělávání.

 

Školní příprava - shrnutí

V rámci aktivity jsme se zaměřili na cílovou skupinu dětí ve věku 6 – 15 let a rodičů ze sociálně vyloučených lokalit v Kadani a Prunéřově. Klášterecké rodiny o tuto aktivitu měly zájem a proto jsme v polovině projektu zařadili i tuto lokalitu. Do školní přípravy mohou být uživatelé přijati na základě dobrovolnosti (sami se do aktivity přihlásí) nebo budou osloveni na základě doporučení terénních pracovníků či jiných subjektů (MěÚ OSPOD Kadaň; PPP Kadaň, základní školy – spolupracující subjekty).

V projektu jsme měli v plánu spolupracovat s celkem 40 dětmi (25 Kadaň; 15 Prunéřov).

V rámci individuální i skupinové práce bylo pracováno s celkem 48 dětmi a s jejich rodiči z celkem 42 rodin =34 dětí z Kadaně, 12 z Klášterce n.Ohří a 2 z Prunéřova. Jen 3 děti se účastnily aktivity ve 2 školních letech; o jejich účasti bylo rozhodnuto na poradě týmu - kdy bylo konstatováno, že jejich pozdní příchod (v květnu školního roku) nemohl významně přispět ke splnění hlavního cíle projektu.

Ke zlepšení došlo u 56% všech individuálních plánů, což se příliš neliší od naší plánované hodnoty 65%.

Věříme, že jsme dosáhli celkového cíle projektu - a to že děti díky získaným dovednostem i rozvinutým schopnostem dosáhli zlepšení školního prospěchu a mají tak větší šanci uspět v hlavním vzdělávacím proudu. A zároveň věříme, že aktivitami Školní přípravy jsme motivovali rodiče dětí ke změně pohledu na vzdělání svých dětí - zejména pak na důležitost domácí přípravy a podpory svých dětí ve vzdělávání.

Závěrem bychom chtěli poděkovat za spolupráci všem zástupcům spolupracujících organizací, kteří se na výsledcích v jednotlivých aktivitách podíleli.

Obě aktivity budou zachovány i po skončení projektu - aktivita Předškolní klubík bude transformována do jedné časti Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi "Šikulka". Aktivita Školní příprava bude transformována ve 2 podobách - do jedné časti Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi "Všeználek"  a zároveň do dobrovolnického programu "Školní příprava".


Červenec - Listopad 2015

Všechny aktivity byly v rámci letních prázdnin trochu omezeny - probíhalo administrativní zpracování všechn aktivit, začali jsme tvořit Metodiky obou aktivit (všechny zkušenosti jsme dali dohromady). V rámci terénní práce jsme oslovovali nové zájemce a projekt i činnosti propagovali i místních subjektů. V průběhu září a října jsme se společně sešli se zástupci spolupracujících organizací současných (Kadaň) i nově oslovených v Klášterci nad Ohří - zejména základní školy. V druhé vlně aktivit jsme se dohodli na spolupráci s nově příchozími maminkami a dětmi do Předkšolního klubíku (k 30.11.2015 aktuálně 7 dětí s rodiči v Kadani) a dalšími ve Školní přípravě (k 30.11.2015 celkem 25 dětí s rodiči v Kadani i Klášterci nad Ohří). Aktuálně se těšíme na Vánoce a na to, co nám přinese nový rok :) Pokud Vás naše aktivity zaujaly, neváhejte nás kontaktovat!


Květen - červen 2015
V květnu a červnu probíhají pravidelné aktivity Předškolního klubíku. Zároveň probíhají schůzky se spolupracujícími organizacemi. Na konci června zároveň dojde k ukončení a shrnutí prvního desetiměsíčního cyklu Předškolního klubíku (září 2014 - červen 2015.) Od července 2015 bude navazovat druhý cyklus. Zároveň jsme před letními prázdninami zhodnotili dosavadní průběh školní přípravy, která bude pokračovat od září 2015. O letních prázdninách spolupracujeme s dětmi, které se připravují na reparát.


Únor - duben 2015
Aktivity Předškolního klubu i školní příprava probíhají i v jarních měsících. Bližší informace naleznete zde: únor - březen - duben.


Leden 2015
Po "vánočních prázdninách" jsme se s našimi aktivitami v rámci projektu "Rosteme spolu" vrátili do zajetých kolejí. Pokračují aktivity Předškolního klubíku i Školní přípravy. Na měsíc únor připravujeme informační schůzky se zástupci spolupracujících organizací.


Říjen - prosinec 2014
V průběhu října a listopadu probíhají jednání se zástupci spolupracujících organizací, které pracují s cílovými skupinami projektu. Jedná se o mateřské školy, základní školy, poradny a další instituce. Seznam spolupracujících organizací naleznete zde.
Zároveň pokračují pravidelné a mimořádné aktivity v rámci Předškolního klubíku - říjen, listopad, prosinec.


Září - říjen 2014
Probíhají nábory dobrovolníků pro školní přípravu na středních školách v Kadani a Klášterci nad Ohří. Zájemci o zapojení do programu se mohou hlásit na tel. čísle 734 453 684, p. Neubauerová.


Září 2014
Od září 2014 probíhají aktivity Předškolního klubu. Od pondělí do středy v čase 8 -12 hod. jsou pro děti připraveny výtvarné dílny, pohybové aktivity, hry a další zájmové činnosti určené dané věkové skupině. Pro rodiče pořádáme zajímavé besedy na různá témata a vaření. Čtvrtek je vyhrazen individuální práci s jednotlivými rodinami. K dispozici jsou konzultační hodiny s psychologem, logopedem, speciálním pedagogem a setkání s dalšími odborníky. Zájemci o službu nás mohou kontaktovat na tel. čísle 734 503 113.

Tuesday, 09 September 2014 00:00

Jiný pohled

Název projektu: „Jiný pohled“

Registrační číslo: 76-FN-097

Projekt je grantově podpořen v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni.

Projekt je zaměřen na seznámení s veřejně prospěšnými aktivitami v oblasti péče o děti na Islandu. Při návštěvě obdobné islandské organizace dojde k výměně a sdílení zkušeností v oblasti vzdělávání a výchovy dětí.

Realizace projektu: 15. 9. 2014 - 30. 11. 2014

Kontaktní osoba: Bc. Jarmila Bůchová, koordinátorka projektu, tel:+420 733 748 030

Cíle projektu:
Cílem projektu je sdílení zkušeností s islandským spolkem ČENI - střešní org. Modurmal, porovnání situace na Islandu (rodin islandských přistěhovalců) a u nás (rodin s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí – národnostních menšin). Součástí projektu je cesta – návštěva u islandského partnera (ČENI), s exkurzemi do sociálních organizací na Islandu. Prohlídky jejich provozoven, seznámení s činností a možností projednání dalších projektových záměrů.
V neposlední řadě je cílem šíření poznatků a výstupů projektu v ČR.

Aktivity:
č.1 - Příprava - propagace, zajištění cesty a programu.
č.2 - Návštěva organizace na Islandu - Spolek Čeština na Islandu ČENI (střešní org. Modurmal)
č.3 - Administrace - vyúčtování, zpracování závěrečné zprávy a šíření získaných informací a poznatků.

Výstupy:
Návštěva pracovníků RADKA - Rodiče a děti Kadaně v islandských organizacích aktivních v oblasti vzdělávání a výchovy dětí.
Popis získaných zkušeností a nových informací po návratu do ČR.
Vznik nové projektové žádosti s islandskou organizací jako partnerem/spolupracující organizací.

Cesta na Island - zpráva ze zahraniční cesty

Jiný pohled našima očima - článek "Vyloučení na Islandu neexistuje"

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/components/com_k2/templates/default/user.php on line 260
Page 8 of 24