×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 79

Deprecated: Cannot use "parent" when current class scope has no parent in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/administrator/components/com_fields/helpers/fields.php on line 608

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 421

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 435

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 826

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 957

Warning: Creating default object from empty value in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/components/com_k2/views/itemlist/view.html.php on line 539

Wednesday, 30 May 2018 00:00

PRVNÍ POMOC

Školení první pomoci oslovilo mnoho maminek, neboť období prázdnin je jedno z nejrizikovějších období. Jsem ráda, že si maminky mohly vyzkoušet i praktickou část. Novinky jako je aplikace v telefonu či informace o používání defibrilátoru byly pro mnohé z nás úplnou novinkou. 

Wednesday, 23 May 2018 00:00

U HASIČŮ

Středeční odpoledne jsme si zpestřili návštěvou v místní kadaňské zbrojnici. Děkujeme hasičům, že se nám věnovali. Děti si mohli prohlédnout auto a třeba vyzkoušet helmu. Pro nás dospělé to bylo velmi zajímavé tím, že jsme se dozvěděli

Monday, 28 May 2018 00:00

HRÁTKY S FÍKEM

Dopoledne jsme společně s dětmi čekali vzácnou návštěvu a čas jsme si krátili společnými hrami. Fík nás zastihl na naší zahrádce, kde jsme si užívali krásného již letního počasí.

Friday, 22 December 2017 00:00

WORKSHOPY

Dopoledními workshopy si ukazujeme cestu hlavně ke zdravému stravování celých rodin. V dopoledních hodinách si předáváme recepty, vaříme i ochutnáváme. Základem je odnést si z workshopu hlavně osobní zkušenost a umění aplikovat získané dovednosti ve svých rodinách.

   AktiviIy projektu jsou podpořené z dotačního programu Rodina MPSV. 

Friday, 18 May 2018 00:00

KOLEČKIÁDA

Odpolední rodinné setkání bylo velmi slunné a plné dobré nálady. Všichni závodili se vším a na všem co má kolečka. Vyzkoušeli jsme si pár zajímavých soutěží a určitě nechybělo oblíbené chytání berušek, společně jsme si zazpívali

Tuesday, 15 May 2018 16:21

DEN RODINY

Mezinárodní den rodiny, k jeho vyhlášení došlo poprvé v roce 1992 na valném shromáždění Organizace spojených národů. U nás si každoročně připomínáme tento významný den společně s našimi návštěvníky. 

Thursday, 24 May 2018 07:21

GDPR

 

GDPR - Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Respektujeme Vaši soukromou a osobní sféru. Proto Vás v následující části informujeme o zpracování osobních údajů při využívání našich služeb v RADKA z.s. Organizace RADKA z.s. je odpovědná za dodržování ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jako správce. Naše praxe ochrany údajů je v souladu s platnou právní úpravou ochrany osobních údajů.

1. Definice pojmů

1. 1 Osobní údaje

Osobní údaje jsou všechny údaje, které se vztahují k Vaší osobě. Patří k nim Vaše jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého či současného bydliště, Vaše e-mailová adresa i telefon; jméno a příjmení; datum narození Vašeho dítěte.

1. 2 Rozsah služeb v RADKA z.s.

V následující části popisujeme rozsah služeb v RADKA z.s., které můžete využívat:

Mateřské centrum – prorodinné aktivity pro rodiče s dětmi, výchova a volný čas.

Plavecké centrum – předplavecká výuka dětí od narození, plavecká škola a další.
Sociální centrum – registrované sociální služby a další aktivity  pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Dobrovolnické centrum – akreditované a neakreditované dobrovolnické programy  - prospěšné služby pro potřebné.

Vzdělávací centrum – akreditované vzdělávací kurzy, projektové aktivity pro mládež a dospělé.

Zahraniční spolupráce - mezinárodní aktivity jak pro pracovníky, tak i pro naše klienty - rodiny, mládež, projekty se zahraničními partnery.

RADKA je otevřená pro všechny bez rozdílu věku, pohlaví, etnika, vzdělání, zdravotního omezení, atd.

O nabídce Vás budeme informovat ve formě letáků nebo vývěsek o aktuální nabídce služeb v našich provozovnách / jednotlivých centrech.

U poskytovaných služeb RADKA z.s. Vám zaručujeme zpracování osobních údajů v souladu se zásadami GDPR i dle provozních řádů nebo dalších vnitřních předpisů jednotlivých center.

1. 2. 1 Využívání služeb Mateřského, Plaveckého a Vzdělávacího centra - Webooker; členství

K tomu, abyste začali využívat jakoukoli ze služeb těchto center je nutné online registrace v systému IDM Webooker. Přihlášení písemnou formou není možné.

V systému Webooker existuje tzv. Proces dvojitého ověření = po zpracování Vašich údajů obdržíte jeden zvláštní schvalovací e-mail. Až po kliknutí na odkaz v tomto e-mailu budete dostávat reklamní e-maily. Pokud jste si vybrali jako komunikační kanál SMS, obdržíte po zpracování Vašich údajů ještě jednu zvláštní SMS. Až po odpovědi na tuto SMS budete dostávat reklamu.

Pokud je uživatel návštěvníkem pravidelných aktivit těchto center, pak je i členem RADKA z.s. Uživatelé navštěvující jednorázové akce členy být nemusí. Pro potřeby členství jsou použity stejné údaje, jako pro registraci ve Webookeru. 

1. 2. 2 Využívání služeb Dobrovolnického, Sociální centra a centra Zahraniční spolupráce

K tomu, abyste začali využívat jakoukoli ze služeb těchto center je nutná návštěva naší provozovny a přihlásit se / zaregistrovat se pouze písemnou formou.

2. Zpracování osobních údajů v naší organizaci RADKA z.s.

Pro využívání našich služeb v RADKA z.s. - služeb Mateřského, Plaveckého a Vzdělávacího centra  nám poskytnete pro registraci ve Webookeru následující osobní údaje, pro založení uživatelského účtu:

 • Jméno a příjmení (dospělý)
 • Číslo mobilního telefonu (dospělý)
 • E-mailovou adresa (dospělý)

V případě, že chcete navštěvovat Vy nebo Vaše dítě jakoukoli aktivitu / službu, pak  za účelem přihlášení do dané aktivity / služby se přihlásíte jako "Student" ve Webookeru pod svým uživatelským účtem a poskytnete nám tyto osobní údaje: 

 • Adresu (ulice, číslo domu, PSČ, město - dospělý)
 • Datum narození (dospělý)
 • Jméno a příjmení (dítě)
 • Datum narození (dítě)

U svého uživatelského účtu máte online možnost kdykoli doplnit či upravit všechny osobní údaje sebe i dětí. V případě jakýchkoliv potíží s uživatelským účtem se obraťte na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nebo na telefon 739 094 565.

Pro využívání našich služeb v RADKA z.s. - služeb Dobrovolnického, Sociální centra a centra Zahraniční spolupráce nám poskytujete pro písemné uzavření smluvního vztahu o spolupráci tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení (sebe a popř.svých dětí)        
 • Adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město)
 • Datum narození (sebe a popř.svých dětí)          
 • Číslo mobilního telefonu           
 • E-mailová adresa         

Popř. další údaje (popis nepříznivé soc.situace; rodinná anamnéza; zdravotní stav; příjmy a závazky; vzdělání;  zaměstnání....), pokud to je k řešení Vaší situace / poskytnutí služby nezbytně nutné.

Máte možnost kdykoli doplnit či upravit všechny osobní údaje sebe i dětí a to buď osobně, telefonicky či e-mailem na kontaktech daného centra.

Toto zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a slouží k plnění smlouvy.

3. Zpracování osobních údajů pro propagační účely

Pokud nám poskytnete souhlas se zasíláním informací, pak E-mailová adresa zákonného zástupce (dospělého) je zpracována za účelem zasílání aktuální nabídky služeb či akcí, newsletteru,.
Fotografie a videa se zpracovávají za účelem propagace organizace, dokumentace činnosti organizace a publikace fotografií široké veřejnosti např. prostřednictvím webových stránek, sociálních sítích či ve výroční zprávě a na informačních materiálech.
Toto zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a slouží k plnění smlouvy.

4. Zpracování osobních údajů k průzkumu trhu a veřejného mínění (hodnotící dotazníky)

Zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem průzkumu trhu a veřejného mínění. Vaše údaje budou přitom anonymní, použité pro nás pouze ke statistickým účelům a nelze je nikdy přiřadit k Vaší osobě. Proti tomuto zpracování údajů můžete kdykoli podat námitku bez uvedení důvodů, s účinky do budoucna. K tomu můžete zvolit možnosti kontaktu uvedené v čl. 10 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.
Toto zpracování osobních údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a slouží ke zlepšení našich služeb uvedených v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, především pro nabídky služeb RADKA z.s. Ochranu našich uživatelů zajišťujeme mj. tím, že provádíme průzkum trhu na základě anonymních údajů.

5. Doba zpracování, uložení dat

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu plnění smlouvy - vždy záleží konkrétní aktivitě / službě konkrétního centra. Archivují se 10 let po skončení poskytování služby / Vámi využívaní služby.

6. Využívání služeb zpracovatelů osobních údajů

RADKA z.s. používá k poskytování služeb a ke zpracování Vašich osobních údajů služeb Mateřského, Plaveckého, Sociálního a Vzdělávacího centra  zpracovatele osobních údajů. Zpracovatelé zpracují údaje výlučně na pokyn RADKA z.s. a jsou zavázáni k dodržování platných předpisů o ochraně osobních údajů. Všichni zpracovatelé byli pečlivě vybráni a budou mít přístup k Vašim osobním údajům pouze v takovém rozsahu a na takové časové období, které je potřebné pro poskytnutí služby nebo v rozsahu, ve kterém jste povolili zpracování a užívání Vašich osobních údajů.
Na vyžádání soudních, či správních orgánů poskytujeme osobní údaje pouze v případech povolených platnou právní úpravou.

7. Bezpečnost osobních údajů

Máme zavedena technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili Vaše osobní údaje v co nejvyšší míře zejména proti neoprávněnému přístupu k nim. Bezpečnostní prvky k ochraně údajů průběžně přizpůsobujeme aktuálnímu stavu techniky.

8. Vaše práva

8. 1 Právo na informace

Máte právo kdykoli od nás požadovat informace o Vašich osobních údajích uložených u nás, o jejich původu, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly předány a o účelu uložení osobních údajů. V případě žádosti o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů Vám můžeme za všechny další kopie, nad rámec první kopie, účtovat přiměřené administrativní náklady. Toto neplatí pro informace podávané elektronicky.

8. 2 Právo odvolat souhlas

Pokud jste udělili souhlas k použití osobních údajů, můžete jej odvolat kdykoli bez udání důvodu, s účinky do budoucna. K odvolání souhlasu písemně zasláním emailu na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nebo zasláním dopisu na adresu sídla organizace.

8. 3 Právo na opravu

Pokud Vaše údaje uložené u RADKA z.s. nejsou přesné či správné, můžete je kdykoli opravit na svém uživatelském účtu nebo je nechat opravit naší organizací.

8. 4 Právo na výmaz a omezení zpracování

Máte právo na výmaz a omezení zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných RADKA z.s. Výmaz svých osobních údajů můžete požadovat kdykoli písemně zasláním emailu na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nebo zasláním dopisu na adresu sídla organizace. Vaše osobní údaje budou zpravidla vymazány okamžitě, nejpozději však do jednoho měsíce po podání žádosti. Pokud by výmaz odporoval zákonným, smluvním, daňově-právním, obchodně-právním povinnostem uchovávání, nebo jiným zákonem stanoveným důvodům, může být místo výmazu Vašich osobních údajů pouze omezeno jejich zpracování. V takovém případě od nás obdržíte sdělení. Po výmazu Vašich osobních údajů již není možné zajistit Vám přístup k osobním údajům.
Všechny osobní údaje, které není nutno uchovávat pro splnění zákonných povinností, budou po uplynutí výše uvedené doby archivovány  a poté vymazány / skartovány. Osobní údaje, které nebylo možno vymazat z důvodu existence zákonné povinnosti k jejich uchovávání, budou pro Vaši bezpečnost zablokovány / anonymizovány.

8. 5 Právo na přenositelnost osobních údajů (od 25. 05. 2018)

Pokud požadujete získat osobní údaje, které zpracováváme, předáme je Vám nebo jinému správci, kterého označíte, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Jinému správci takto Vaše osobní údaje předáme pouze tehdy, když to bude technicky možné.

8. 6 Kontakty (k uplatnění práv subjektů údajů)

Při kontaktu s námi e-mailem nebo poštou kontaktech uvedených v čl. 10 uložíme Vámi sdělené informace (Vaše e-mailová adresa, příp. Vaše jméno a Vaše číslo telefonu), za účelem zodpovězení Vašich dotazů nebo vyhovění Vaší žádosti. Údaje takto uložené vymažeme poté, co pomine důvod jejich uložení, příp. omezíme jejich zpracování, pokud bude existovat zákonná povinnost jejich uchovávání.

9. Právo podat stížnost

Při stížnostech se obraťte na osobu uvedenou v čl. 10. Kromě toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud se domníváte, že Vaše práva na ochranu osobních údajů byla porušena.

 

Právě jste přečetli prohlášení RADKA z.s. o ochraně osobních údajů. Veškerá evidence osobních údajů je v souladu s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR) ze dne 27.dubna 2016 a konkrétní postupy jsou součástí vnitřních předpisů organizace.

10. Dotazy k ochraně osobních údajů

S dotazy ke všem procesům zpracování osobních údajů ve vztahu k RADKA z.s. se můžete kdykoli obrátit na:
RADKA z.s., se sídlem Chomutovská 1619, 432 01 Kadaň; provozovna Kpt. Jaroše 630, 432 01 Kadaň
Kontaktní osoba pro oblast ochrany osobních údajů - Bc. Olga Šoltésová
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 734 454 480
nebo na Úřád pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz nebo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Thursday, 19 April 2018 00:00

RECYKLOHRANÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU

V dubnu jsme plnili další úkol v celostátním projektu recyklovaní, který je zaměřen na zvýšení povědomí dětí o tom, jaké odpady vytváříme a jak jejich množství snížit. RADKA z.s. je v tomto projektu zapojena již několik let, třídění odpadu včetně bio a elektro odpadu je pro nás samozřejmostí.

Wednesday, 02 May 2018 13:11

Síla kruhu

Projekt „Síla kruhu“
Dotační program
: MPSV Rodina, oblast II. Podpora rodin v oblasti sociálně právní ochrany dětí

Kontaktní osoby projektu:
Bc. Lucie Dvořáková, DiS.
- administrátor RK; koordinátor projektu; tel.: 774 946 378; e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bc. Olga Šoltésová- administrátor RK; statutární zástupce; tel.: 734 454 480; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hlavní aktivity:
1. Zahájení spolupráce v rámci pověření OSPOD s Odborem sociálních věcí Magistrátu Ústí nad Labem
2. Realizace Rodinných konferencí (od zadání zakázky OSPOD až po vytvoření plánu)
3. Vytvoření Sborníku dobré praxe rodinných konferencí (zkušenosti získané za realizaci projektu)

Cíl projektu:
Projektem bude zahájena spolupráci se třemi odděleními (OSPOD, Oddělení soc. prevence, Oddělení náhradní rodinné péče) Odboru sociálních věcí Magistrátu města Ústí nad Labem, kde tak zajistíme ohroženým dětem a rodinám možnost využít inovativní metodu Rodinných konferencí pro řešení své nepříznivé životní situace. Především pak rodinám ohroženým sociálním vyloučením či rodinám z vyloučených lokalit, kde je vývoj dítěte ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě nepříznivé sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez další pomoci překonat. Rodinám, kde jsou děti ohrožené dle § 6 zákona o SPOD nebo rodinám, jejichž děti jsou ohrožené sociálně patologickými jevy. Také rodinám, kde jsou děti, jimž je třeba zprostředkovat náhradní rodinnou péči.

Výstupy projektu:
Nový přístup Rodinných konferencí bude nabídnut 12 rodinám z Ústí nad Labem. Předpokládáme, že možnost RK využije 6 rodin (po krácení rozpočtu 4 rodiny). Počet účastníků jedné RK je různý, většinou to bývá 5 -20 osob.
Tedy pro 4 rodiny bude připravena Rodinná konference. Každé se zúčastní minimálně 8 účastníků ze strany rodiny (děti, zákonný zástupce dětí, další osoby ochotny nabídnout pomoci rodině), bude se tedy počet klientů (podpořených osob) rovnat 32 osobám.

Cílová skupina:
CS jsou rodiny s dětmi, na které se zaměřují pracovníci z oddělení sociálně právní ochrany dětí a to podle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. Do CS patří také rodiny, kde jsou děti ohrožené dle § 6 zákona o SPOD nebo rodiny, kde jsou děti, jimž je třeba zprostředkovat náhradní rodinnou péči.

Služba bude poskytována rodinám žijícím ve městě Ústí nad Labem a přilehlých obcí. 
 

Aktuální informace o projektu:

Dne 17. 4. 2018 nám prostřednictvím emailu přišla potěšující zpráva od MPSV, které nás informovalo o zveřejnění výsledků dotačního řízení Rodina 2018, do kterého jsme se přihlásili s projektem „Síla kruhu“ zaměřeným na Rodinné konference. Dle těchto výsledků jsme zjistili, že námi podaný projekt byl podpořen, proto jsme se hned pustili do práce a spojili jsme se s pracovníky Odboru sociálních věcí na Magistrátu v Ústí nad Labem, kteří se rozhodli zapojit do našeho projektu.
Domluvily jsme si schůzku pro zahájení spolupráce na 2.5.2018. V rámci této schůzky jsme pracovníky z oddělení SPOD, oddělení sociální prevence a oddělení náhradní rodinné péče informovali o projektu (co je jeho hlavním cílem, jaká je cílová skupina projektu, jaké jsou jednotlivé aktivitami projektu), představili jsme jim vytvořené dokumenty důležité pro projekt a realizaci RK; vysvětlili jsme jim jejich používání.
Pracovnice odboru soc. věcí Magistrátu Ústí nad Labem budou nyní nabízet možnost RK rodinám, které dle vlastního uvážení považují za vhodné rodiny, kterým by RK mohla pomoci v řešení jejích situace v případě, že některá z rodin projeví zájem o realizaci RK, kontaktují nás dle domluveného postupu.


V rámci projektu „Síla kruhu“ nám byla dne 18.5.2018 zaslána první žádost o rodinnou konferenci z Magistrátu města Ústí nad Labem Oddělení sociální prevence. Z naší strany došlo k oslovení koordinátora, který má v součastné době již za sebou první setkání s rodinnými příslušníky a snaží se co nejvíce rozšířit rodinný kruh. Očekávaný termín realizace RK je v měsíci červenci 2018.
Dále se uskutečnilo druhé setkání s pracovníky Magistrátu města Ústí nad Labem a to dne 20.6.2018, na kterém byly konzultovány rodiny, pro které by mohla být metoda rodinných konferencí vhodná. Další setkání je naplánované na 15.8.2018, kdy dojde k hodnocení první rodinné konference a případně proběhnou konzultace k žádostem o další rodinné konference.


V pořadí již třetí projektové setkání s pracovníky Magistrátu města Ústí nad Labem se uskutečnilo ve středu 15.8.2018. Na jednání byla konzultována příprava první rodinné konference, která byla pracovníky tamějšího OSPOD v květnu 2018. Realizace první rodinné konference se z důvodů rodinné situace přesunula na září.
Tématem jednání byly i o obavy pracovníků, týkajících převážně časové náročnosti realizace RK. Pracovnice potřebují dodržovat jisté termíny dané soudem a dalšími okolnostmi celého procesu práce s rodinou a tím, že není jasně dané, do kdy od zadání se RK zrealizuje, je podle jejich sdělení v součastné době výhodnější využívat nástroj Případové konference, za účasti odborníků (jsou časově rychlejší). Také jsme hovořily o obtížnosti stanovování rodin, pro které by byla RK vhodná. Někdy se stává to, že v počátcích rodinných problémů většinou rodiny neprochází agendou OSPOD (např. když matka je nemocná a otec nastupuje do VTOS) a dostanou se k nim až v okamžiku, kdy je situace alarmující a je třeba ji řešit rychle a bez průtahů.
Hovořily jsme o možnostech, jak oslovit tyto rodiny s nabídkou RK. Pracovnice nám sdělily, že mají vytvořeno několik propagačních letáků, které jsou dostupné i na veřejných místech, jako např: ordinace dětských lékařů aj.
V návaznosti na obavy pracovnic, jsme jednaly o tvorbě Sborníku dobré praxe, který bude jedním z výstupů projektu. Práce na něm budou ze strany administrátorek RK zahájeny v nejbližší době a poté jim bude pracovní verze zaslána k nahlédnutí a doplnění všech jejich obav a postřehů k rodinným konferencím.
Další pracovní setkání je plánováno na říjen 2018.


Dne 3.10.2018 se uskutečnilo na Magistrátu města Ústí nad Labem již čtvrté setkání s pracovníky Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Opět byla konzultována s pracovníky rodinná konference, která byla zadávána v květnu 2018. Realizace této rodinné konference se z důvodů rodinné situace přesunula na říjen.
Tématem jednání bylo zjištění, že rodiny nemají o rodinné konference zájem. V případě, že je tato metoda nabídnuta, rodina si raději zvolí využití nějaké návazné, zpravidla pomáhající sociální služby. Nechtějí svými problémy zatěžovat ostatní širokou rodinu. Například pěstounské rodiny chodí již na OSPOD s vlastním vymyšleným řešením dané situace a návaznosti na jiné osoby, které jim s danou situací pomohou. Což je ideální stav = zde není třeba svolávat RK. Dále jsme hovořili o možnosti nabízení rodinných konferencí přes školy nebo lékaře.
Ke konci setkání bylo hovořeno o připravovaném Sborníku dobré praxe. Bylo s pracovnicemi domluveno, že jim do 20.10.2018 pošleme pracovní verzi prostřednictvím emailu, kde se budou moci jednotlivé pracovnice vyjádřit za všechna tři oddělení Odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
Další pracovní setkání je plánováno na prosinec 2018.


Závěrečné setkání a zhodnocení projektu "Síla kruhu"

Sunday, 29 April 2018 18:15

VÍTÁNÍ MÁJE NA FRANTIŠKÁNĚ

Nedělní slunečné odpoledne jsme si užili velice aktivně. Při prorodinné aktivitě jsme se znovu setkali s našimi partnery z Mateřské školy z Olbernhau. Společně jsme si s dětmi zasoutěžili, upekli si buřty a procvičili si německý jazyk.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/components/com_k2/templates/default/user.php on line 260
Page 8 of 33