×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 62
Wednesday, 07 December 2011 11:21

Komunitní plánování

Written by

Pro souhrnné informace klikněte ZDE.

 


Aktuality


Výzva – žádost o spolupráci

Komunitní plánování sociálních a souvisejících služeb je důležitým procesem v sociální situaci města. Pozornost věnuje všem cílovým skupinám – rodinám s dětmi, seniorům, zdravotně znevýhodněným, osobám ohroženým sociálním vyloučením.

Jedním z principů komunitního plánování je partnerství s veřejností. Nyní nastala doba realizace schváleného komunitního plánu, tzn. byly stanoveny priority v jednotlivých oblastech a stanoveny cíle, kterých by mělo být dosaženo.

Výzva pro veřejnost:
Zájemci o danou problematiku a o členství v jednotlivých pracovních skupinách:

Péče o rodinu a dítě
Péče o seniory
Péče o osoby zdravotně znevýhodněné
Péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením,

se mohou obrátit na:


Městský úřad, odbor sociálních věcí a školství, Zahradní 10, Klášterec nad Ohří
Lucie Babocká, DiS, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 474 359 652
Ing et Bc. Šárka Řeháčková, DiS, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 474 359 630

Více informací o komunitním plánu naleznete na
http://www.muklasterec.cz/cs_ob_kom_plan.php


Proces KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Kadaň - Klášterec nekončí.

V případě potřeby se prosím obracejte na kontaktní osoby jednotlivých měst.

Kadaň: Mgr. Tomáš Mědílek; tel.: 606 849 269; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Klášterec nad Ohří: Ing. Šárka Řeháčková; tel.: 606 658 502; e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

23. května

V měsíci květnu končí dvouletý projekt KOMUNITNÍ PLÁN sociálních a souvisejících služeb 2012 – 2016 v regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří. 17. května 2012 proběhlo Závěrečné setkání projektu. V rámci setkání realizátoři představili dokument "Komunitní plán", zauktualizovaný Katalog SS, Leták SS, Mapu služeb a Dokumentární film o poskytovatelích, který se na setkání promítal. Slovo měli i oba parteři projektu. Za Město Kadaň Mgr. Lenka Raadová a za Město Klášterec starosta města pan Jan Houška.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem členům Pracovních skupin, Manažerského týmu, Skupině pro Dohodu, veřejnosti a realizačnímu  týmu, kteří se podíleli na bezproblémovém chodu projektu ale i všem, kteří jakkoliv projekt podpořili.

Fotografie naleznete zde.

Plán implementace Komunitního plánu naleznete zde.


11. května

V měsíci dubnu se naposledy v rámci projektu sešli Pracovní skupiny a Manažerský tým a schválili Plány implementace.

Zápis z pracovní skupiny oblasti péče o seniory

Zápis z pracovní skupiny oblasti péče o zdravotně znevýhodněné

Zápis z pracovní skupiny oblasti péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením

Zápis z pracovní skupiny oblasti péče o rodinu, děti a mládež

Zápis z Manažerského týmu


22. března

V měsíci dubnu se naposledy sejdou pracovní skupiny, aby schválili Plány implementace.

Pozvánka pracovní skupiny oblasti péče o seniory

Pozvánka pracovní skupiny oblasti péče o zdravotně znevýhodněné

Pozvánka pracovní skupiny oblasti péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením

Pozvánka pracovní skupiny oblasti péče o rodinu, děti a mládež


Srdečně všechny zveme na závěrečné setkání projektu, které proběhne

ve čtvrtek 17. května na zámku v Klášterci nad Ohří.

Pozvánku a bližší informace naleznete zde.


16. únor

V únoru se sešel Manažerský tým.

Zápis z Manažerského týmu


16. leden

V lednu se opět sešly pracovní skupiny.

Zápis z pracovní skupiny oblasti péče o seniory

Zápis z pracovní skupiny oblasti péče o zdravotně znevýhodněné

Zápis z pracovní skupiny oblasti péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením

Zápis z pracovní skupiny oblasti péče o rodinu, děti a mládež


6. leden 2012

V měsíci prosinec byl schválen dokument Komunitní plán sociálních a souvisejích služeb v regionu Kadaň - Klášterec nad Ohří městy Kadaň a Klášterec nad Ohří a tím se stal od 1. 1. 2012 jejich strategickým dokumentem.

Nyní se bude vytvářet tzv. Realizační plán, což je nástroj pro zavádění koncepce sociálních služeb z dokumentu Komunitní plán. Jeho účelem je soustředit a popsat projekty, které budou realizovány v daném období a umožnit tak efektivní řízení a kontrolu naplňování Komunitního plánu.

Dále se bude aktualizovat Katalog sociálních služeb, Leták sociálních služeb a bude se vytvářet film o poskytovatelích sociálních služeb.


12. prosinec

Dne 8. prosince 2011 proběhl Vánoční workshop, kde se setkali členové pracovních skupin a Skupiny pro Dohodu. Realizátoři poděkovali všem za spolupráci po celou dobu projektu a představili finální verzi dokumentu, který budou schvalovat obě města.

Fotografie naleznete zde.


6. prosinec

Dne 29. 11. 2011 se sešla v Klášterci nad Ohří na Městském úřadě Skupina pro Dohodu, kde proběhla finalizace dokumentu Komunitní plán před schvalováním Rady města Kadaně a Klášterce nad Ohří. Fotografie ze setkání naleznete zde.

Zápis Skupina pro Dohodu

Souhrn dokumentu Komunitní plán

Dokument Komunitní plán


18. listopad

31. října skončil Připomínkovací proces a následně se sešli pracovní skupiny, aby rozhodli o zapracování či nezapracování připomínek. Poté se 15. listopadu sešel Manažerský tým, který finalizoval dokument před setkáním Skupiny pro Dohodu, která proběhne 29. listopadu 2011.

Výsledky Připomínkovacího procesu naleznete zde.

Zápis pracovní skupiny péče o seniory

Zápis pracovní skupiny péče o zdravotně znevýhodněné

Zápis pracovní skupiny péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením

Zápis pracovní skupiny péče o rodinu, děti a mládež

Zápis z Manažerského týmu


1. říjen

Připomínkování Návrhu Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb v regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří na období 2012 – 2016

Dokument vznikl na základě výstupů pracovních skupin pro jednotlivé oblasti. V návrzích vzešlých z těchto skupin byly provedeny formální úpravy tak, aby cíle a opatření pro jednotlivé oblasti byly kompatibilní.

K připomínkování je předložena podstatná část Návrhu Komunitního plánu. Do konečné verze plánu budou doplněny swot analýzy, mapy služeb pro jednotlivé oblasti, socio-demografické údaje, přehledy členů pracovních skupin atd.

Připomínkovací proces probíhá v období od 1.10.2011 do 31.10.2011 v celém regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří.

Uzávěrka připomínkování je 31.říjen 2011 ve 12 hodin.

Na připomínky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel.

Kontaktní osoba: Petra Kořánová

Telefon: 739 654 331

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Děkujeme za spolupráci!

Formulář k připomínkovacímu procesu

 

Návrh dokumentu Komunitní plán k připomínkování


27. září

Už rok se schází Pracovní skupiny z těchto oblastí péče: o seniory, o osoby se zdravotním znevýhodněním, o osoby se závislostí a o etnické menšiny, o občany v přechodné sociální krizi a o občany společensky nepřizpůsobené, o rodinu a dítě, které Komunitní plán vytvářejí. Nyní je ve stádiu návrhu, ale už má praktické výstupy – např. workshopy týkající se finanční gramotnosti a besedy, které se budou pořádat na základních školách v Kadani a v Klášterci nad Ohří na téma Lidská důstojnost a postoje klidem se zdravotním postižením.

Nedílnou součástí je také účast veřejnosti na celém dokumentu. Od 1. října do 31. října 2011 proběhne Připomínkovací proces, kdy bude Návrh dokumentu předložen široké veřejnosti k připomínkování (viz. Leták). Máte i Vy nějaký nápad? Podělte se s námi!

Distribuční místa Návrhu Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících služeb regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří: Radka o. s., Městské a Obecní úřady měst a obcí, Informační centra, Městské knihovny, Poskytovatelé sociálních služeb, internetové stránky: www.radka.kadan.cz; www.mesto-kadan.cz; www.muklasterec.cz

Konzultace a dotazy:

Petra Kořánová; Radka o. s.; Kpt. Jaroše 630 – 3. patro; 432 01 Kadaň

Veřejné konzultační hodiny: pondělí - pátek od 8:00 do 15:00 hodin

Leták Připomínkovací proces


23. září

Pracovní skupiny se sešli opět v září.

Zápis pracovní skupiny Péče o seniory

Zápis pracovní skupony péče o zdravotně znevýhodněné

Zápis pracovní skupiny Péče o ohrožené sociálním vyloučením

Zápis pracovní skupiny Péče o rodinu a dítě


20. září

Dne 19. září proběhl v Kadani na Střelnici workshop na téma Osobní bankrot - způsob řešení dluhů.

Fotografie z akce naleznete zde.


19. září

Dne 13. září se sešel Manažerský tým.  Hlavním bodem programu bylo připomínkování Návrhu Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb 2012 – 2016 v regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří.

Zápis z Manažerského týmu


15. září

Dne 12. září proběhl v kadaňském Orfeu workshop na téma Dluhy v našem životě a jak jim předcházet.

Fotografie z akce naleznete zde.


29. srpna

Srdečně zveme širokou veřejnost na workshopy týkající se zadlužování rodin i jednotlivců. Workshopy budou vedeny odborníky a jsou určeny všem, které zajímá otázka finanční gramotnosti. Pozvánka se zobrazí po kliknutí na název workshopu.

DLUHY V NAŠEM ŽIVOTĚ A JAK JIM PŘEDCHÁZET

OSOBNÍ BANKROT - ZPŮSOB ŘEŠENÍ DLUHŮ


10. srpna

V červnu a v srpnu se sešel Transformační tým v rámci pracovní skupiny Péče o osoby zdravotně znevýhodněné.

Zápis ze setkání