×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 77
Thursday, 19 November 2009 23:17

Projekt PORADENSKÉ STŘEDISKO

Written by

Tento projekt

* je zaměřen na podporu posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb
* je financován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR dotací ve výši 0,6 mil. Kč
* je na dobu 18 měsíců, od srpna 2006
* má 3 hlavní aktivity:

1. a) posílení profesní kapacity neziskové organizace RADKA, o. s. (NNO) pro rozšíření a zlepšení kvality poskytovaných sociálních služeb formou proškolení zaměstnanců a aktivních dobrovolníků (marketing a strategické plánování NNO, zdroje financování NNO, účetnictví NNO, fundraising, komunikace, příprava projektů, supervize, personalistika)
b) proškolení a příprava “sociálních” poradců pro Job klub (pomoc uchazečům o zaměstnání se zorientovat na trhu práce, umět se prezentovat a zlepšit své šance
c) proškolení v rozšířené počítačové gramotnosti zaměstnanců RADKA, o. s. a Job klubu (grafika, web, apod.)
2. předávání zkušeností proškolených pracovníků dalším místním neziskovým organizacím formou kulatých stolů
3. zaměstnání 4 proškolených Job poradců na zkrácený pracovní úvazek (25%) a zřízení nové služby sdružení - Job klubu (pomoc při hledání zaměstnání, orientace na trhu práce, přípravy osobní dokumentace, správné chování při přijímacím pohovoru, získání správné dovednosti v mezilidské komunikaci, získat opět sebevědomí…)

Průběh projektu.