×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 79
Tuesday, 14 March 2017 12:57

Společně to zvládneme

Written by

Společně to zvládneme 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006129

Projekt reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006129 je spolufinancován  Evropským sociálním fondem EU v rámci operačního programu Zaměstnanost a také ze státních fondů prostřednictvím MPSV.

Projektem zajistíme terénní i ambulantní formu poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s

dětmi v Klášterci nad Ohří se zvláštním zřetelem k sociálně vyloučeným lokalitám obývaným rodinami pod hranicí bídy, ohroženými předlužením, patologiemi a rozpadem, kdy cílem služby je rozvinout rodičovské a sociální kompetence, zajistit zdravý vývoj dětí a přispět k integraci celé rodiny do společnosti. Službu nabídneme během 3 let 120 rodinám a budeme ji poskytovat 2 soc.pracovníky.

 

Harmonogram projektu:

Zahájení:  1.3.2017

Doba trvání: 36 měsíců - do 29.2.2020

Kontaktní osoba: Bc. Olga Šoltésová, koordinátorka projektu, tel:+420 734 454 480

Sociální pracovnice: Bc. Alena Zounarová, tel:+420 733 748 030

 

V následujících třech letech chceme změnit rodinné prostředí rodin ze sociálně vyloučených lokalit tak, aby byla rodina funkční, zdravá, bez patologií, se zdravě se vyvíjejícími dětmi, kterým se dostává potřebné péče, zázemí a vzdělání, se zajištěným bydlením, které si rodina dokáže udržet; vyrovnaným dom. rozpočtem, stabilním zaměstnáním některého z členů rodiny.

 

Cíle projektu:

Projektem chceme dosáhnout začlenění rodin z řad sociálně vyloučených do společnosti a na trh práce. Do projektu chceme aktivně zapojit celkem 120 rodin (144 osob), přičemž z tohoto počtu věříme že ke změně dojde u 86 osob.

 

K tomuto cíli směřujeme těmito kroky:

a) s celkem 30 rodiči budeme společně pracovat na nácviku a posílení rodičovských kompetencí v rámci sociálně aktivizační služby v terénu a ambulantně (Předškolní a Školní příprava)

b) s celkem 114 rodiči budeme společně pracovat na nácviku a posílení rodičovských kompetenci v rámci sociálně aktivizační služby v terénu (poradenství, prostředkování)

c) rodičům bude nabídnuta možnost účastnit se prodloužených víkendů, kdy se zaměříme na podporu

rodičovských kompetencí prací ve skupině

 

Cílovou skupinou projektu jsou:

A)   rodiny / osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách v Klášterci nad Ohří (všech věkových kategorií); včetně etnických menšin a osoby z jiného sociokulturního prostředí

 

Klíčové aktivity projektu:

1.Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  – práce přímo ve vyloučených lokalitách a také v provozovně RADKA z.s.

-oslovení, motivace a spolupráce s vytipovanými a vybranými účastníky projektu

-aktivní komunikace se spolupracující organizacemi - propojení služeb, zefektivnění práce s účastníky

-získání zpětné vazby od účastníků

 

Smyslem a cílem celého projektu je pomoc a podpora osob ze sociálně vyloučených lokalit sociálně aktivizačnímu službami pro rodiny s dětmi, které jim dají možnost najít řešení jejich tíživé životní situace, vzdělávat seSpolečnými silami s realizátory projektu snad dosáhneme jejich začlenění do společnosti a na trh práce.