×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 79
JUser: :_load: Unable to load user with ID: 136
Co jsme zažili
Friday, 20 April 2018 00:00

BESEDA - profesionální pěstounství

Pří pátečním dopoledni nás navštívila profesionální pěstounka. Povídali jsme si jak to funguje, jak se jí s její profesí žije a kde vidí pozitiva a negativa své práce. Bylo to velmi přínosné a zajímavé.

Thursday, 19 April 2018 00:00

DEN ZEMĚ

Den země jsme si společně připomněli na naší zahrádce. S rodiči jsme si povídali o ochraně přírody, jak šetřit přírodní zdroje a celkově jak vnímají situaci naší planet. S dětmi jsme si zasadili kytičky a zaskotačili na připravených stanovištích.

Monday, 16 April 2018 06:33

KURZ - reálná kresba, uhel

V dubnu jsme si zpestřili víkend kurzem od společnosti Serafin. Byl to pokračovací kurz navazující na předchozí tužku. Reálná kresba byla trošku těžší oříšek, ale všichni účastníci se s tím dobře poradili a výsledky byly pro nás všechny překvapující. Nedělní uhel je více o zábavě a obrázky byly skutečně uchvacující.

Friday, 06 April 2018 00:00

ŠÁTKOVÁNÍ

Svépomocná skupina se schází pravidelně v herně Mateřského centra. Účastníci si předávají informace a hlavně vlastní zkušenosti.

Tuesday, 20 March 2018 00:00

BESEDA - bio potraviny

V měsíci březnu jsme si povídali na téma BIO POTRAVINY. V průběhu besed  jsme se dozvěděli jak správně vybrat bio potraviny, proč je kupovat a také co způsobuje jejich vyšší cenu. Nechyběly ani ochutnávky bio krekrů, (lze je zakoupit v obchodním řetězci BILLA)

Monday, 12 March 2018 00:00

PT - DIGIDĚTI

O jarních prázdninách jsme uspořádali v RADKA z.s. příměstský tábor DIGIDĚTI. Tento tábor je určen dětem od šesti do dvanácti let, jeho hlavní náplní je fotografování a úprava obrázků v počítači. Využíváme k tomu počítačovou učebnu s dvanácti počítači a fotografie upravujeme v online aplikacích, 

Wednesday, 07 February 2018 19:06

BESEDA - NEJDE JEN O PRSA

Beseda na téma "Nejde jen o prsa" proběhla při dopolední páteční herně. Všichni jsme se dozvěděli zajímavé informace a připomněli si, jak je důležité nezapomínat na prevenci. Každý kdo chtěl si mohl vyzkoušet na modelu, jak taková nahmataná bulka může být cítit. Řekli jsme si kam se obrátit a jak je důležité některé věci řešit hned.

Friday, 26 January 2018 14:18

WORKSHOP-VITAMÍNY V ZIMĚ

Dnes jsme si páteční dopoledne zpestřili zajímavým workshopem o vitamínech v kuchyni. Povídání, ochutnávání i vlastní "klíčení" bylo velmi inspirativní. Všichni jsme zjistili jakou jednoduchou a zajímavou formou si můžeme zpestřit rodinný jídelníček.

Friday, 22 December 2017 00:00

WORKSHOPY

Dopoledními workshopy si ukazujeme cestu hlavně ke zdravému stravování celých rodin. V dopoledních hodinách si předáváme recepty, vaříme i ochutnáváme. Základem je odnést si z workshopu hlavně osobní zkušenost a umění aplikovat získané dovednosti ve svých rodinách.

   AktiviIy projektu jsou podpořené z dotačního programu Rodina MPSV. 

Wednesday, 20 December 2017 00:00

BESEDY A SVÉPOMOCNÉ SKUPINY 2017

V průběhu roku2017 proběhly v Mateřském centru RADKA besedy a svépomocné skupiny na různá zajímavá témata.

Témata vybíráme vždy podle zájmu rodičů a dle aktuální trendů. Velice často narážíme na témata jako logopedie u dětí (i dospělých) bezpečnost v

domácnosti, dětské nemoci a očkování.  V letošním roce je v kurzu výchova-nevýchova, šátkování miminek, zdravé stravování. Pravidelně se vracíme k psychomotorice u dětí. Častým tématem je také přechod na nočník, sourozenecké vztahy, nastup do školky či do zaměstnání.

Besedy i svépomocné skupiny jsou otevřené, sebevzdělávací a hlavně pomáhají ujasnit si co je pravda a co jen mýtus. 

                Aktivity projektu jsou podpořené z dotačního programu Rodina MPSV.

 

Page 6 of 43