×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 124

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 421

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 435

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 826

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 957

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/components/com_k2/models/item.php on line 763
Wednesday, 01 July 2009 00:00

Sociálně aktivizační služby

Written by

SAS

Jste rodina s dětmi a ocitli jste se v tíživé životní situaci, se kterou si nevíte rady?

Chcete začít aktivně řešit své problémy?

Pak jste se rozhodli správně – můžete navštívit Sociální centrum RADKA a nějakou z pěti aktivit Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Tyto aktivity jsou:
- Poradenství a zprostředkování
- Šikulka
- Všeználek
- Terénní sociální práce

Veřejný závazek SAS – plné znění:

Poslání SAS pro rodiny s dětmi:
PoslánímSociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi RADKA z.s. je pomáhat při řešení problémů, které nepříznivě ovlivňují fungování rodin. Tyto problémy rodiny nejsou schopny samy vyřešit a důsledku je ohrožen vývoj dítěte. Jedná se o rodiny s dětmi ve věku od 3 do 18 let z regionu Chomutov (Kadaň, Klášterec nad Ohří, Chomutov, Vejprty a spádové obce). Pro svoji činnost využíváme individuální nebo skupinovou práci s dětmi, jejich rodinnými příslušníky a terénní práci s celou rodinou.Cíle SAS pro rodiny s dětmi:


Hlavním cílem služby je zachování nebo obnovení funkcí rodiny v jejím přirozeném prostředí.
Hlavní cíl služby je naplňován prostřednictvím těchto dílčích cílů:

  • Rozvíjet schopnosti uživatelů služeb.
  • Podpora rodin s dětmi k aktivnímu a samostatnému řešení obtíží.
  • Poskytnout často chybějící pozitivní dospělé vzory.
  • Podporovat vztahy a komunikaci v rodině uživatelů.
  • Skrze společnou činnost dítěte a dospělého podchytit, zmírnit nebo rozmělnit problémy dítěte.
  • Prostředím aktivit SAS se snažíme předejít či zastavit ohrožení vývoje dítěte.
  • Nasměrovávat ke smysluplnému využití volného času.

Okruh osob -služba je určena pro:

- rodiny s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

- uživatelé služby jsou rodiny s dětmi z Kadaně, Klášterce nad Ohří a okolních obcích - z kulturně, geograficky a socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí, děti bez dobrých podmínek pro kvalitní rozvoj osobnosti, s omezenými návyky, zájmy a příležitostmi rozvíjet se.

- Uživatelé sociální služby jsou rodiny s dětmi ve věku do 18 let, jedná se např. o:

·Rodiny v sociálně nepříznivé situaci (jako je např. dlouhodobá nezaměstnanost, nízké příjmy, závislost na sociálních dávkách, ztráta bydlení)

·Rodiny ze sociálně vyloučených lokalit či ohrožené sociálním vyloučením či sociálně patologickými jevy (jako např. gamblérství, alkoholismus, závislost na návykových látkách, prostituce, delikvence a kriminalita, záškoláctví)

·Neúplné rodiny s dětmi v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci

·Rodiny s dětmi v náročné životní situaci (jako např. rozvod, ztráta bydlení, ztráta zaměstnání, úmrtí v rodině, zátěžové situace dítěte ve škole, hospitalizace)

Rodiny s dětmi, na něž se vztahuje sociálně-právní ochrana (zákon o soc.-právní ochraně dětí č.359/1999 Sb.,; §6 odst.1; vyjma dětí, jež požívají alkohol nebo návykové látky)

 

Služba není určena pro:


Osoby, které nespadají do cílové skupiny uvedené výše (např. jednotlivce, seniory a další osoby…
Osobu, jež pomoc potřebuje, ale organizace neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá (potřeby a přání zájemce nespadají svým obsahem do služeb nabízených RADKA z.s.)

Zásady SAS pro rodiny s dětmi:
Ochrana důstojnosti a práv uživatelů - respektování ochrany osobnosti, vůle, soukromí uživatelů, případně anonymity uživatel.
Dobrovolnost - spolupráce je vykonávána na základě svobodné vůle a každý může od jejího poskytování odstoupit
Dobrovolnictví - služby poskytujeme mimo jiné i prostřednictvím proškolených dobrovolníků – laiků
Individuální přístup - ke každému přistupujeme individuálně dle jeho aktuálních potřeb
Mlčenlivost a diskrétnost - bez souhlasu uživatele nejsou poskytovány žádné informace třetím osobám. Výjimkou je poskytnutí informací ze zákona (OSPOD) či vyžádání informací orgány činnými v trestním řízení a soudy. Uživatel je o poskytnutí těchto informací vždy seznámen.
Bezplatnost –veškeré služby jsou poskytovány zdarma
Rovný přístup -na poskytování služby mají nárok všichni bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, etnické příslušnosti, víry a náboženství či sexuální orientace
Zaměření na rodinu jako celek- pracovníci se nezaměřují pouze na práci s jedním členem rodiny, vnímají rodinu jako celek, kde se jednotliví členové navzájem ovlivňují. Zajímají se o rodinné zázemí uživatele, rozpoznávají vztahy v rodině a snaží se usnadnit komunikaci mezi jednotlivými členy

Místo působení
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je realizována buď ambulantně (v kanceláři), nebo přímo v přirozeném prostředí uživatele služby (v domácnosti uživatele) na území regionu Chomutov (Kadaň, Klášterec nad Ohří, Chomutov, Vejprty a spádové obce).

 

Provozní doba

Osobní návštěvy zájemců o službu (ambulantní forma poskytování služby):                                                         

1) Provozovna RADKA z. s., Kpt.Jaroše čp.630, 432 01 Kadaň

- kanceláře SCR 3. patro            (zvonek „Sociální pracovnice“ nebo „kancelář SCR" u vchodu)

Hodiny pro ambulantní formu služby: Pondělí a Středa od 8,00 do 17,00 hodin ; Úterý a Čtvrtek od 8,00 do 15,00 hodin

Telefonický kontakt:                                           734 453 684

E-mail    :                                                              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2) Provozovna Centrum sociálních služeb Prunéřov čp.377, 432 01 Kadaň

- kancelář SAS v přízemí vlevo; číslo dveří 110 a 111

Hodiny pro ambulantní formu služby:Pondělí a středa od 9,30 do 12,00 hodin

Telefonický kontakt:                                           734 453 684

E-mail    :                                                              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3)  Provozovna Chomutovská 206, 431 51 Klášterec nad Ohří
- kancelář SAS v 1. patře; číslo dveří 315
Hodiny pro ambulantní formu služby: Úterý od 8,00 do 12,00 hoda Čtvrtek od 8,00 do 16,00 hod 
Telefonický kontakt:                                   733 748 030
E-mail:                                                          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4)Provozovna RADKA z. s., Kpt.Jaroše čp.612, 432 01 Kadaň        

-prostory v suterénu               (zvonek „Klubík" u zadního vchodu)

Hodiny pro ambulantní formu služby: od Pondělí do Pátku od 8,00 do 12,00 hodin  (zde probíhá zejména aktivita "Šikulka")

Telefonický kontakt:                                           734 503 113

E-mail    :                                                              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Osobně, telefonicky či e-mailem je možno se domluvit na schůzce v terénu. Terénní forma poskytování služby probíhá v přirozeném prostředí rodin v Kadani, Klášterci nad Ohří, Chomutově, Vejprtech a okolních obcích.

 

V Kadani a okolních obcích probíhá Pondělí a ve Středu od 8,00 do 17,00 hodin, v Úterý a ve Čtvrtek od 9,00 do 16,00 hodin (záleží na domluvě s uživatelem služby).

V Prunéřově probíhá v pondělí a ve středu od 8,00 do 9,30 a od 12,00 do 16,00 hodin (záleží na domluvě s uživatelem služby).Osobně, telefonicky či e-mailem je možno se domluvit na schůzce v terénu.

V Klášterci nad Ohří probíhá Pondělí a ve Středu od 8,00 do 17,00 hodin, v Úterý od 13,00  do 15,00 hodin a ve Čtvrtek od 8,00 do 12,00 hodin (záleží na domluvě s uživatelem služby). 

 

Kapacita služby

Okamžitá kapacita ambulantní formy při práci s jednotlivcem jsou 2 osoby; okamžitá kapacita ambulantní služby při práci se skupinou je 14 osob / 2 pracovníci.
Okamžitá kapacita terénní formy při práci s jednotlivcem 3; okamžitá kapacita terénní formy služby při práci se skupinou 30 / 5 pracovnic.

Jak služba probíhá
Služba vychází z individuálních potřeb a přání rodiny.
Službu poskytují pracovníci služby SAS.
Služba je poskytována zdarma.
Doba trvání služby je stanovená dle vzájemné dohody, zpravidla na dobu určitou.
Termíny setkání jsou předem dohodnuty.
V některých aktivitách může do rodiny docházet dobrovolník/nice.

Standardy kvality sociálních služeb ke shlédnutí zde.

 

Podpořeno Ústeckým krajem v rámci programu Podpora sociálních služeb - velký dotační program 2017, v rámci dotace města Kadaně i Klášterce nad Ohří.

Projekt je podpořen dotací z MPSV (KÚ) ve výši 126.083,- Kč pro rok 2017.

Dále je služba realizována v letech 2017 -2020 v rámci 2 projektů z OPZ: Spolu s rodinou aktivně (lokalita Kadaň a okolí) a Společně to zvládneme (lokalita Klášterec nad Ohří a okolí.

                                             

 

 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/components/com_k2/templates/default/item.php on line 248