×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 91
Wednesday, 14 October 2009 00:00

Program Pět P

Written by

Program Pět P je zaměřený na Přátelství, Podporu, Prevenci, Péči a Pomoc – a to dětem ve věku 8 – 15 let, kterým může prospět hodnotný vztah s další dospělou osobou.

Program Pět P je jednou z činností v rámci Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi RADKA o.s. dle Zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

Náplň programu Pět P:

- základem programu Pět P je vytvoření kamarádského vztahu 1 malého a 1 velkého kamaráda - dobrovolníka

- speciálně  vyškolený  dobrovolník  se  dítěti  věnuje 1 odpoledne v týdnu po dobu nejméně 1 roku

- dvojice se sama domlouvá na programu a náplni schůzek podle toho, co oba dva baví

- mají také možnost účastnit se společných akcí pro děti a dobrovolníky

Program Pět P se věnuje znevýhodněným dětem a mládeži ve věku 8 – 15 let z regionu Chomutov.

 

Například jde o děti:

- které pocházejí ze sociálně slabých rodin

- mají problematické rodinné zázemí nebo jejichž rodina v současné době prochází krizí (např. rozvod rodičů, úmrtí v rodině)

- které jsou sociálně izolované, které nemají kamarády, nejsou schopny navazovat nebo si udržet přátelské vztahy, neumí komunikovat

- se specifickými poruchami učení a poruchami chování, s výchovnými problémy

- které mají problémy s chováním, jsou hyperaktivní, obtížně zvladatelné nebo naopak hypoaktivní a ohrožené šikanou

- z jiných etnických skupin

- se zhoršujícími se školními výsledky

- patřící k dalším specifickým skupinám - děti s nedostatečným sebevědomím, žijící u prarodičů, nesamostatné, tělesně handicapované apod.

Cílem programu je:

- prevence  sociální  patologie

- obohacení  sociálního  zázemí  dítěte  a  zvýšení  kvality  života ohrožených  dětí

- dlouhodobý  vztah  s dobrovolníkem založený na společném trávení volného času

- nabytí pocit důvěry a přijetí - tím pomáhá dítěti zlepšovat sociální dovednosti, posilovat jeho  sebevědomí

- v prostředí  bezpečného  vztahu  s dobrovolníkem  se  dítě  učí dovednostem,  které  mu  potom  mohou  pomoci  v rozvíjení  přirozených  vztahů  s vrstevníky a rodinou

- smysluplné trávení volného času

- získání nových zážitků

- ukázat dítěti jiné formy trávení volného času než které dosud poznalo

- získání nového blízkého člověka pro dítě, který mu  není  ani  rodičem, ani  učitelem, ale  jakýmsi průvodcem nebo společníkem, který na něj má čas, může si s ním hrát, povídat, s něčím se mu svěřit, rozvíjet své dovednosti nebo získat nové

Program Pět P je českou variantou celosvětového hnutí  BIG BROTHERS BIG SISTERS.

Program Pět P je často doporučován odborníky (psycholog, psychiatr) jako vhodná následná péče o děti, které potřebují akutní péči.

Vztah s dobrovolníkem je pro dítě mnohdy první příležitostí, jak  poznat  kamarádství, cítit  něčí  zájem, setkat se s jinými  hodnotami a způsoby chování nebo něco zajímavého zažít.

Dobrovolníci:

- dobrovolníkem v programu Pět P může být osoba starší 18 let, která absolvuje speciální výcvik a chce být dítěti velkým kamarádem

- více o dobrovolnictví naleznete zde

V případě zájmu ze strany
dobrovolníka nebo rodiče kontaktujte prosím koordinátora
V případě zájmu o účast v programu, kontaktujte prosím koordinátorku Petru Neubauerovou.

 

Kodex dobrovolníka v programu Pět P

Naši dobrovolníci zapojení do programu Pět P

Fotografie ze setkání dobrovolníků Pět P

Registrační karta