×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 77

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 421

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 435

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 826

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 957

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/components/com_k2/models/item.php on line 763
Thursday, 19 November 2009 23:28

Odborné sociální poradenství

Written by

Soc. poradenství

Jste jednotlivec (třeba i osoba se zdravotním postižením) a potřebujete pomoci s řešením vaší nepříznivé situace (např. pomoc se sepsáním žádostí, vyplněním složitého formuláře, zorientovat se v sociálních dávkách nebo máte problémy s bydlením, v rodině nebo v práci). Chcete tuto svojí situaci začít řešit, ale nevíte jak? Navštivte Sociální centrum RADKA. Ochotné pracovnice se Vám budou věnovat v jedné ze tří aktivit Odborného sociálního poradenství.

Jsou to aktivity:
     Poradenství
     Zprostředkování
     Pomoc

Veřejný závazek OSP – plné znění:
Posláním služby Odborného sociálního poradenství je poskytování poradenství, podpory a pomoci osobám, které se v důsledku nepříznivé sociální situace dostali do vztahových, pracovních či existenčních potíží a chtějí se na řešení své životní situace aktivně podílet. Jedná se o jednotlivce (včetně osob se zdravotním postižením) ve věku od 18 do 64 let věku z regionu Chomutov (Kadaň, Klášterec nad Ohří, Chomutov, Vejprty a spádové obce). Pro svoji činnost využíváme individuální nebo skupinovou práci - ambulantní práci. V případě, že se jedná o osoby, které se zejména z důvodu zdravotního stavu nemohou dostavit do provozovny, je možno jim službu po domluvě poskytnout v terénu.

Cíle OSP:
Hlavním cílem služby je předávat uživatelům informace o jejich právech, povinnostech a oprávněných zájmech, společně hledat různé možnosti řešení jejich situace,  pomáhat tyto možnosti realizovat a přispívat tak ke zvýšení kvality života každého uživatele.

Hlavní cíl služby je naplňován prostřednictvím těchto dílčích cílů:

  • Posílení schopnosti uživatele řešit situaci vlastními silami
  • Minimalizace rizik spojených se životem v soc. znevýhodňujícím prostředí
  • Zvyšování sebedůvěry, znalostí a dovedností uživatele

Okruh osob - služba je určena pro:
-
osoby ve věku 18 až 64 let, které mají zdravotní postižení a kombinované (smyslové, mentální, tělesné); dále osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách; tyto osoby jsou v důsledku nepříznivé sociální situace sociálně vyloučeny nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy
Definice nepříznivé sociální situace dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 3 odstavce b).:
- oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.

Zásady služby OSP: 

  • Ochrana důstojnosti a práv uživatelů - respektování ochrany osobnosti, vůle, soukromí uživatelů, případně anonymity uživatelů
  • Dobrovolnost - spolupráce je vykonávána na základě svobodné vůle a každý může od jejího poskytování odstoupit
  • Individuální přístup - ke každému přistupujeme individuálně dle jeho aktuálních potřeb
  • Mlčenlivost a diskrétnost - bez souhlasu uživatele nejsou poskytovány žádné informace třetím osobám. Výjimkou je poskytnutí informací ze zákona či vyžádání informací orgány činnými v trestním řízení a soudy. Uživatel je o poskytnutí těchto informací vždy informován
  • Rovný přístup -na poskytování služby mají nárok všichni bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, etnické příslušnosti, víry a náboženství či sexuální orientace

Místo působení
Službu budeme poskytovat především občanům měst  Kadaně, Klášterce nad Ohří, Chomutova, Vejprt a jejich spádových obcí, ale nebráníme se poskytnout služby i obyvatelům ze sousedních měst a jejich spádových obcí.

Provozní doba
Osobní návštěvy zájemců o službu (ambulantní forma poskytování služby):                                      

Provozovna RADKA, Kpt.Jaroše čp.630, 432 01 Kadaň          

Kanceláře SCR 3. patro (zvonek „Sociální pracovnice“ nebo „Kancelář SCR, DCR" u vchodu)

Hodiny pro ambulantní formu služby: Pondělí a Středa od 8,00 do 17,00 hodin; Úterý a čtvrtek od 8,00 do 15,00 hodin

Telefonický kontakt: 608 517 065

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

V nepřítomnosti pracovnic je možné pro ně zanechat vzkaz v kanceláři SCR na č. tel. 734 454 480 u vedoucí SCR Bc. Olgy Šoltésové.

Osobně, telefonicky či e-mailem je možno se domluvit na schůzce v ambulanci, popř. v terénu. Terénní forma poskytování služby probíhá v přirozeném prostředí rodin a to po předchozí domluvě s uživatelem služby (v případě, že se uživatele nemůže, zejména z důvodu zdravotního stavu, dostavit do provozovny).

Kapacita služby
Okamžitá kapacita je jsou 2 osoby (1 ambulantně, 1 v terénu).
V případě, že se neshodují potřeby zájemce s nabídkou služby, je zájemce přesměrován na jinou dostupnou službu.

Jak služba probíhá
Služba vychází z individuálních potřeb uživatele.
Službu poskytují pracovníci služby OSP.

Služba je poskytována zdarma.
Doba trvání služby je stanovená dle vzájemné dohody, zpravidla na dobu určitou.
Termíny setkání jsou předem dohodnuty.

Projekt je podpořen dotací z MPSV (KÚ) ve výši 553.800,- Kč pro rok 2017.

 

 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/components/com_k2/templates/default/item.php on line 248