×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 67
Wednesday, 12 November 2014 11:42

Čeština na Islandu

Written by

ČENI - čeština na Islandu - webové stránky

Adresa: Sogavegi 224, Reykjavík 108

Česká společnost na Islandu byla založena 12.16.2011. Spolek sdružuje české mluvčí, kteří mají bydliště na Islandu a přátele v České republice.
Zakladatelů společnosti bylo asi 20 lidí a jejich dětí. Cílem společnosti je udržet dětem rodný jazyk a představit českou kulturu.
Výuka probíhá vždy ve čtvrtek (na adrese spolku) a v sobotu v ZŠ Fellaskóli.
Spolek organizuje  různé akce, jako jsou besídky, karneval,Babineca další. Předsedkyně sdružení je Renata Emilsson Pešková, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Účelem spolku je být platformou jedinců a rodin spojených s ČR, podporovat, vzdělávat, poskytovat poradenství a informace o možnostech bilingvních dětí osvojit si a udržet znalost češtiny. Posílit pozici česky mluvících dětí ve společnosti a školním systému. Pracovat v souladu s islandským, resp. českým školním systémem, i mimo je. Posílit české rodiče na Islandu. Být viditelní na veřejnosti a upozorňovat instituce a další na problematiku dvojjazyčných dětí, a zamířit pozornost na práva dvojjazyčných dětí učit se oba své mateřské jazyky a získat za svou znalost uznání ve školním systému. Vyučovat češtinu děti ve věku 3-15 let, jež mají jednoho nebo oba rodiče českého původu a bydlí na Islandu.

Kronika / Krónika : Tekkneska Móðurmál

Česká škola
adresa: Fellaskóli, Breiðholt, učebna 201 a 202

Dvě skupinky dětí – mladší (do 4 let) a starší (od 5 do 10 let). Zatímco mladší děti mají dopolední program hodně podobný programu v mateřské škole – české písničky, říkanky a básničky, starším dětem probíhá obvyklá výuka – počínaje čtením, psaním, gramatikou, prvoukou a vlastivědou. Děti používají slabikáře, učebnice a pracovní sešity, které jim poskytlo MŠMT v ČR (není to pravidlem, bylo to spíš výjimečná situace). Svačinovou přestávku mají děti naplněnou předčítáním českých knih - při naší návštěvě to byly Jiráskovy  Staré pověsti české – O rytíři Bruncvíkovi. Krásně se zde prolíná pohádka a dějiny.
Děti se scházejí pravidelně jedenkrát týdně, v průběhu roku mají čtenářskou soutěž, po ukončeném pololetí je čeká vysvědčení. Školní docházka mateřského jazyka zatím není uzákoněná – resp. je pouze na dobrovolné bázi. Děti se ve škole scházejí rády, doma zpracovávají domácí úlohy a připravují se na další českou hodinu.
Mimo české školy navštěvují od pondělí do pátku klasické islandské školní  vzdělávání.

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.