×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 67
Wednesday, 12 November 2014 11:33

Město Reykjavík - odbor školství a volný čas

Written by

Město Reykjavík – odbor pro školy a volný čas - webové stránky

Adresa: Borgartún 12-14, Laufbreka, Reykjavík

Program: Jedna společnost - mnoho jazyků
- práce s rozdílnými jazyky a kulturami v předškolní výchově v Rejkjavíku

Odbor pro předškolní výchovu

Státní školky:
 -  64 státních předškolních zařízení s 5.700 dětmi
-  1.132 dětí nemá islandský původ (z toho 700 dětí imigrantů) = 80 rozdílných národností a 50 jazyků (nejvíce je Poláků a Filípínců)
-  1.500 zaměstnanců + 100 osob pracujících s dětmi se specifickými potřebami

Soukromé školy:
- 19 soukromých školek, ve kterých je 1.150 dětí
- 220 osob, které hlídají 900 dětí doma

Politika předškolního vzdělávání
- na Islandu je předškolní výchova prvním stupněm vzdělávání (předškolní vzdělávání je povinné); je inkluzivní – vzdělávání a péče je založena na rovnosti = o každé dítě je pečováno dle jeho potřeb a v úzké spolupráci s rodiči
- základní myšlenky vzdělávací politiky: „Vzdělávací a sociální úspěch pro všechny děti a mladé lidi s příležitostí být hrdý na svou identitu, kořeny a kulturu“ a „Aktivní spolupráce mezi rodinou a mateřskou školou zvyšuje příležitost k prosazování aktivního přístupu k dvojjazyčnosti, která je oceňována jak jedincem, tak celou společností“
- všichni učitelé jsou vedeni k tomu, aby kladli důraz na Islandštinu a zároveň i na mateřský jazyk – všechny děti jsou integrovány do normálních MŠ = neexistuje MŠ pro cizince

Spolupráce s rodiči
- první pohovor s rodiči je realizován ještě před nástupem dítěte do MŠ, kde jsou konzultovány potřeby a specifika dítěte (vč. toho, jakým jazykem doma hovoří); další pohovory během školního roku
- rodiče dostanou základní brožuru o spolupráci s MŠ, která je v 10 světových jazycích; obsahuje nejčastější otázky a odpovědi, základní slovníček pojmů a kontakty na MŠ; informace jsou členěny dle věku dětí:
- Děti ve věku 0 - 3 roky
- Děti ve věku 3 – 6 let
- podobná brožura je určena i pro rodiče školních dětí (tím, že je MŠ prvním stupněm vzdělávání – pak ve stejném duchu pokračují v práci i na základní škole):
- Děti ve věku 6 -10 let
- Děti ve věku 10 - 16 let
- učitelé i rodiče společně vytváří „Knihu komunikace“, kde jsou názorně vysvětleny nejčastější situace – pomáhá to k pochopení, porozumění a vytváří respekt ke znalosti mateřského jazyka

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.