„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu
  Název
  Vzdělávací kurz “V digitálním světě”
  Datum konání
  Místo konání

  Podrobnosti

  Vzdělávací kurz pro pedagogické pracovníky a pracovníky s mládeží v oblasti mediálního vzdělávání pro žáky 1. stupně ZŠ.

  Kurz je v rozsahu 32 hodin (4 dny) a začíná 1-2.9.2023.
  Další setkání proběhne 29-30.9.2023.

  Kurz vychází z JSNS metodiky V digitálním světě zaměřené na mediální a digitální gramotnost žáků prvního stupně ZŠ (6 až 12 let).

  Metodika pracuje s audiovizuálními lekcemi. Je postavená na práci s AV obsahem (vzdělávací seriál V digitálním světě). Lekce jsou vytvořeny v modelu
  E-U-R, obsahují aktivity s pracovním listem a také informační listy pro pedagogy s expertním vhledem do probíraných oblastí. Jsou doplněny krátkým interaktivním kvízem, infografikami, metodikami práce s AV materiály a dalšími doporučenými materiály. Metodika počítá s přípravnou fází (monitoring třídy)
  a také s fází reflexe a evaluace. Materiály vznikly peer přístupem
  (učitelé učitelům) a byly pilotně testovány ve výuce.
  V kurzu počítáme se zapojením expertů z praxe v roli hostů (novináři, experti na e-bezpečí či sociální sítě a marketing a podobně).
  Kurzem provází lektoři JSNS především z řad pedagogů, kteří s JSNS dlouhodobě spolupracují a podíleli se i na vzniku metodiky.

  Kurz je realizován ve spolupráci s organizací Člověk v tísni o.p.s. v rámci projektu “Mediální prostor je výzvou”.

  Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

  Účast na kurzu je podmíněna účastí v projektu. Více informací na tel: 734 468 449 nebo emailu: vcr@radka.info.

  Pravé menu