„Jsme tu pro všechny, kteří mají zájem.“

 • RADKA
 • Mateřské centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Sociální centrum
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA Mateřské centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation


  MEZINÁRODNÍ WORKCAMP je tzv. pobyt osob ze zahraničí s dobrovolnickou prací, kdy přijíždí cca 5-30 dospělých osob (i když se realizují workcampy i pro mladé od 16 let) do většinou neziskové organizace (ale lze i do obce, školy apod.)

  Vykonává zde 2-3 týdny určenou činnost (6 hod denně 5 dní v týdnu) v oblasti dle potřeb, ale s veřejně prospěšným účelem za ubytování a stravu (s minimálními nároky), dopravu si hradí sami.a ev.  volnočasový program (nabídka možností, výletů, kontaktu s místním prostředím) pod vedením koordinátora/ů z INEXu. (koordinační organizace).

  RADKA realizuje od roku 2015 workcamp pro 5 osob z různých zemí, které se účastní našich táborů pro starší děti, které obohacují nejen multikulturním působením, dobrovolnickou pomocí, ale hlavně konverzací angličtiny. Jde většinou o vysokoškolské studenty se zkušeností s prací s dětmi.
  Přijíždí na své náklady a zdarma vykonávají dobrovolnou činnost ve prospěch naší organizace – dětí.
  My zajišťujeme ubytování, jídlo, pomůcky a připravujeme pracovní program, na kterém se ale sami iniciativně podílejí.

  Výstupy z roku 2015 obecně, příměstský tábor pobytový tábor.
  Výstupy z roku 2016 – pobytový tábor mediální ohlas.
  Výstupy z roku 2017 – příměstský a pobytový tábor permakulturní workcamp v naší škole ZAČÍT SPOLU.

  Nově jednáme o tzv. SKUPINOVÉM WORKCAMPU pro skupinu mladých studentů z Francie (cca 9 lidí ve věku 15-17 let s omezenými příležitostmi), v první polovině června 2018, kteří by se svými vedoucími vykonávali dobrovolnickou činnost v naší organizaci – konkrétně pomoc se stavbou přírodních výukových center naší mateřské a základní školy ZAČÍT SPOLU.
  Přijímáme náměty i zájemce, uvítáme sponzory na stravování – potraviny.