Dobrovolníci v programu 3G - tři generace

15. 3. 2016 20:00 Napsal: Stáňa Hamáková

Program 3G – tři generace je postavený na principu dobrovolného vztahu mezi dospělým dobrovolníkem a dítětem. Hlavní myšlenkou programu je podpora mezigeneračního soužití a porozumění.

Odborně sestavená dvojice dítě – dobrovolník se schází na 1 až 2 odpoledne v týdnu a věnuje se volnočasovým aktivitám, na kterých se společně domluvili. Délka setkání by neměla přesáhnout 6 hodin za týden. Volnočasová aktivita může být doplněna i o doprovod dítěte ze školy na zájmové kroužky, apod. Dobrovolník se nezapojuje do řešení způsobu výchovy v rodině.

Dobrovolníci jsou lidé starší 50let, kteří prošli psychologickým pohovorem a výcvikem programu.

Program 3G je služba zaměřená na děti předškolního a školního věku a to především ze znevýhodněných rodin. Do programu nelze zařadit dítě, u kterého jeho obtíže přerostly takovou míru, aby s ním dokázal pracovat vyškolení laik, např. těžší mentální nebo tělesné postižení, vážná psychiatrická porucha, drogová závislost nebo jiné obtíže. Každé dítě je před vstupem do programu posuzováno individuálně.

Zařazení dítěte do programu umožní získat jeho zákonným zástupcům jedno odpoledne v týdnu čas věnovat se řešení vlastních záležitostí. Vhodným doplněním programu je pořádání rodičovských skupin pod vedením odborníka cca 1x za 2 měsíce. Účast rodičů je dobrovolná.

Více informací o programu, možnostech spolupráce a příběhy dobrovolníků neleznete zde.

Program probíhá pod záštitou HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. a za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.


 
 

TÁBORY A POBYTY

 
 
 

PRO MLÁDEŽ

JESLE KLÁŠTEREC


 

ŠKOLNÍ KLUB

 

 

ZŠ, MŠ a JESLE

GIVT

Asociace dobrovolnických mentoringových progamů

Rada dobrovolnických center

Návštěvnost 2019

leden - 1 823