„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Silní rodiče – Silné děti® (dále jen SR-SD®)

  Kurz je určen pro rodiče stávající a budoucí, kteří mají zájem se ponořit do problematiky výchovy dětí a posilování rodičovských kompetencí a získat informace, které jim pomohou odpovědět na některé jejich otázky, které při výchově řeší.

  Kurz SR-SD® chce ukázat cestu, jak spolu můžou rodiče s dětmi vycházet bez násilí, i když jsou s nervy již na konci a dítě stále provokuje.

  Kurzem chceme podpořit rodiče, aby měli takovou rodinu, ve které všichni rádi žijí a i přesto, že v ní dojde ke sporům, tak se je nesnažit řešit ponížením druhého, ale na základě respektování mezí, které si společně vydiskutují.

  Kurz pro rodiče je určen pro matky a otce, kteří chtějí společně se svými dětmi prožívat více radosti a méně stresu! “Protože jak silný, statečný, vstřícný je rodič, tak silné je jeho dítě.”

  Metodika kurzu má dlouholetou tradici, pochází z Finska, realizuje se v Německu, Rakousku, Itálii. V ČR jej realizuje Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem., které je licenčním partnerem Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband, e.V. (RADKA z.s. je smluvním partnerem DC).

  Kurz je především zaměřen na výchovu bez násilí a je důležité říci, že není náhradou terapeutických kurzů, je podporou a pochopením pro rodičovskou roli. Jeho smyslem je také posilovat sebevědomí rodičů jako vychovatelů, může pomoci ulehčit komunikaci v rodině a především nabízí možnost výměny zkušeností s jinými rodiči, a to lehkou, zábavnou a důstojnou formou. Kurz je především kombinací zprostředkování teorie a vlastních zkušeností – vedoucí kurzu zprostředkují teorii účastníkům srozumitelnou formou a následně je teorie převedena do praktických příkladů a cvičení.

  Vedoucí kurzu motivují rodiče k tomu, aby sami hledali vhodná řešení v daných modelových situacích – nejsou v kurzu od toho, aby poskytovali “jasné” návody a řešení. Je důležité rodičům osvětlit, že kdyby pro každý problém existovalo jen jedno jednoduché řešení – tak by si je každý rodič již dávno našel sám a nebylo by třeba žádného poradenství.

  Více informací o kurzu a jeho nabídku z celé ČR naleznete zde.

  Náležitosti kurzu:

  -kurz je určen pro minimálně 8 a nanejvýš 12 účastníků / účastnic

  -cílovou skupinou jsou v zásadě všichni rodiče (smíšená skupina), či lze sestavit pouze specifickou skupinu (např. zaměřenou na matky / otce samoživitele / prarodiče / pěstouny)

  -důležitý je princip dobrovolnosti pro každého účastníka (platný pro vstup do programu, pro účast na jednotlivých diskuzích k daným tématům…) a respektu(účastníci respektují jeden druhého – jeho názory a zkušenosti; vedoucí kurzu respektují účastníky – jejich názory, zkušenosti a snahu přemýšlet o tématech a svém chování)

  -časový rozsah kurzu je 18 – 24 hodin; zpravidla je rozdělen do jednotlivých setkání (8 až 12 setkání; vždy 1 setkání za týden; délka jednoho setkání je 1 až 2 hodiny dle náročnosti tématu) nebo může být realizován v celku v rámci víkendu

  -každý účastník by měl splnit alespoň 80% účast na setkáních, aby mohl obdržet Certifikát o absolvování kurzu

  -kurz vede dvojice proškolených vedoucích rodičovských kurzů SR-SD® (držitel platného certifikátu)

  -vedoucí kurzu používají k vedení kurzu pouze schválenou Příručku kurzu; v jednotlivých tématech se zaměřujeme na věci dle očekávání účastníků (individuální přístup)

  v rámci všech setkání se věnují následujícím tématům: potřeby a práva dětí i rodičů; hodnoty a cíle výchovy; sebepoznání a sebereflexe; pravidla a techniky komunikace; zpětná vazba; city a jejich vyjadřování; role rodiče jako vychovatele; schopnosti řešení problémů.

  Pro bližší informace o cenách a aktuálních termínech konání kontaktujte certifikovanou lektorku kurzu: Stanislavu Hamákovou.

  Těšíme se na Vás na kurzu!

  Nejbližší termín zahájení kurzu v Kadani v provozovně Kpt.Jaroše 630 v Kadani – bude upřesněno.

  Aktivity projektu jsou podpořené z dotačního programu Rodina MPSV.

  Již realizované kurzy:
  Rok 2023:
  Kurzy v Klášterci nad Ohří a v Žatci
  Rok 2022:
  kurz neproběhl, nebyla podpora MPSV
  Rok 2021:
   Podzimní kurz v Klášterci nad Ohří
  Rok 2020: Podzimní kurz v Kadani
  Rok 2019:
  Celkem se konalo 5 kurzů z toho 2 pobytové. Kurz v Kadanikurz v Klášterci nad Ohří, kurz v Kadani,
  Rok 2018: Pobytový kurz pro pěstouny, kurz v Klášterci nad Ohří –II.;  I.


  Kurzy v uplynulých letech – jsou umístěny na starých webových stránkách
  Rok 2017: Kurzy v Kadani
  Rok 2016Kurzy v Kadani
  Rok 2015: Kurzy v Kadani
  Rok 2014: Kurzy v Kadani, Kurzy v Kadani
  Rok 2013:  Kurz v Kadani,  Kurz v Kadani 2Kurz v ChomutověKurz v Žatci

  Pravé menu