„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  PREVENTIVNÍ PŘEDNÁŠKY – Boj proti domácímu násilí

  Díky finanční podpoře Nade Žena jsme měli možnost v roce 2015 realizovat projekt s názvem “NEBOJ SE OTEVŘÍT”, který nastartoval práci s tématem domácího násilí – zejména na dětech a ženách a nastartoval tak sérii preventivních přednášek, které jsou realizovány i po skončení projektu. Přednášky svým tématem spadají do oblasti pověření k sociálně – právní ochraně dětí (SPOD).

  Hlavním cílem preventivních přednášek je přiblížení problematiky domácího násilí.

  Přednášky jsou realizovány zdarma.

  Pro koho jsou přednášky určeny?

  a) pro děti od 5. do 9. třídy základních škol v Kadani a Klášterci nad Ohří i okolních obcích 

  b) pro širokou veřejnost

  Hlavním nástrojem preventivních přednášek je krátký 20 minutový animovaný film “SINNA MANN” (Zuřivec), který toto téma domácího násilí znázorňuje. Po každé projekci filmu následuje diskuze o celém tématu diváků s vyškolenými pracovnicemi naší organizace. Je zde především zdůrazněno, co domácím násilím je a co není, jaké jsou druhy násilí, co je to vykázání, jakou roli má v těchto případech Policie ČR a jakou odbor sociálních věcí Městského úřadu (OSPOD) a na koho se v případě potřeby obrátit…. Na konci přednášky mohou posluchači napsat či namalovat vzkaz pro chlapečka Bóje, hlavní postavu animovaného filmu. Ze všech vzkazů je vytvořen velký putovní panel, který je umístěn po dobu 14 dní na základních školách, kde přednášky již proběhly. Poté bude vystaven v organizaci Radka z.s.

  Délka 1 přednášky je zpravidla 45 – 60 minut, v případě rozvinutí diskuze až 90 min.

  Důležitým posláním celého filmu je myšlenka, že pokud se něco takového ve Vašem okolí děje, tak důležité je – někomu se svěřit = nebát se otevřít.

  Celkový problém – Domácí násilí se odehrává doma, tedy „za zavřenými dveřmi“. Přitom domov by měl být místem, kde se všichni cítí bezpečně, měl by pociťovat pohodu a jistotu. Pokud domov není bezpečným místem, je něco špatně. S domácím násilím se může setkat každý, není to jev vyskytující se jen u sociálně slabších rodin, ale dotýká se všech lidí, jakéhokoliv náboženství či postavení. Být obětí domácího násilí je velmi těžké, ale stejně tak těžké je pro dítě být jeho svědkem. Neméně těžké je jistě pro matku zjištění, že její dceři / synovi někdo ubližuje – ještě o to hůř, pokud je to právě její partner (např. sexuální zneužívání). I přesto, že se v ní „pere“ role partnerky a matky, musí se odhodlat a začít tuto situaci řešit – musí chránit své děti.

  Historie přednášek:

  Od začátku října do konce listopadu 2015 jsme uskutečnili celkem 25 přednášek pro žáky třech základních škol v Kadani, jedné základní školy v Klášterci nad Ohří a jedné základní školy v RadonicíchPřednášek se celkem účastnilo 418 žáků. Také proběhla přednáška v Mateřském centru Radka, které se zúčastnilo 8 maminek.

  V roce 2016 se uskutečnilo celkem 15 přednášek na Základních školách v Kadani, Klášterci nad Ohří a ve Vilémově a zúčastnilo se jich celkem 649 dětí a 25 dospělých. Z celkového počtu dětí se 8 z nich projevil zvýšený zájem o toto téma.

  Další školy z okolních obcí projevili o tyto preventivní přednášky pro své žáky velký zájem a chtějí, aby se uskutečnili i v druhém pololetí školního roku 2016/2017.

  V roce 2018 se nekonala žádná přednáška v rámci této aktivity.

  V roce 2019 se konalo několik přednášek v rámci Základních škol v Klášterci nad Ohří a Kadaně; vše bylo podpořeno v rámci projektu „Neboj se svěřit“. Ten byl realizován díky finanční podpoře Evropského sboru solidarity. Realizační období: 1/2019 – 12/2019.Zapojili se čtyři ZŠ, dvě z KlnO (Krátká, Školní) – zde se realizovalo 16 přednášek, 298 dětí a 20 dospělých; dvě z Kadaně (Školní, Na Podlesí) – zde se realizovalo 7 přednášek, 137 dětí a 8 dospělých. Celkem 23 přednášek, 435 dětí a 28 dospělých. Dále se realizovala 21.8.2019 přednášku o domácím násilí pro účastníky česko-slovenské výměny mládeže. Přednášky se účastnilo 18 mladých ve věku 13-19 let (11 dětí ze SR a 7 z ČR). Z diskuze jsme se dozvěděli, že na slovenských školách jsou spíše realizovány přednášky na téma šikana. O domácím násilí se v rámci školy moc nehovoří. Čeští účastníci se někteří našich přednášek účastnili v minulosti a opětovné shlédnutí filmu pro ně stále bylo podnětem k zamyšlení nad celou problematikou.

  Dne 15.11.2019 Přednáška pro veřejnost v MC Radka. V lednu a únoru 2020 kolovaly panely po zapojených školách.

  V roce 2020 se nám podařilo realizaci přednášek podpořit v rámci projektu “Neboj se svěřit”, který se je financovaný Úřadem vlády ČR. Plánujeme oslovit na 500 dětí na Základních školách a víceletých gymnáziích na Chomutovsku a Podbořansku.

   

  Putovní panel k filmu Zuřivec (projekt “NEBOJ SE OTEVŘÍT”):

  Od února do dubna 2016 byl na školách, kde proběhly přednášky, umístěn informační panel o projektu:

  Jako první byl umístěn na “Kadaňské jedničce” (1.-12.2.2016),

  po jarních prázdninách putoval do Klášterce nad Ohří, do ZŠ Školní (22.2.-4.3.2016),

  dalším prezentačním místem byla ZŠ Na Podlesí v Kadani (4.3.-18.3.2016),

  a také ZŠ a MŠ při nemocnici v Kadani (18.3.-1.4.2016).

   

  Nabídka přednášek je platná i pro školní rok 2020/2021!

  Pokud Vás nabídka zaujala, neváhejte nás kontaktovat – scr@radka.info; tel.: 774 946 378.

  Pravé menu