„Jsme tu pro všechny, kteří mají zájem.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Sociální centrum
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Vzhledem k současným opatřením je možné logopedii provozovat pouze on-line


  Od března 2015 jsme zahájili novou službu pro rodiny s dětmi v oblasti logopedie – LOGOPEDICKOU PREVENCI.

  Rodič každého dítěte, které má problémy se správnou výslovností, může využít službu Logopedické prevence.

  Logopedická prevence probíhá tak, že na první schůzce se uskuteční diagnostika dítěte logopedkou (Mgr. Lucie Štrbová), která určí, s jakými hláskami má dítě problém a na čem je třeba s dítětem pracovat. Této diagnostiky se účastní i „logopedický asistent“.

  Logoped a logopedický asistent společně navrhnou postup práce s dítětem a rodiči. Pokud rodiče souhlasí, pak jim logopedický asistent ukáže cvičení na trénink správného vyslovování daných hlásek. Rodiče by tato cvičení měli s dětmi provádět každý den a poté 1x za 14 dní přijít na konzultaci do RADKY, kde logopedický asistent zhodnotí dosavadní posun a ukáže další cvičení. Délka každého setkání je cca 20 minut; celková délka logopedické prevence vždy závisí individuálně na dítěti (v průměru je to však 2 – 6 měsíců).

  Opětovné zhodnocení situace paní logopedkou je vždy 1x za měsíc.

  Logopedická prevence probíhá v provozovně Radka z. s., Kpt. Jaroše 630, 432 01 Kadaň.

  První schůzka je zdarma a každá další schůzka je za poplatek 100 Kč.
  Každý účastník logopedické prevence musí být registrovaný člen organizace RADKA z. s. (Registrace se hradí jednorázově na pololetí školního roku a platí pro všechny aktivity. Cena registračního poplatku je 50 Kč)

  Po registraci na aktivitu obdrží účastník permanentku.

  Každý účastník logopedické prevence musí být členem spolku RADKA.

   

  Pokud máte zájem o tuto službu, kontaktujte paní Lucii Bakalářovou
  email: mcr@radka.info); která Vás zapíše do pořadníku zájemců o logopedickou prevenci a bude Vás kontaktovat ihned, jak to bude možné.

   

   

   

  Lektorky logopedické prevence:

   

  Lucie Bakalářová (tel.:739 094 565; email: mcr@radka.info)
  1x týdně – pondělí 13.00-17.00

  Mgr. Lucie Štrbová
  1x týdně – středa 13:00-17:00 hodin

   

  Fotogalerie

  Pravé menu