„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  RADKA slaví 20 let existence

  RADKA je zapsaný spolek, nezisková, veřejně prospěšná organizace, která byla založena 4. 8. 2003 třemi zakládajícími členy, z nichž dodnes je Mgr. Hana Vodrážková její ředitelkou.

  Organizace je členem střešní organizace Sítě pro rodinu v ČR z. s. od r. 2004, kdy také získala ocenění Společnost přátelská rodině. Zároveň jsme členem střešní organizace Národní asociace dobrovolnictví.

  V roce 2021 spolek získal titul Neziskovka roku v ČR, 2. místo v kategorii velká organizace
  a ředitelka organizace byla zařazena do TOP 10 osobností neziskového sektoru.

  Máme akreditaci Evropského sboru solidarity pro práci s mládeží a dobrovolnické aktivity.
  Jsme místní centrum DofE a regionální partner Eurodesku.

  Co by bez RADKY nebylo?

  Neuskutečnilo by se každoročně přes 30 akcí pro veřejnost, včetně „katovky a maškaráku“, s celkovou návštěvností cca 1.000 osob.

  Nerealizoval by se každý den, celý rok volnočasový program pro rodiny s dětmi, děti, dospělé i seniory, který navštíví každoročně až 20 tisíc osob.
  Nefungovalo by krátkodobé hlídání dětí a příměstské a pobytové tábory, rodinné pobyty pro stovky rodin.

  Neprošlo by v Kadani kurzy plavání 200 dětí ročně a stovky předškoláků v minulosti nezískali první plavecký výcvik. Neprobíhalo by cvičení ve vodě i pro těhotné, hendikepované, seniory apod.

  Nebyly by vzdělávací projekty, kde získalo v minulosti přes 300 osob lepší kvalifikaci a dostalo tak šanci na nové uplatnění, včetně více než 50 podpořených pracovních míst. Nefungovala by jazyková škola a neformální vzdělávání na školách (aktuální témata SDG´s).

  Nepůsobilo by zde od roku 2006 již cca 200 akreditovaných dobrovolníků v cca pěti programech pro desítku dalších organizací, kteří při pomoci druhým odpracují zadarmo cca 3 tisíce hodin ročně, což se dá vyčíslit jako cca 600 tisíc Kč.

  Neposkytovala by se zde v minulosti služba – pomoc zdravotně postiženým Radost, která obsloužila za 3 roky přes 70 uživatelů a neexistovaly by 11 let
  2 sociální služby pro tisíce klientů, včetně pobytů pro pěstouny atd.

  Nevznikl by 2. Komunitní plán Města Kadaně a Klášterce nad Ohří, v r. 2012-2017.

  Neexistovaly by v našem městě od r. 2010 jesle RADUŠKA pro 14 dětí od 1 roku a inovativní rodinná Mateřská a základní škola ZAČÍT SPOLU pro až 100 dětí a od r. 2017 jesle v Klášterci nad Ohří pro 24 dětí.

  Neběžel by Youth club pro mladé motivované lidi, kteří díky Dofe, Výměnám mládeže, Eurodesku, Evropskému sboru solidarity „mění svět“ k lepšímu.

  Nepřinesli bychom sem všechny inovace a příklady dobré praxe, které jsme získali na desítkách zahraničních stážích a v mezinárodních parnterských projektech. Místní by se nesetkali se stovkou zahraničních dobrovolníků, kteří zde působily.

  Nezajišťovali bychom od roku 2003 nadační, státní i evropské projekty (150) v objemu přes 150 milionů Kč a neseberealizovala by se tak parta minimálně 20ti skvělých žen, které tu jsou stále pro všechny, kteří mají zájem.


  V činnosti dodržujeme principy ekologie, péče o zdraví a rovných příležitostí.
  Motivujeme ke zdravému životnímu stylu, občanské angažovanosti, mediální gramotnosti, kritickému myšlení a pomoci potřebným.


  Film k výročí 20 let organizace a k mezinárodní podpoře MC/RC.


  Výstava k 15 letům existence – vývoj, grafické výstupy, připravujeme doplnění


  FINANČNÍ PODPOROVATELÉ organizace a činnosti v průběhu existence:
  připravujeme doplnění aktuálního období


   

   


  Interní oslava pro všechny pracovníky a dobrovolníky za celou dobu existence proběhne v červnu, pro celou veřejnost pak v září při Dni otevřených dveří. 

  Pravé menu