„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Projekt Mediální prostor je výzvou (průběh projektu ZDE)
  Project  Media space is a challenge

  Registrační číslo: 62500-2021-005-0040

  Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.
  “The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme pro- motes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.”


  Realizace projektu: 4/2022 – 3/2024
  Realizátor: RADKA, z.s.
  Anotace projektu:
  Z různých medií se na nás hrne spousta informací a jen málo kdo se dokáže zorientovat a poznat, které jsou pravdivé a které nikoliv. Projektem zvýšíme kompetence cílových skupin v digitálních dovednostech a orientaci v mediální oblasti. Zaměříme se témata mediálního tlaku, rozpoznání Fake news a dezinformací. Toho docílíme realizací vzdělávacích programů a workshopů. Cílovými skupinami jsou žáci ZŠ, studenti SŠ, pedagogičtí pracovníci, pracovníci s dětmi a mládeží a zástupci veřejnosti, především z řad rodičů a prarodičů. Orientací v digitálním světě tak eliminujeme možný negativní dopad.
  We are flooded by tons of information from various media sources. However few people can get oriented and recognise which of these are true or not. The project will increase competences of the target groups in the field of digital skills and media literacy. We will focus on the topics of media pressure, recognition of fake-news and disinformation. Desired impact will be achieved by a series of educational programs and workshops. The main target groups are primary and secondary school students, teachers and pedagogical staff, youth workers, young people and the public, especially parents and elderly. By increasing mentioned competences in the digital world, we thus eliminate its possible negative impact.


  Popis projektu:
  Projekt Mediální prostor je výzvou cíli na žáky základních škol, studenty středních škol či učňovských oborů a veřejnost v Ústeckém a Karlovarském kraji.
  Cílem projektu je zvýšit povědomí a informovanost cílových skupin o procesech v digitálním světě působení médií na jednotlivce a společnost, Fake news, rizicích kyberprostoru, propagandě a působení reklam. Zástupci cílových skupin se budou orientovat v digitálním prostředí, budou schopní identifikovat možná úskalí a adekvátně na ně reagovat.
  Projekt má sedm hlavních aktivit, kdy v některých jsou další podaktivity.

  1. Posílení neziskových organizací – zajištění technického vybavení organizace
  Aktivita reaguje na zjištěné nedostatky v rámci analýzy potřeb (realizovaná TechSoup 2021) a zajištění potřebných prostředků pro realizaci vzdělávacích aktivit na školách či při realizaci těchto aktivit v online prostředí.

  2. Posílení neziskových organizací – vzdělávání pracovníků organizace oblasti mediálního vzdělávání a digitálních technologií
  Zprostředkování vzdělávání zaměstnanců v oblasti mediálního vzdělávání a digitálních technologií. Zaměstnanci se tak budou lépe orientovat v nových IT systémech, online aplikacích a mediální oblasti.

  3. Posílení neziskových organizací – konzultace a metodická podpora IT expertů.
  Cílem je zajištění metodické podpory IT expertů pro nové i stávající zaměstnance žadatele v souvislosti se zaškolením a inovacemi v organizaci.

  4. Tematické přednášky a workshopy (více informací zde)
  Aktivita je určena pro žáky základních škol a studenty středních škol či učňovských oborů. Školy mohou vybírat z těchto možností:
  a) Digitální svět – 1. stupeň ZŠ
  b) Tematické workshopy – 2. stupeň ZŠ, SŠ, SOU a Gymnázia
  c) workshop Opravdu? – 2. stupeň ZŠ, SŠ, SOU a Gymnázia

  5. Příměstské tábory
  Cílem je zvýšit informovanost a kompetence dětí a mládeže v oblasti digitálních a mediálních technologií při realizací příměstského tábora se zaměřením na praktické vyzkoušení nově získaných informacích.
  a) Příměstský tábor Digitální 2022 (více informací zde)
  Realizovaný 8. – 12. 8. 2022.
  b) Příměstský tábor Digitální 2023 (více informací zde)

  6. Metodická podpora pedagogů a pracovníků s mládeží
  V rámci této aktivity bude zrealizováno jedno školení pro pedagogické pracovníky a pracovníky s mládeží – kurz mediálního vzdělávání žáků prvního stupně ZŠ. Kurz je v rozsahu 32 hodin a bude zajištěn formou subdodávky (dodavatel Člověk v tísni – Jeden svět na školách).
  Cílem je poskytnout účastníkovi klíčové kompetence z oblastí digitálního a mediálního vzdělávání žáků prvního stupně ZŠ. Realizace kurzu je plánovaná na 4/2023 – 12/2023

  7. Tematické workshopy pro veřejnost
  Cílem aktivity je veřejnosti předat informace o digitálních technologiích a mediální problematice, aby mohlo docházet k přirozené komunikaci mezi generacemi s podobnou hranicí informovanosti a orientaci v dané problematice.
  Na připravované a již realizované workshopy se můžete podívat zde

  Pokud máte zájem o více informací, můžete nás kontaktovat prostřednictvím emailu vcr@radka.info nebo telefonicky na tel: 730 894 154 Janu Milou, koordinátorku projektu či na tel: 734 144 189 Kateřinu Vyčichlovou, garantku aktivit pro veřejnost, děti a mládež.

  Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
  Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
  Nadace OSF: https://osf.cz/
  Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
  Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

  Pravé menu