„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Cílem workshopů je zvýšit informovanost a kompetence dětí a mládeže v oblasti digitálních a mediálních technologií.

  Nabízíme tyto vzdělávací programy a workshopy:

  a) Digitální svět

  Vítejte ve světě Míny, Filipa a Kocoura. Jejich dobrodružství nabízí možnost, jak prostřednictvím krátkých animovaných příběhů mluvit o digitálním světě. Spolu se svými žáky můžete hovořit o používání sociálních sítí či zjišťovat, jak se bavit online chytře. Nebo chcete vědět, jak digitální svět vznikl a funguje, jak vyhledávat a ověřovat informace či jak chránit data? Seriál neopomíjí ani odvrácenou stranu kyberprostoru, jakým je téma kyberšikany.

  Soubor 5 workshopů pro žáky 1. stupně ZŠ. Konkrétně se jedná o:

  1. Digitální svět: Jak vznikl a jak funguje (výlet do historie a digitální svět)
  2. Jak na data (vyhledávače, viry, hesla, cookies)
  3. Jak na online zábavu (online hry, závislost na internetu, rodičovská kontrola)
  4. Jak na sociální sítě (sociální sítě, lajky, jak mluvit na internetu, tvořit na internetu)
  5. Jak to všechno zvládat chytře a bezpečně (kyberšikana, pravda, nebo ne?)

  Každé téma z programu zabere 2 vyučovací hodiny (90 min) a obsahuje zhlédnutí krátkého videa, diskuzi, prostorové hry, práci s pracovními listy, brainstorming. Ideální je pokud v dané třídě proběhne 5 bloků se všemi tématy, ale není to nutností. Je možné vybrat konkrétní téma.

  b) Tematické workshopy

  Tyto workshopy jsou určeny pro 2. stupeň ZŠ, SŠ, SOU a Gymnázia. Každé téma zabere 2 vyučovací hodiny (90 min) a obsahuje zhlédnutí krátkého filmu, informační texty k dané problematice, pracovní listy a prostorové aktivity.

  Školy mohou vybírat z témat: 

  • Fake news a dezinformace – Ne všechny zprávy, které na internetu najdeme, jsou pravdivé. Nepravdivé zprávy jsou často šokující, budí více emocí a na sociálních sítích dovedou kvůli jejich mechanismům často zasáhnout větší počet příjemců než ty pravdivé a ověřené. Dezinformace přitom obvykle nevznikají jen tak, ale jsou vytvářeny a šířeny záměrně a systematicky. Jaké jsou motivace jejich tvůrců? Dá se na nich vydělat? Jaké mohou mít dopady? Využijte k otevření těchto důležitých témat otázky níže. 
  • Sociální sítě a internet – Mladí lidé jsou na sociálních sítích jako doma, využívají je ke komunikaci, získávání i sdílení informací i zábavě. Jak tyto platformy fungují? Jaké data o uživatelích sbírají? Nebo jakou roli hrají v životě teenagerů?
  • Rizika kyberprostoru – Rozvoj digitálních technologií s sebou přináší mnoho možností i nebezpečí. Veďte žáky k tomu, aby se rizikům ideálně vyhnuli nebo si s nimi uměli poradit. Prozkoumejte za pomoci připravených lekcí fenomény jako jsou: nenávistné projevy na internetu (hate speech), kyberšikana, závislost, nebo zneužití intimních fotografií mnohdy spojené s vydíráním.  
  • Propaganda – Slovo propaganda slýcháme pravidelně v nejrůznějších situacích. Nejčastěji v souvislosti s politikou a také spolu s nejrůznějšími přívlastky – propaganda levicová, pravicová, totalitní… S existencí propagandy se setkáváme v historii i současnosti. Jejím cílem může být očernit, nebo naopak glorifikovat nějakou skupinu či jednotlivce, stejně tak jako vytvořit dojem, že pravda neexistuje. Jaká je podoba propagandy v moderním světě? Jaká jsou její největší nebezpečí? A lze vůbec mediální manipulaci odhalit?
  • DigiStories: Nela – Nela a Anežka jsou dlouholeté kamarádky. Chodí spolu do třídy, často se navštěvují a často spolu komunikují na smyšlené sociální síti DigiStories. Nela ráda natáčí videa a má již vybudovanou základnu sledujících. Na jedno takové natáčení si pozve i Anežku. Jak to dopadne? A jak se změní jejich vztah? DigiStories: Nela je výuková videohra, která realistickou formou ukazuje průběh kyberšikany. Hra umožňuje pochopit její podobu i následky prostřednictvím vlastního prožitku – hráč se totiž ocitá v roli oběti. Videohra neslouží jako samostatný výukový materiál, její součástí je následná reflexe a diskuse s vyučujícím.

  c) workshop Opravdu?

  Jedná se o workshop zaměřený na Fake news a dezinformace určený pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ, SOU a Gymnázií, kdy si účastníci vyzkouší ověřit pravdivost informací, pravdivost fotografie aj. Workshop zabere 2 vyučovací hodiny (90 min).

   

  Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
  Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
  Nadace OSF: https://osf.cz/
  Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
  Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

  Pravé menu