„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Mentor zahraničních dobrovolníků

  Mentora dobrovolníkovi zajišťuje hostitelská organizace. Jeho role je dobrovolnická, nedostává tedy za svou činnost žádnou finanční odměnu. Někdy však organizace mentorovi poskytne drobnou finanční podporu nebo jiné služby (např. účast na aktivitách, táborech, vstupenky do kina, na plavání apod.). Mentor zastává více rolí, zásadní je však jeho spolupráce s dobrovolníkem, která by měla být přátelská a podpůrná. Postupně by mezi nimi měl vzniknout vztah založený na vzájemné důvěře, klíčový pro plnění následujících úkolů mentora:

  💚 Pomoci dobrovolníkovi zorientovat se ve společnosti a kultuře, která ho obklopuje, a která pro něj může být v mnoha aspektech nová a zpočátku nesrozumitelná.

  💚 Pomoci dobrovolníkovi začlenit se do místní komunity – zorientovat se v novém místě, seznámit se s novými lidmi, zapojit se do společenského dění.

  💚 Podpořit dobrovolníka v oblasti osobního rozvoje. V ideálním případě by se měl s dobrovolníkem na začátku domluvit na tom, v jakých oblastech se chce rozvíjet, a poté ho v těchto oblastech podporovat (rozvoj konkrétních dovedností, poznávání nové kultury, učení se jazyka apod.). Mentor by měl být také oporou při reflexi učení.

  💚 Poskytnout osobní podporu – mentor by měl hrát také roli kamaráda, na kterého se dobrovolník může obrátit v případě jakýchkoliv problémů či obtížných situací. Setkávání mentora s dobrovolníkem probíhá pravidelně podle potřeby a vzájemné dohody. Schůzky mohou být dvakrát týdně nebo třeba jen jednou za měsíc. Mentor obvykle zastává nejdůležitější roli během prvních týdnů a měsíců po začátku projektu, kdy se dobrovolník potřebuje rychle zorientovat v novém prostředí a začlenit se do místní komunity. V tomto období bývá kontakt častější.

  Mentorna – příručka pro mentory

             

  Pravé menu