„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  RADA DOBROVOLNICKÝCH CENTER REGIONU SEVEROZÁPAD

  Karlovarský a Ústecký kraj

  English version

  Posláním RADY je rozvíjet dobrovolnictví v regionu Ústeckého a Karlovarského kraje, spravovat síť partnerských dobrovolnických center a organizací, které s dobrovolníky spolupracují, informovat a motivovat veřejnost k dobrovolnické činnosti a systematicky posilovat prestiž dobrovolnictví a dobrovolníků v regionu.

  Cílem je vytvořit vzájemně prospěšné informační a vzdělávací prostředí v oblasti rozvoje metod práce v dobrovolnických programech a projektech.

  HISTORIE RADY DC SZ V DATECH A ČÍSLECH

  Počet členů RADY DC SZ se mění, ale poslání a cíl zůstávají. Předsednická organizace cca 4x ročně pořádá zasedání RADY DC SZ, kterého se mohou zúčastnit zástupci všech členských a zpřátelených organizacích. Náplní každého setkání je sdílení informací a zkušeností z jednotlivých regionů. Zároveň se setkáváme se zajímavými lidmi, vytváříme společnou strategii rozvoje dobrovolnictví a věnujeme se jednotlivým tématům.

  V letech 2007 až 2015 bylo předsednickým centrem Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem pod vedení Mgr. Lenky Černé. Při hlasování členů na jednom ze zasedání bylo odsouhlaseno předávání předsednictví mezi jednotlivými členskými organizacemi. Dne 3. prosince 2015 tedy předsednictví RADY DC SZ převzalo Dobrovolnické centrum RADKA.


  Aktivity RADY DC SZ v roce 2020:

  Realizace zahraniční mobility v rámci projektu “Rozvoj dobrovolnictví v regionu Severozápad”

  Vznik Krajského koordinačního centra dobrovolnické pomoci – spolupráce napříč Ústeckým krajem

  Školení prezentačních dovedností pro koordinátory dobrovolníků v rámci projektu “Rozvoj dobrovolnictví v regionu Severozápad”

  1. zasedání RADY DC SZ pro r. 2020 v Dobrovolnickém centru ADRA v Chomutově

  V květnu 2020 vzniklo Regionální dobrovolnické centrum pro Ústecký kraj, provozované Dobrovolnickým centrem z.s. v Ústí nad Labem, které podporuje činnost dobrovolnických center a organizací v regionu a zároveň se spolupodílí na aktivitách RADY DC SZ.

  Prezentace činnosti Krajského koordinačního centra dobrovolnické pomoci na konferenci “Dobrovolnictví v době pandemie” v Ostravě


  Aktivity RADY DC SZ v roce 2019:

  1. zasedání RADY DC SZ pro r. 2019 na Střední pedagogické škole v Karlových Varech

  2. zasedání RADY DC SZ pro r. 2019 v Dobrovolnickém centru v Ústí nad Labem

  Konference DOBRO v regionech – 10. 10. 2019, Ústí nad Labem

  3. zasedání RADY DC SZ pro r. 2019 v Oblastní charitě Kadaň

  Podpoření projektu “Rozvoj dobrovolnictví v regionu Severozápad” programem Erasmus+, KA1, vzdělávání dospělých


  Aktivity RADY DC SZ v roce 2018:

  Slavnostní předání předsednictví pro r. 2018 organizaci INSTAND Karlovy Vary

  1. zasedání RADY DC SZ pro r. 2018 v Sociálních službách p. o. v Kynšperku nad Ohří

  2. zasedání RADY DC SZ pro r. 2018 v Muzeu města Ústí nad Labem

  Návrh na předání předsednictví pro r. 2019 organizaci Dobrovolnické centrum, z. s. v Ústí nad Labem

  Návrh strategie podpory rozvoje dobrovolnictví Ústeckého kraje 2019 – 2020

  Účast a prezentace činnosti na konferenci “Dobrovolnictví, mezigenerační a komunitní vztahy” v Liberci

  Seminář programu Erasmus+ pro dobrovolnické organizace ve spolupráci s DZS

  Mimořádné zasedání RADY DC SZ v Chomutově – společné podání projektu v programu Erasmus+

  3. zasedání RADY DC SZ pro r. 2018 na Střední pedagogické škole v Karlových Varech – ZRUŠENO


  Aktivity RADY DC SZ v roce 2017:

  1. zasedání RADY DC SZ pro r. 2017 v Dobrovolnickém centru v Ústí nad Labem

  Návrh na předání předsednictví pro r. 2018 organizaci INSTAND Karlovy Vary

  2. zasedání RADY DC SZ pro r. 2017 v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích

  3. zasedání RADY DC SZ pro r. 2017 v Dobrovolnickém centru RADKA Kadaň


  Aktivity RADY DC SZ v roce 2016:

  Vznik loga RADY DC SZ ve spolupráci s dobrovolníky z portálu Um sem, um tam

  1. zasedání RADY DC SZ pro r. 2016 v Nemocnici Kadaň, s.r.o.

  Vznik informačních materiálů RADY DC SZ ve spolupráci s dobrovolníky z portálu Um sem, um tam – brožura / záložka

  2. zasedání RADY DC SZ pro r. 2016 na Krajském úřadě Karlovarského kraje

  3. zasedání RADY DC SZ pro r. 2016 na radnici Statutárního města Chomutov

  Členové RADY DC SZ odhlasovali pokračování předsednictví Dobrovolnického centra RADKA pro r. 2017.

  4. zasedání RADY DC SZ pro r. 2016 proběhne ve spoulpráci s DC při Farní charitě Cheb. Zasedání se zároveň zúčastní zahraniční partneři projektu People to people.

  Pravé menu