„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Dobropoint Regionálního dobrovolnického centra pro Ústecký kraj – místo, kde se dozvíte informace o dobrovolnictví z celého Ústeckého kraje

  Slavnostně otevíráme 7. září 2020 – 1. dobropoint Regionálního dobrovolnického centra pro Ústecký kraj bude v Kadani.

  Regionální dobrovolnické centrum pro Ústecký kraj provozované Dobrovolnickým centrem z.s. v Ústí nad Labem vzniklo v květnu 2020 jako jeden z výstupů projektu Ministerstva vnitra ČR “Rozvoj dobrovolnictví v ČR”.

  Cílem RDC je vytvořit a poskytovat profesionální zázemí dobrovolníkům a propagovat dobrovolnictví jako přirozenou součást života a společnosti. RDC pro Ústecký kraj chce posunout téma dobrovolnictví zase o kousek dál – otevřít dveře dalším možnostem pro dobrovolníkyi organizace, podpořit koordinátory dobrovolníků, propojit nabídku a poptávku a ukázat na dalších místech, že dobrovolnictví má smysl.

  Ne webových stránkách RDC najdete dobrovolnické novinky z regionu, můžete zde zveřejnit svou dobrovolnickou nabídku či poptávku, sdílet příběhy dobrovolníků, najít odpovědi na své otázky a případně kontakty na organizace, se kterými můžete navázat spolupráci. Více informací získáte také od krajských koordinátorek, které v otevírací době pro veřejnost najdete v sídle Dobrovolnického centra z.s. v Ústí nad Labem nebo na nově vznikajících dobropointech v našem kraji.


  Co je regionální dobrovolnické centrum?

  V ČR má dobrovolnictví dlouholetou tradici. Existuje samostatná legislativa, v programech neziskových organizací akreditovaných MV dle zákona o dobrovolnické službě působí až 50 tisíc dobrovolníků. Tito dobrovolníci působí často dlouhodobě a jsou řádně vyškoleni. Zkušenosti nicméně ukazují, že do dobrovolnických aktivit už se v Česku alespoň jednorázově, krátkodobě a mimo zákon o dobrovolnické službě někdy zapojily až dva miliony lidí. Tyto aktivity jsou často regionálního charakteru, nekoordinované, a navíc jim chybí koncepční podpora dobrovolnictví především na krajské úrovni, což je pro rozvoj a podporu dobrovolnictví zásadní. Na celorepublikové úrovni připravuje MV koncepci rozvoje dobrovolnictví v ČR, na regionální úrovni mají změnit situaci k lepšímu právě regionální dobrovolnická centra.

  Více informací o koncepci rozvoje dobrovolnictví v ČR

  Pravé menu