„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

  Realizujeme tematické přednášky, workshopy, interaktivní vzdělávací hry či účastnické miniprojekty pro žáky I. a II. stupně ZŠ, studenty SŠ, SOŠ, SOU a gymnázií

  Nabízíme také vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků s mládeží.

  Aktivity jsou zaměřené na různé vzdělávací oblasti. Například na občanskou angažovanost, násilí ve společnosti, ekologii a cíle udržitelného rozvoje, mediální a digitální vzdělávání, komunikace a spolupráce ve skupině (třídním kolektivu), aj.

  Některé aktivity poskytujeme školám ZDARMA, jelikož probíhající v rámci projektů Aktivně k občanství v Ústeckém kraji a Mediální prostor je výzvou. Aktivity mimo projektovou činnost jsou zpoplatněny.

  Přijedeme přímo do Vaší školy či poskytneme prostor pro realizaci v naší organizaci. Po domluvě jsme schopni také sestavit workshop na míru pro rozšíření určitých kompetencí či k řešení rizikového chování (šikana, skupinová dynamika, komunikace, spolupráce apod.)

  Časový rozsah se odvíjí od vybraného tématu, ev. předchozí domluvy pedagoga s lektorem/garantem aktivit. Obsah aktivity je přizpůsoben dané věkové skupině.

  Pro více informací k jednotlivým aktivitám, objednání či ceně kontaktujte garantku aktivit Bc. Stanislavu Hamákovou, DiS. prostřednictvím emailu vcr@radka.info.


  AKTUÁLNÍ NABÍDKA AKTIVIT pro žáky či studenty:

  Přednášky a workshopy

  a) DobrovolnictvíPro žáky 1. až 9. třídy ZŠ, studenty SŠ, SOU a Gymnázií. Délka je 2 vyučovací hodiny (90minut).

  b) Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)– Pro žáky 2. stupně ZŠ, studenty SŠ, SOU a Gymnázií. Délka je 2 vyučovací hodiny (90minut).

  c) Domácí násilí– Pro žáky 5. až 9. třídy ZŠ, studenty SŠ, SOU a Gymnázií. Školy mohou volit z přednášky 1 vyučovací hodiny (45minut) – ideální pro 5. a 6 ročník ZŠ nebo workshopu 2 vyučovací hodiny (90minut)

  d) Bez násilí – Pro žáky od 8. třídy ZŠ až po vyšší ročníky SŠ, SOU a Gymnázií. Délka workshopu v prezenční formě je 3 vyučovací hodiny, v online podobě to je 90 minut. Metodiku k programu vytvořilo NESEHNUTÍ. Při samotném workshopu zařazujeme jen některé aktivity z metodiky. Ostatní aktivity jsme zařadili na základě zkušeností s mládežnickou prací a danou problematikou.

  e) Digitální svět Jedná se o vzdělávací program – soubor 5ti workshopů pro žáky 1. stupně ZŠ. Každé téma z programu zabere 2 vyučovací hodiny (90min). Je možné vybrat konkrétní téma, není nutné realizovat celý soubor. Metodiku k programu V digitálním světě vytvořil Jeden svět na školách, Člověk v tísni, o.p.s.

  f) ON-LINE ZOO – Soubor 5ti workshopy pro žáky 1. stupně ZŠ. Délka je 2 vyučovací hodiny (90 minut), je možné spojit dvě témata dohromady. V tomto případě doporučujeme prodloužit na 3 vyučovací hodiny v závislosti na počtu žáků. Školy si mohou vybírat z těchto témat: nomofobie (závislost na mobilním telefonu), kyberšikana, kybergrooming (manipulace ve virtuálním prostředí), on-line nákupy, sexting (elektronické rozesílání fotografií se sexuálním obsahem). Metodiku k programu zpracovala: Ing. Michala Radotínská, CZ.NIC, z.s.p.o. Při samotném workshopu zařazujeme jen některé aktivity z metodiky. Ostatní aktivity jsme zařadili na základě zkušeností s mládežnickou prací a danou problematikou.

  g) Sociální sítě a fake news – Pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ, studenty SŠ, SOU a Gymnázií. Délka workshopu je 3 vyučovací hodiny.

  h) Opravdu? – Pro žáky 2. stupeň ZŠ a studenty SŠ, SOU a Gymnázií. Délka workshopu je 2 vyučovací hodiny (90minut).

  ch) Workshop Skupinová dynamika – Pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ, SOU a Gymnázií. Délka je 6 vyučovacích hodin. Workshop je vhodný v případě nesouladu třídního kolektivu, špatné komunikaci a spolupráci (pokud je to možné, zde je vhodné nebýt v prostorách školy). S žáky či studenty se na začátku hovoří o jejich očekáváních a obavách, sestavují se pravidla pro samotný workshop. Dále jsou zařazeny techniky na podporu komunikace a spolupráce celé třídy (věž, zoom, abeceda, mikrokosmos. V průběhu zařazujeme kratší verzi workshopu Bez násilí či hovoříme o tématu šikana.

  i) Workshop Dezinformace: Hlavně nevěř všemu – Pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ, SOU a Gymnázií. Workshop je interaktivní, zaměřený na fake news, hoaxy a dezinformace. Žáci se v něm naučí, jak poznat dezinformaci, vyzkouší si ověření pravdivosti informací a fotografií a mnoho dalších praktických dovedností. Workshop zabere 2 vyučovací hodiny (90 min).

  Interaktivní a vzdělávací hry

  a) C´est la vie Pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ, studenty SŠ, SOU a Gymnázií (až 30 osob). Časová dotace hry cca 5 – 7 vyučovacích hodin. Metodiku ke hře vytvořil Člověk v tísni, o.p.s. Při samotné hře nepostupujeme zcela podle vytvořené metodiky, ale jsou do hry zařazené prvky v závislosti na zkušenostech s mládežnickou prací.

  b) Keep cool – Globální politika v oblasti klimatuPro žáky 9. tříd ZŠ, studenty SŠ, SOU a Gymnázií (až 30 osob). Časová dotace hry cca 1 – 2 vyučovací hodiny.

  c) Svět – Pro žáky 7. až 9. třídy ZŠ, SŠ, SOU a Gymnázia (až 30 osob). Délka je 1 vyučovací hodina.

  d) Vingo – Pro žáky 7. až 9. třídy ZŠ, SŠ, SOU a Gymnázia (až 30 osob). Délka je 1 vyučovací hodina.

   

  Účastnické miniprojekty

  Aktivita je určena na podporu skupiny dětí a mládeže k plánování, přípravě a realizaci vlastních miniprojektů na podporu aktivní účasti na společenském životě s ohledem na věk a možnosti účastníků.

   


  AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ pro pedagogické pracovníky a pracovníky s mládeží:

  Studium pedagogiky volného času 

  Studium je akreditované MŠMT ČR podle zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v rozsahu 40 hodin. Výstupem je certifikát opravňující absolventy k práci ve střediscích volného času, v domovech dětí a mládeže a v dalších školských zařízeních zájmového vzdělávání, např. jako táboroví vedoucí, aj.

  Více informací ZDE.

  Kurz mediálního vzdělávání žáků prvního stupně ZŠ

  Kurz je v rozsahu 32 hodin a bude zajištěn formou subdodávky (dodavatel Člověk v tísni – Jeden svět na školách). Cílem je poskytnout účastníkovi klíčové kompetence z oblastí digitálního a mediálního vzdělávání žáků prvního stupně ZŠ. Realizace kurzu je plánovaná na 4/2023 – 12/2023.

  Pravé menu