„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Tematické přednášky a workshopy
  Můžete pro své žáky a studenty vybrat přednášky či workshopy na téma:

  a) Dobrovolnictví – Cílem přednášek je zvýšení povědomí žáků a studentů o tom, co je dobrovolnictví, jaké jsou jeho formy a jaké dobrovolné příležitosti se nachází v jejich okolí.
  V rámci workshopů se při skupinové práci účastníci snaží charakterizovat postavu dobrovolníka, specifikovat jeho vlastnosti a dovednosti, vyhledat vhodnou dobrovolnou činnost ve svém okolí, atd.
  Realizátory těchto aktivit na jednotlivých školách jsou koordinátoři dobrovolníků místních dobrovolnických center, se kterými spolupracujeme v rámci činnosti RADY DC SZ.

  b) Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) – V rámci workshopů se zábavně-vzdělávací formou účastníci dozví o cílech udržitelného rozvoje včetně nakládání s odpadem (třídění), pitná voda, odpovědná výroba a spotřeba, atd.
  Workshopy se skládají ze 4 částí, jejichž celková časová dotace je cca 1,5 – 2 hodiny. Při realizaci se používají naučná videa, teoretické informace, pokusy / kvízy (dle aktuálního zaměřen workshop) a závěrečná diskuze s účastníky.
  Cílem je zvýšení povědomí žáků a studentů o souvislostech regionálního a globálního dopadu.

  c) Domácí násilí – Hlavním cílem aktivity je zvýšit povědomí o základních projevech a znacích domácího násilí.
  Prostřednictvím prezentace filmu Zuřivec, chceme dětem na ZŠ ukázat, že násilí, které se odehrává doma, není normální a seznámit je s možnými způsoby řešení domácího násilí.

  d) Bez násilí – aktivita je vhodná pro žáky od 8. třídy ZŠ až po vyšší ročníky SŠ, SOU a Gymnázií. Délka workshopu jsou 3 hodiny, v online podobě to je 90 minut.
  Cílem je přiblížit žákům a studentům genderově podmíněného násilí – konkrétně kybernásilí, homofobii, transfobii či partnerské násilí u mladých lidí.

   

  Pravé menu