„Jsme tu pro všechny, kteří mají zájem.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Sociální centrum
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Projekt „Aktivně k občanství v Ústeckém kraji“ (průběh projektu ZDE)

  Registrační číslo: 62500-2019-003-0146
  Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

  Realizace projektu: 10/2020 – 3/2023

  Realizátor: RADKA, z.s. – Dobrovolnické centrum RADKA – Kadaň

  Partneři: Dobrovolnické centrum, z.s. – Ústí nad Labem; DC ADRA Chomutov

  Popis projektu:

  Aktivně k občanství v Ústeckém kraji je název projektu, který je podpořen z programu Active Citizens Fund. Projekt je určen pro žáky základních škol a studenty středních škol či učňovských oborů.

  Cílem projektu je tedy posílit jejich důvěru ve fungování občanské společnosti a demokracii i v sebe sama a dát jim možnost uvědomit si, že jsou schopni měnit věci okolo sebe a možná i dál. Zvýšíme tak povědomí dětí a mládeže o dobrovolnictví a občanské angažovanosti prostřednictvím realizace projektových aktivit tak, aby se nejednalo pouze o pasivní příjem informací, ale stali se nedílnou součástí hledání možných řešení a zabránění negativních dopadů.

  Projekt má šest hlavních aktivit, kdy v některých jsou další podaktivity.

  1. Posílení neziskových organizací – zasedání RADY DC SZ
  Tato aktivita je zaměřená na sdílení zkušeností v oblasti dobrovolnictví a aktivního občanství napříč regionem Severozápad (Ústecký a Karlovarský kraj). Budou realizovaná pravidelná setkání členských organizací. Výsledkem bude systematická a dostupná nabídka aktivit k podpoře občanské participace v rámci regionu.

  VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO ŠKOLY JSOU OD 1.1.2021 PŘEVEDENY DO ONLINE PROSTŘEDÍ
  Více informací o možnostech spolupráce získáte od koordinátorky aktivit Bc. Lucie Dvořákové, DiS.

  2. Tematické přednášky a workshopy (více informací ZDE)
  Aktivita je určena pro žáky základních škol a studenty středních škol či učňovských oborů. Školy pro ně budou moci vybrat přednášky či workshopy na téma:
  a) Dobrovolnictví
  b) Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)
  c) Domácí násilí
  d) Bez násilí (rozšíření aktivit od 1.3.2021)

  3. Interaktivní vzdělávací hry (více informací ZDE)
  I tato aktivita je určená pro žáky základních škol a studenty středních škol či učňovských oborů. Školy budou moci vybírat z těchto vzdělávacích her:
  a) Keep cool – Globální politika v oblasti klimatu
  b) C´est la vie
  c) Svět
  d) Vingo

  4. Účastnické miniprojekty
  Aktivita je určena na podporu skupiny dětí a mládeže k plánování, přípravě a realizaci vlastních miniprojektů na podporu aktivní účasti na společenském životě s ohledem na věk a možnosti účastníků

  5. Medializace dobrovolnictví a podpora aktivního občanství
  Tato aktivita nám umožní mediálně šířit hlavní témata, a to na 2 veřejných konferencích, na téma “Občanské vzdělávání, dobrovolnictví a participace mládeže”.

  6. Školení lektorů, akreditované vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků s dětmi a mládeží
  a) v rámci projektu proškolíme za pomocí jednotlivých garantů nebo profesionálních lektorů nové lektory jednotlivých projektových aktivit, aby v nich spolupracující organizace i po skončení projektu mohly pokračovat.
  b) v průběhu projektu bude realizováno jedno Akreditované vzdělávání pedagogických pracovníků, organizátor NIDV MŠMT, rozsah 40 hodin, zajištěno formou subdodávky. Vzdělávání je plánováno na období 5/2022.

  Pokud máte zájem o více informací, můžete nás kontaktovat prostřednictvím emailu dcr@radka.info nebo telefonicky na tel: 734 468 449 Bc. Stanislavu Hamákovou, DiS., vedoucí DCR, či na tel: 774 946 378 Bc. Lucii Dvořákovou, DiS, koordinátorku projektu.

   

  Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
  Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
  Nadace OSF: https://osf.cz/
  Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
  Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

  Pravé menu