„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Interaktivní vzdělávací hry
  Můžete pro své žáky a studenty vybírat z těchto vzdělávacích her:

  a) Keep cool – Globální politika v oblasti klimatu? – V KEEP COOL jsou účastníci „globálním hráčem“.
  Snaží se prosazovat své vlastní ekonomické zájmy, zatímco silné lobbyistické skupiny, jako je ropný průmysl nebo ekologické skupiny, ovlivňují, zda vyhraje nebo prohraje. Hráči se seznámí s několika pojmy jako např. OPEC, klimatická změna, atd.
  Hra se dá hrát na dvě kola, první se hraje neudržitelně (simuluje dnešní dobu), v druhém kole se snaží globální hráči společně chovat šetrně k životnímu prostředí. Na konci hraní hry je důležité diskuze o pocitech hráčů z jednotlivých rolí a průběhu samotné hry.

  b) C´est la vie – Hra je vytvořena s účelem nastínit mladým lidem reálný život v dospělosti.
  Cílem hry je napomáhat ke zkompetentňování mladých lidí při různých administrativních úkonech a tím se snažit zvýšit jejich celkového povědomí o jednáních s úřady, kterému budou v dospělosti vystaveni.
  Hráči hrají samostatně nebo ve dvojicích, max. počet účastníků/dvojic je 16. Časová dotace hry cca 6-7 vyučovacích hodin. Realizaci hry zajišťuje 8 proškolených dobrovolníků. Pravidla hry a její vyhodnocení zajišťuje odborný garant aktivity.

  c) Svět – Cílem je formou hry zvýšit povědomí zlepšit představivost cílové skupiny např. o rozložení zdrojů, lidí materiálů, financí ve světě.
  Hru může hrát až 30 účastníků najednou. Díky této hře si účastníci dokáží představit různé podmínky a rozdíly mezi kontinenty.
  Pro hru je potřeba velkoformátová mapa světa a hrací prvky (kartičky, figurky, atd.).

  d) Vingo – Účastníci jsou rozdělení do týmů, které se zapojují do tematického kvízu na témata týkající se projektových oblastí (dobrovolnictví, lidská práva, udržitelný rozvoj, atd.). Dodržování pravidel hry je zajišťováno facilitátorem.

   

  Pravé menu