„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  International cooperation RADKA / ICR

  Od roku 2017 spolupracujeme se zahraničními partnery v rámci různých krátkodobých i dlouhodobých projektů, díky nimž sdílíme příklady dobré praxe. Vzájemně se inspirujeme a zprostředkováváme výměnu zkušeností našim návštěvníkům i široké veřejnosti.

  Jsme akreditovanou vysílající a hostující organizací Evropského sboru solidarity a realizujeme projekty v programu Erasmus+.

  Partnery máme napříč Evropou i mimo ni (Španělsko, Portugalsko, Slovensko, Bulharsko, Polsko, Island a další).  Jsme členem celoevropské sítě DYPALL, jež zaštiťuje mezinárodní aktivity pro pracovníky s mládeží.

  Naši zaměstnanci se v zahraničí pravidelně účastní mezinárodních školení a tréninků, abychom mohli stále zvyšovat standardy kvality našich služeb. Rádi účast na takovýchto školeních zprostředkujeme i vám.


  Since 2017 we have been cooperating with foreign partners in various short-term and long-term projects. We share good practices, inspire each other and exchange experience.

  We are verified sending and hosting organization for European Solidarity Corps and we participate in Erasmus+ projects.

  Our partners are based all over Europe and beyond (Spain, Portugal, Slovakia, Bulgaria, Poland, Iceland, Turkey…).  We are a member of DYPALL Network.

  Our employees participate in international trainings and workshops, raise their competences and quality standarts of the organization.

  For more information please visit www.radkainternational.wordpess.com.

  OID: E10052364
  PIC: 937834316


         


  Přehled činností / Our activities

      


  Kalendář akcí / Event calendar

  Pravé menu