„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Kurz Silní rodiče – Silné děti® v Kadani

  V polovině března byl zahájen kurz Silní rodiče – Silné děti® pro uživatele Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Kadani, který byl ukončený 17.4.2019. Kurz probíhal v provozovně RADKA z.s.  – Kpt. Jaroše 612. Kurz probíhal vždy v pondělí a ve středu od 15,30 do 17,00 hodin. Hlídání dětí v době konání kurzu bylo zajištěno.

  Kurzy jsou určeny pro rodiče stávající a budoucí, kteří mají zájem se ponořit do problematiky výchovy dětí a posilování rodičovských kompetencí a získání informací, které jim pomohou odpovědět na některé jejich otázky, které při výchově řeší.

  V rámci 10 setkání jsme se věnovali následujícím tématům: potřeby a práva dětí i rodičů; hodnoty a cíle výchovy; sebepoznání a sebereflexe; pravidla a techniky komunikace; zpětná vazba; city a jejich vyjadřování; role rodiče jako vychovatele; schopnosti řešení problémů.

  Kurz byl zajímavý složením účastníků, kteří mají různé zkušenosti. Zapojili se nejen rodiče, ale i pěstouni nebo osoby, které mají děti svěřené do své péče a nejsou s těmito dětmi v žádném příbuzenském vztahu. Všem účastníkům děkujeme za podělení se o své zkušenosti.

  Bc. Stanislava Hamáková, DiS. a Bc. Lucie Dvořáková, DiS.
  lektorky

  Pravé menu